İdrar Yolu Enfeksiyonu için 12 Doğal Tedavi Yöntemi
Cumartesi, Nisan 13, 2024
Kadın SağlığıSağlık

İdrar Yolu Enfeksiyonu için 12 Doğal Tedavi Yöntemi

İdrar Yolu Enfeksiyonu için 12 Doğal Tedavi Yöntemi

İdrar yolu enfeksiyonuİdrar yolu enfeksiyonu, kadınlarda en sık görülen klinik bakteriyel enfeksiyonlardan bazılarıdır ve tüm enfeksiyonların yaklaşık yüzde 25’ini oluşturur. Kadınların yüzde 50’sinden fazlası yaşamları boyunca bir idrar yolu enfeksiyonu ve idrar yolu enfeksiyonu belirtileri yaşayarak, antibiyotikler ile tadavi olmayı seçiyorlar.Çünkü idrar yolu enfeksiyonu için en yaygın konvansiyonel tedavi şeklidir,ancak bakteriler antibiyotiğe dirençli hala gelir ve tekrarlar, tekrarlayan enfeksiyonlar önemli bir sorun haline gelmiştir. Bu nedenle, bakterileri tamamen ortadan kaldıran ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları gelişme riskini azaltamak için doğal tedavi yöntemleri oldukça önemlidir.

İdrar yolu enfeksiyonu için en iyi doğal tedavilerden bazıları, bol sıvı tüketmek, temiz ve kuru kalmak, kızılcık gibi meyveler tüketmek, probiyotikler, C vitamini ve esansiyel yağlar kullanmaktır.İdrar Yolu Enfeksiyonu için 12 Doğal Tedavi Yöntemi

İdrar yolu enfeksiyonu sıvı tüketimi

1. Bol Miktarda Sıvı Tüketin

Gün boyunca içme suyu veya sıvılar, bakterileri sisteminizden temizlemeye yardımcı olur. Dallas’taki Texas Güneybatı Tıp Merkezi’nde yapılan bir 2013 araştırması, kronik düşük sıvı alımının, idrar yolu enfeksiyonlarının patogenezinde önemli bir faktör olabileceğini ortaya koydu. Enfeksiyona yol açabilecek bakterileri temizlemek için, sıvı tüketiminize dikkat edin.

2. Sık Sık İdrar

Sık sık idrara çıkma, bakterilerin mesanede kalan idrarda büyümediğinin göstergesidir. İdrar yoluna girmiş olabilecek bakterilerileri temizlemek için cinsel ilişkiden kısa süre sonra idrar yapmak da önemlidir. Çalışmalar, idrarın uzun süre tutulmasının, bakterinin üriner sistem içinde çoğalmasına ve idrar yolu enfeksiyonu ile sonuçlanmasına neden olduğunu bulmuştur.

3. Temiz ve Kuru Kalın

Kadınlar özellikle bağırsak hareketlerinden sonra önden arkaya doğru silmelidir. Bu, bakterilerin üretraya girmemesini sağlar. Ayrıca, idrar yolunu kuru tutmak için hava koşullarına dayanıklı giysiler ve iç çamaşırı giymek de önemlidir. Dar kot veya naylon gibi malzeme kullanmak sorun yaratabilir çünkü nemin tutulması, bakterilerin büyümesine izin verir.

4. Spermisid Kullanmaktan Kaçının

Spermisitler tahrişi artırabilir ve bakterilerin büyümesine izin verebilir. Unlubricated prezervatif kullanımı da tahrişe neden olabilir, bu nedenle spermisitler içermeyen yağlanmış prezervatifleri seçin. New England Journal of Medicine’de yayınlanan 1996 tarihli bir prospektif çalışma, cinsel açıdan aktif genç kadınlar arasında, idrar yolu enfeksiyonu insidansının yüksek olduğunu ve son zamanlarda cinsel ilişkiyle birlikte riskli ve bağımsız bir şekilde ilişkili olduğunu buldu.

