Kıbrıs

İkinci İnce Av yarın başlıyorİnce avda avcılar; sadece üveyik, yaban güvercini, fassa, karga ve saksağan avlayabilecek; bunların dışında herhangi bir av ve yaban kuşu avlayamayacak.
Her bir avcı her av günü için, bu av kuşlarından, 8’i fassa olmak üzere diğer kuşlarla birlikte en fazla toplam 40 kuş vurabilecek.Avcılar güneşin doğuşu ile batışı arasında baraj ve göletlerden en az 500, meskun mahalden 200 metre uzakta av faaliyeti yapılabilecekler.

Av tüfeği veya hava tüfeğine susturucu, dürbün ve benzeri materyal takılarak av faaliyeti yapılamayacak; av faaliyetinde kullanılacak hava tüfekleri 0.177 inçten büyük çapta olamayacak. 2. İnce Av mevsiminde avcılar beraberinde köpek bulunduramayacak.

“KURALLARA AZAMİ DİKKAT GÖSTERİN”

Konuyla ilgili İçişleri ve Çalışma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, avcıların telefon ve elektrik kabloları ile trafik işaretlerine ve bilgi verici levhaların korunmasına ve av faaliyeti ile ilgili uyulması gereken kurallara azami dikkat göstermeleri gerektiği de vurgulandı.

Açıklamada, 2. İnce Av mevsimiyle ilgili av haritası konusunda şu detaylar verildi:

“A-Avlanmaya Kapalı Bölgeler;1.Av Haritası’nın; 1, 2, 3, 5, 10, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38,41,42,43,44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55 ve 56 numaralı Av Bölgeleri avlanmaya kapalıdır.

2. 4 numaralı av bölgesi içerisinde; Yeşilköy- Adaçay- Yenierenköy üçgeni arasında kalan bölge, 3. 7 ve 4 numaralı av bölgeleri içerisinde kalan deniz kenarındaki Harup Ambarlarından başlayarak güney istikametine doğru yolu takip ederek Yenierenköy’e giden yolun doğu kısmı, oradan Yenierenköy içerisinde Sipahi köyüne dönen asfalt yolu takip ederek Sipahi köyü içerisinden geçip Dipkarpaz yolu ile birleştiği noktanın doğu kısmında kalan Yat Marina Limanını da kapsayacak şekilde bölge,

4. 8 numaralı av bölgesi içerisindeki sahil yolunun kuzeyinde kalan bölge, 5. 9 numaralı av bölgesi içerisinde; Mehmetçik’ten Balalan’a giden yolun kuzeyinden kalan bölge,

6. 11 numaralı av bölgesi içerisinde; Zeybekköy’den Mehmetçik’e giden asfalt yolun güneyinde kalan bölge,

7. 16 numaralı av bölgesi içerisinde; İskele’de ağıllar bölgesine giden, oradan doğuya havara çukuruna, oradan İskele- Karpaz anayolunun birleştiği yerden güneye Bahçeler kavşağına, oradan batıya İskele başlangıç noktası arasında kadar olan bölge,

8.16 numaralı av bölgesi içerisinde; Yarköy- Turnalar- Ardahan arasında kalan üçgen bölge,

9. 16 numaralı av bölgesi içerisinde İskele- Topçuköy- Ardahan- İskele arasında kalan bölge,

10. 17 numaralı av bölgesi içerisinde; Yeni Kuzey Sahil yolu üzerinde Tatlısu köyüne dönen kavşaktan başlayarak Tatlısu Köyüne, oradan köy içinden geçerek zirvedeki yola, oradan doğuya Mersinlik köyüne inen yolu takip ederek Mersinlik Köyüne, oradan Kuzey sahil yolu Mersinlik kavşağına, oradan batıya başlangıç noktasına dönerek Tatlısu yol kavşağı içnde kalan bölge,

