Köşe Yazarları

Hibe Destek Programı ile reel sektöre 11 milyon TL katkı


Mali Destek kısmi Hibe Programları çerçevesinde tarım ve kırsal kalkınma, turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması alanlarında toplam 11 milyon TL tutarında hibe katkısı yapılacak. Hibelerin 4 milyonu tarım ve kırsal kalkınma, 4 milyonu rekabet gücünün artırılması ve 3 milyonu da turizm alanlarında kullanılacaktır.

2011 yılından beridir her yıl hibe programlar açıklanıyor. Kaynağı Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan Hibe Programları imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülüyor. Geçen yıl toplamda 143 projeye 21 milyon TL hibe desteği sağlanmıştır.
Projeler, KKTC KOBİ Geliştirme Merkezinin Koordinatörlüğünde ve Çukurova Kalkınma Ajansı’nın teknik desteğinde değerlendirilip, seçilecek.
Hibe Programı çerçevesinde, kar amacı güden kuruluşlara asgari 25 bin TL, azami 250 bin TL hibe verilecek ve hibe destek oranı %50 olacak.
Kar amacı gütmeyen kuruluşlara ise en düşük 25 bin TL, en fazla 200 bin TL hibe verilecek ve hibe destek oranı %75 olacak
Turizm potansiyelinin geliştirilmesi hibe programı için 3 milyon TL ayrıldı. Bu programla turizm tesislerinin hizmet kalitesinin artırılması ve yeni tesislere katkı sağlamak amaçlanmaktadır.
Rekabet Gücünün Artırılması için ayrılan hibe programının toplam tutarı 4 milyon TL’dir. Bu programla, üretilen ürünlerin uluslararası ticarette yer bulması, üretimde katma değer ve verimlilik artışı ve çevre uyumlu sürdürülebilir kalkınma hedeflenmektedir.
Tarım ve kırsal kalkınma destek programı için de, 2014 yılında 4 milyon TL tutarında kaynak tahsis edildi. Tarım ve kırsal kalkınma destek programı çerçevesinde işletme başına 25 bin TL’den 250 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlanacaktır. Bu programda tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması, işletmelerin modernizasyonu, kırsal alanlarda yeni ürün geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu hibe programında hayvancılık, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, balıkçılık, arıcılık gibi birçok tarımsal aktivite desteklenecektir.
Hibe Programı proje tanıtım toplantıları 8-10 Ekim tarihleri arasında, başvurular da 8-10 Aralık 2014 tarihleri arasında KOBİGEM’e (KOBİ Geliştirme Merkezi) yapılacaktır.
Hibe Destek Programları, işletmeler ve ekonomimiz için adeta bir can suyu görevi yapmaktadır. Hibe katkıları, ülke ekonomimizde çok önemli yerleri olan KOBİ’lerin dinamizmini ve verimliliğini artırmaktadır.
Reel sektörün gelişmesi, yatırımların, üretimin ihracatın artması, ülke ekonomisinin rekabet gücünün artması için hibe destek programları çok önemli bir kaldıraç görevini yerine getirmektedir. Ülke ekonomisine, süreç sonunda, geri ödemesi olmayan hibe edilecek 11 milyon TL ve yatırımcıların da koyacağı öz kaynakla birlikte toplam 22 milyon TL tutarında yeni yatırım yapılmış olacaktır.
Hibe programlarının ülkemizde de uygulanmaya başlaması çok isabetli olmuş ve ülke ekonomisine büyük katma değer sağlamıştır. Katkısı olan herkesi kutluyorum.
Başa dön tuşu