5. Probiyotikler

İdrar yolu enfeksiyonu probiyotiklerBakteriyel direncin gelişmesi nedeniyle, idrar yolu enfeksiyonları için özellikle umut verici doğal tedavilerden biri probiyotiklerdir. Hint Üroloji Dergisi’nde yayınlanan araştırmalar, benign bakteriyel floranın, hastalığa neden olan mikroorganizmaların aşırı çoğalmasını önlemek için çok önemli olduğunu açıklamaktadır. Antibiyotiklerin kullanımı, yararlı bakteriyel florayı yok eder ve patojenik bakteriler, iç ve dış yüzeylerde aşırı çoğalma için seçici olarak etkinleştirilir.

Probiyotikler, insan vücudunun bir savunma hattı işlevi gören normal florasını desteklemeye yardımcı olur. Fermente gıdalar yemek de vücudun doğal florasının restore edilmesine yardımcı olur ve mesaneyi yararlı bakterilerle yeniden şekillendirir. En sağlıklı fermente gıdalardan bazıları kefir, kimchi, probiyotik yoğurt, çiğ peynir, lahana turşusu ve kombucha’dır.

6. Kızılcık

Bazı çalışmalar, kızılcık suyunun, özellikle de tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu olan kadınlar için 12 aylık bir süre içinde gelişen İYE sayısını azaltabileceğini düşündürmektedir. Yaban mersininin İYE semptomlarını yönetme yeteneği ile ilgili sınırlı veya karışık kanıtlar olmasına rağmen, kızılcıkların önleyici bir strateji olarak kullanılabileceğine dair kanıtlar vardır. Hayvan çalışmaları, kızılcık ürünlerinin idrar yolu enfeksiyonlarında görülen en yaygın bakteriler olan E. coli de dahil olmak üzere enfeksiyona neden olan bakterilerin büyümesini, kolonizasyonunu inhibe ederek işe yaradığını göstermektedir.

7. Sarımsak

Taze ezilmiş çiğ sarımsakların aktif ilkelerinden biri olan allisin, çeşitli antimikrobiyal aktivitelere sahiptir. Saf formda, allisin, E. coli’nin çok ilaca dirençli suşları dahil olmak üzere geniş bir aralıktaki bakterilere karşı antibakteriyel aktivite sergilediği bulunmuştur. Sarımsak ayrıca mantar enfeksiyonlarına neden olan, özellikle candida albicans’a karşı antifungal özelliklere sahiptir.

8. D-Mannoz

D-mannoz, glikoz ile ilgili bir tür şekerdir. İdrar yolu enfeksiyonu için doğal tedavi yöntemleri listesindedir çünkü bazı bakterilerin idrar yolunun duvarlarına yapışmasını önleyebilir.

Dünya Üroloji Dergisi’nde yayınlanan bir 2014 araştırması, D-mannoz tozunun tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonunu önlenmesinde etkili olup olmadığını test etmiştir. Çalışmada, tekrarlayan İYE’leri olan 308 kadın üç gruba ayrıldı: biri altı ay boyunca suda eritilen D-mannoz aldı, ikincisine günde bir kez antibiyotik verildi (nitrofurantoin), üçüncüsü ise tedavi almadı. Genel olarak 98 hastada tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu vardı: D-mannoz grubunda 15, nitrofurantoin grubunda 21 ve tedavi almayan grupta 62kişi idi. D-mannoz, reküren idrar yolu enfeksiyonu riskini önemli ölçüde azaltmıştır ve D-mannoz grubundaki hastalar nitrofurantoin grubundaki hastalarla karşılaştırıldığında belirgin şekilde daha az yan etki yaşamışlardır.

9. C Vitamini

C vitamini idrarı daha asidik yapar, E. coli’nin büyümesini engeller ve bağışıklık fonksiyonunu artırır. 2007 yılında yapılan bir çalışmada, 100 miligram C vitaminin günlük alımının, hamilelik sırasında idrar yolu enfeksiyonu tedavisinde oynadığı rolü değerlendirildi. Araştırmacılar, üç aylık bir süre için C vitamini tedavisinin idrar yolu enfeksiyonlarını azaltabildiğini ve gestasyondaki(Uterus içinde embriyo gelişmesi süreci.) kadınların sağlık düzeyini iyileştirdiğini bulmuşlardır.