11. 18 numaralı av bölgesi içerisinde; Topcuköy’den Kuzeye ağıllar bölgesine giden yolu takip ederek yol üzerindeki son ağılı 400 m geçtikten sonra batıya dönerek yaklaşık 450 m toprak yolu takip ederek, dere yatağı içerisindeki kuyudan güney istikametine, güneye doğru uzanan tepelerin üzerindeki sırt boyunca toprak yoldan güneye Altınova Topcuköy toprak yoluna, oradan doğu istikametine Topcuköy’e başlangıç noktasına kadar olan bölge,

12. 19 numaralı av bölgesi içerisinde; İskele’den Topçuköy’e giden ana yolun Topçuköy kavşağından sola Topçuköy’e, oradan sola güneybatıya dönen yoldan, Yılanlı Tepe diye bilinen t epenin doğusundan, güneydoğu yönünde devam ederek İskele başlangıç noktası arasında kalan bölge,

13.20 numaralı av bölgesi içerisinde; Geçitkale’den Tatlısu’ya giden eski yoldan Çınarlı’ya dönen yol kavşağından Çınarlı istikametine 1,5 km’lik yolun batı kısmı ve sınırları dere yatağı ile çevrili bölge,

14. 20 numaralı av bölgesi içerisinde; Akova’dan Altınova’ya giden toprak yol üzerinde bulunan koruluk bölge,

15. 25 numaralı av bölgesi içerisinde; Çayönü Güvercinlik ana yolunun güneyinde kalan bölge

16. 27 numaralı av bölgesi içerisinde; Kurudere’den doğu yönünde ana yol boyunca İnönü yol kavşağına, oradan İnönü’ye, oradan Vadili’ye, oradan Turunçlu’ya, Turunçlu’dan başlangıç noktası olan Kurudere arasında kalan bölge,

17. 27 numaralı av bölgesi içerisinde kalan Akdoğan- Türkmenköy ana yolunun güneyi,

18. 32 numaralı av bölgesi içerisinde bulunan Bahçeli’den anayola oradan Esentepe kavşağına, oradan Kuzey istikametinde devam eden yol kavşağından Bahçeli Tirmen yol ayrımından başlangıç noktası arasında kalan bölge,

19. 39 numaralı av bölgesi içerisinde bulunan Karaağaç köyünün altında sahile inen yolun sol tarafı (batı tarafı) ana yola kadar olan bölge ve Tuncay Restoran’dan köye çıkan toprak yolun sol tarafından (doğu tarafı) köye kadar olan bölge,

20. 39 numaralı av bölgesi içerisinde bulunan Arapköy’den Alagadi kavşağına, oradan Beşparmak köyüne dönen kavşaktan, Beşparmak köyüne, oradan güney yönünde Beşparmak dağının altındaki yol kavşağından güney batı istikametine, oradan köpek barınağından geçerek anayola, oradan da başlangıç noktası arasında kalan bölge,

21. 47 numaralı av bölgesi içerisinde; Özhan’dan Kozanköy’e oradan Karşıyaka yolunda soldaki 2. toprak yoldan aşağıya dere yatağına, oradan Kuzeybatı istikametinde stabilize taş ocağı yolundan kuzeye, oradan ilk yoldan sola, oradan da barajın kuzey kısmından Çamlıbel- Geçitköy asfaltına, asfalt yol boyunca Çamlıbel’e, Çamlıbel’den başlangıç noktası olan Özhan’a kadar olan bölge,

22. 50 numaralı av bölgesi içerisinde;

a) Tepebaşı- Güzelyurt anayolu üzerindeki Akdeniz köyüne dönen kavşaktan başlayarak Akdeniz’e, oradan köy içinden geçerek güneye dönen yolu takip ederek, birinci ve ikinci çatallanan kavşağın sağından devam ederek, stabilize geniş yola, sola (doğuya) dönerek, Güzelyurt ana yoluna, oradan da kuzeye dönerek başlangıç noktası arasında kalan bölge,

