KıbrısManşet

HP’den Kıb-Tek’deki ihalesiz alımlar ile ilgili Ombudsman ve Sayıştay’a şikayetHalkın Partisi, Kıb-Tek’in “akaryakıt taşımacılığı”, “beton dökümü ve altyapı işleri” ile “danışmanlık hizmeti” gibi alımları ihalesiz ve usulsüz olduğu gerekçesiyle Sayıştay Başkanlığı’na ve Ombudsman’a şikâyet dilekçesi verdi. Dilekçeyi, parti adına MYO Üyesi Yusuf Avcıoğlu verdi.
Verdiği dilekçelerde Kıb-Tek’de gerçekleşen kanunsuz alımlarını listeleyen Halkın Partisi, şu bilgileri paylaştı:“KKTC Elektrik Kurumunun Kanunsuz Alımları:

1-) Beton dökümü ve diğer altyapı işleri,
2-) Danışmanlık ve Şartname Hazırlama Hizmeti,
3-) 30,000 Ton Akaryakıt Taşımacılığı Hizmeti,
Olmak üzere toplamda yaklaşık 9,5 milyon TL civarında bir meblağ ile mal ve hizmet alımlarını yasalara aykırı şekilde yapmış̧ oldular.”
Halkın Partisi hazırlayıp sunduğu dilekçelerde Kamu İhale Yasası’nı referans gösterdi.
Dilekçede;
“Kamu İhale Yasası uyarınca kamu kurumlarının alımlarının ihale yöntemiyle yapılması esastır. Bunun yanında Yasa’nın 24’üncü maddesi ise, maddede sayılan istisnai durumlarda doğrudan alım yapılabilmesine imkân tanımaktadır. Yani, 24’üncü maddede sayılmayan hiçbir durumda doğrudan alım yapılması mümkün olmayıp, bu durumlarda ihale yapılması zorunludur.
Yürürlükte bulunan 20/2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nın genel gerekçelerine bakıldığında, Yasa’nın ve dolayısı ile alımların kural olarak ihaleye bağlanmasının amacı; Hesap verilebilirliği, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun startlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaktır.
Dolayısı ile Yasa’nın ihale yapılmasını emrettiği ve buna rağmen ihale yapılmayan her durumda, Yasa ve bu ilkelerin bütünü ihlal edilmiş̧ olmaktadır” ifadesi kullanıldı.

Başa dön tuşu