10. Karanfil Yağı

Fitoterapi Araştırmalarında yayınlanan çalışmada, karanfil yağının antimikrobiyal, antifungal ve antiviral aktiviteye sahip olduğu gösterilmektedir. Başka bir karanfil yağı yararı, anti-inflamatuar özelliklere sahip olmasıdır ve ağrıyı hafifletmek ve iyileşmeyi desteklemek için kullanılır. Karanfil, iki haftada bir defaya mahsus olarak alınabilir, ancak bunu bir sağlık uzmanı veya beslenme uzmanının bakımı altında yapmanızı tavsiye ederim.

11. Mür  Yağı

Birçok insan ve hayvan çalışması, mür yağının antibakteriyel, antifungal ve antiparaziter özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Tarihsel olarak, yaraları tedavi etmek ve enfeksiyonları önlemek için kullanılmıştır. Sıcak veya soğuk kompres ile topikal olarak uygulanabilir veya cilde sürülür. Mürü dahili olarak kullanırken dikkatli olun; Saf, yüksek kaliteli bir ürün kullandığınızdan emin olun ve bunu sağlık uzmanınızın bakımı altında yapın.

12. Kekik Yağı

idrar yolu enfeksiyonu kekik yağıBir 2012 çalışmasında kekik yağının antibakteriyel aktivitesi değerlendirildi. Araştırmacılar, kekiğin, test edilen tüm bakteri suşlarının tümüne karşı aktif olduğunu ve idrar yolu enfeksiyonunda en sık görülen bakteri E. coli’nin büyümesini başarılı bir şekilde inhibe(baskılamak) ettiğini bulmuşlardır.

Araştırmacılar, kekik esansiyel yağının, bakteriyel enfeksiyonlarda iyileşme sürecini hızlandırmak için alternatif bir antibakteriyel ilaç olarak kullanılabileceğine ve antibiyotiğe dirençli gerinim gelişiminin önlenmesi için etkili bir yol olduğuna inanmaktadır. Aslında, kekik yağı yararları reçeteli antibiyotiklere göre daha üstün olabilir, çünkü kekik, antibiyotik direncine neden olmaz ve zararlı yan etkileri yoktur.

Kekik yağı içerken, su veya hindistancevizi yağı ile karıştırın. Bir kerede iki haftadan fazla bir süre kekik yağı almamanızı tavsiye ediyorum ve sağlık uzmanı rehberliği altında uygulanmalıdır.


İdrar Yolu Enfeksiyonu Nedenleri ve Belirtileri

Bir idrar yolu enfeksiyonu, mantarlar, virüsler ve bakteriler de dahil olmak üzere mikroskop olmadan görülemeyecek kadar küçük olan organizmalardan kaynaklanır. Vücudun birçok doğal savunmasına rağmen, bazı bakteriler kendilerini idrar yolunun kaplamasına yapıştırma ve idrar yolu, mesane ve böbrekler üzerinde oturtma yeteneğine sahiptir. İdrar yolu enfeksiyonu vakalarının çoğuna, bağırsak ve vajinal boşluklarda, üretral açıklık çevresinde ve idrar yolunda yaşayabilen E. coli bakterisi neden olur.

İdrar yolu enfeksiyonuna neden olabilecek diğer önemli patojenler arasında Proteus mirabilis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus epidermidis ve Klebsiella pneumonia bulunur. Diyabetli hastalarda, Klebsiella ve grup B streptococcus enfeksiyonları daha sık görülür. Kronik kateterize hastalarda psödomonas enfeksiyonları daha yaygındır.

İdrar yolu enfeksiyonları özellikle 18 ila 24 yaşları arasındaki cinsel açıdan aktif kadınlarda oldukça yaygındır. Bir idrar yolu enfeksiyonu tipik olarak komplike veya hayatı tehdit etmese de, acı ve ıstıraba neden olur ve kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiler.