b) Cypruvex portakal fabrikası olarak bilinen fabrikanın batıya deniz yönündeki toprak yolun başlangıç yerinden başlayarak batıya giden yolu takip eden Kandulu Çiftliği toprak yolu, oradan 1 km (girintili çıkıntılı) batıya giden toprak yolu takip ederek sola dönen toprak yolun güney batısını 300 m. takip ederek sağa batıya dönen stabilize toprak yolun 1 km uzunluğu, buradan güney batıya dönen çöplük yolu, buradan sağa dönen asfalt yolu takip ederek Kara Ramadanlar olarak bilinen mandıralar bölgesine, oradan sola dönen toprak yol takip edilerek gaminiler bölgesinde, sağa batıya dönen toprak yolu, oradan da güneye giden asfalt yolu takip ederek yaklaşık 300 m. sağa batıya dönen stabilize toprak yolu alarak yaklaşık 1 km giderek, Yayla arıtma tesisinin kuzeyinde üst tarafında kalan okaliptusluk alanı takip ederek, oradan güneye dönen stabilize yolu takip ederek Yayla köyüne çıkan yolun güneyinde kalan bölge,

23. 50 numaralı av bölgesi içerisinde; Kalkanlı’da telle çevrili “Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları”’nın olduğu bölge,

24. 40 numaralı av bölgesinde; Girne- Değirmenlik yolunun Ozanköy’e ayrılan yerden Ozanköy’e, oradan köyün doğusundan toprak yol boyunca Çatalköy’e, oradan Çatalköy içerisinden geçip doğu istikametinden Girne- Değirmenlik yoluna, oradan başlangıç noktasına kadar olan bölge,

25. 40 numaralı av bölgesi içerisinde; Girne- Çatalköy bölgesinde bulunan “ Korineum Golf Sahası”’nın 300 metre çevresi,

26. Mevcut av haritasında kırmızı renkle belirlenmiş Sürekli Av Koruma Bölgeleri dışında askeri bölgeler ile Taşkent köyü üzerinde bulunan K.K.T.C Bayrağının bulunduğu bölge, Meteoroloji İstasyonları, tüm göletler ile yerleşim yerlerinin 200 metre çevresi ve piknik alanlarının 300 metre çevresi, Yukarıda belirtilen tüm bölgeler ava açık günlerde avlanmaya kapalıdır.

B- Sürekli Av Koruma Bölgeleri; Sürekli Av Koruma Bölgeleri Av Mevsiminde avlanmaya kapalı olacaktır.

AVLANMA SÜRESİ…

Güneşin doğuşu ile batışı arasında av faaliyeti yapılabilir. Baraj ve göletlerden en az 500 (Beş yüz) metre uzakta av faaliyeti yapılabilir. Meskun mahalden 200 (İki yüz) metre uzakta av faaliyeti yapılabilir. Av Tüfeği veya Hava Tüfeğine susturucu, dürbün ve benzeri materyal takılarak av faaliyeti yapılamaz. Av faaliyetinde kullanılacak Hava Tüfekleri 0.177 inçten büyük çapta olamaz. İkinci İnce Av Mevsiminde, avcı beraberinde köpek bulunmayacaktır.Av faaliyetinde Tel, tuzak,kapan,file,ökse ses bandı veya hayvan sesi çıkaran bir alet veya cep telefonu kullanılamaz.

Av bölgelerine araçla gidecek avcılar, tüfeklerini araçlarının bagajlarında ve kırık olarak bulunduracaklardır.

Avcıların avlanırken hedefini görüp tanımadan ateş etmemeleri ve birbirlerini koruyacak şekilde avlanmaya özen göstermeleri gerekmektedir.

Avcıların ava kapalı bölgelere girip avlanmamaları ve Yasada yer alan kurallar dışına çıkmamaları gerekmektedir.

Avcılar; Av Koruma Görevlileri’nin uyarılarına uymak zorundadır. Yasa veya Bu Tüzük, kurallar dışına çıkan avcılar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Telefon ve elektrik kabloları ile trafik işaretlerine ve bilgi verici levhalara zarar verilmeyecektir.

Av gününden önce başka bir adreste konakladıktan sonra ava çıkacak olan avcıların tüfeklerini de beraberinde götürebilmeleri için Tasarruf ve Avlanma Ruhsatlarına ek olarak ilçe kaymakamlıklarından Taşıma İzni alınacaktır.”

Başa dön tuşu