Genellikle, erişkinlerde idrar yolu enfeksiyonu belirtileri şunları içerebilir:

 • idrar yaparken ağrı.
 • İdrar yaparken mesanede veya idrar yolunda yanma hissi.
 • İdrar yapmak için güçlü, sık görülen bir dürtü, ancak sadece küçük miktarlarda yapma.
 • Kas ağrıları
 • Karın ağrısı
 • Yorgun ve zayıf hissetmek
 • Bulanık idrar
 • Kırmızı veya parlak pembe (idrarda bir kan belirtisi) görünen idrar
 • Güçlü kokulu idrar
 • Kadınlarda pelvik ağrı
 • Karışıklık veya deliryum (yaşlı hastalarda)

Tipik olarak bir idrar yolu enfeksiyonu komplike değildir ve tedaviden iki ila üç gün sonra temizlenir. Bazen yaşlılarda görülen daha ciddi nedenler, baskılanmış bağışıklık sistemi olan veya hamile kadınlara antibiyotik gerektirir ve 7 ila 14 gün boyunca tedavi edilemez.

Üriner sistem infeksiyonlarının gelişme olasılığını artıran çeşitli risk faktörleri vardır. Bu risk faktörleri ve yüksek risk grupları şunları içerir:

 • Cinsel ilişki
 • Sperm öldürücü kullanımıidrar yolu enfeksiyonu gebelikte karın ağrısı
 • Diyafram kullanımı
 • Kateter kullanımı
 • Hamile olan kadınlar
 • Postmenopoz olan kadınlar
 • Bastırılmış bağışıklık sistemi olan insanlar
 • Diyabet hastaları

İdrar yolu enfeksiyonu olan kişilerin önemli bir sorunu, tekrarlama eğilimidir. Tekrarlayan İYE’ler esas olarak aynı patojen tarafından yeniden enfeksiyona neden olur. Her bir idrar yolu enfeksiyonu ile, bir kadında tekrarlayan enfeksiyon riski artar. Araştırma, bir başlangıç ​​İYE’sini takiben, beş kadından birinin altı ay içinde başka bir İYE geliştireceğini düşündürmektedir.


İdrar Yolu Enfeksiyonu Doğal Tedavi Yöntemleri İle İlgili Önlemler

İdrar yolu enfeksiyonuna yönelik bu doğal tedaviler araştırılmış ve etkili olduğu kanıtlanmış olsa da, bu doğal tedavileri bir sağlık hizmeti sağlayıcısının rehberliğinde kullanmak önemlidir. Komplike olmayan İYE’ler iki ila üç gün içinde tedavi edilmelidir. Semptomlar bu süre içinde bitmezse, komplikasyon olmadığından emin olmak için sağlık uzmanına danışın.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Üzerine Son Düşünceler

 • İdrar yolu enfeksiyonu, mantarlar, virüsler ve bakteriler de dahil olmak üzere mikroskop olmadan görülemeyecek kadar küçük olan organizmalardan kaynaklanır.
 • İYE semptomları, idrar yaparken ağrı ve yanma hissi, kas ağrıları, bulanık idrar ve karın ağrısını içerir.
 • İYE geliştirme riski taşıyan gruplar arasında cinsel olarak aktif ve / veya diyaframını kullanan, gebe veya postmenopozal olan kadınlar, kateter kullanan kişiler ve baskılanmış bağışıklık sistemi olan kişiler bulunur.
 • Kızılcık, çiğ sarımsak, probiyotikler, C vitamini ve D-mannoz dahil olmak üzere İYE için çeşitli doğal tedaviler bulunmaktadır. Kekik, karanfil ve mür yağı esansiyel yağları da bakterilerin büyümesine ve engellenmesine yardımcı olabilir.
 • “Tuvalet alışkanlıkları”, tuvaleti veya cinsel ilişkiden sonra iyice temizlediğinizden ve rahat kıyafetler giymeniz  idrar yolu enfeksiyonundan kaçınmanıza yardımcı olabilir.

Kaynak: İdrar Yolu Enfeksiyonu için 12 Doğal Tedavi Yöntemi

Tepki göster
Bayıldım
1
Bayıldım
Huzurlu
2
Huzurlu
Hahaha
1
Hahaha
Üzüldüm
2
Üzüldüm
Hayran Kaldım
1
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar