Kıbrıs

‘Hellimle ilgili ortak anlayışa sadık kalmalı’


KTSO’dan yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs makamlarının uzun bir süreden beridir, Temmuz 2015’te varılan Akıncı-Anastasiades- Juncker ortak anlayışının dışına çıkan ve Kıbrıslı Türklerin aleyhine sonuçlanacak girişimler içerisinde bulunduğu ifade edildi.

“Bu konuda Cumhurbaşkanı Akıncı’nın son dönemlerde yapmış olduğu girişimleri yerinde bulduğumuzu belirtirken, hellimin tescili konusunda varılan ortak anlayışın yürürlüğe girmesi konusunda Kıbrıs Türk liderliğinin ısrarcı çabalarının artarak devam etmesini desteklemekteyiz” denilen açıklama şöyle devam etti:

“İki toplum liderinin AB Komisyonu Başkanı Junker huzurunda anlaşmaya vararak, el sıkıştığı ve ortak anlayış çerçevesindeki mutabakatın gerekliliklerinin ivedilikle yerine getirilmesi gereken bu durumda, Güney Kıbrıs Tarım Bakanlığı, tam aksine, ortak anlayış metnine karşı girişimlerde bulunarak, süreci işin içerisinden çıkılmaz hale sokmuştur.

Güney Kıbrıs Tarım Bakanlığı, Kasım 2015’te AB Komisyonu’na ortak anlayış metninden rahatsız olduğunu bildirerek, bir dizi değişiklik önerisi sunmuştur. Anlaşmayı açık bir ihlal niteliğinde olan bu önerilere göre Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs’ta üretilen ve denetimden geçen tüm hellim ürünlerinin Yeşil Hat Tüzüğü (YHT) kapsamında sınırdan geçerek, güney limanlarından ihracatının yapılmasını yasalaştırmaya çalışmaktadır. YHT’de hayvansal gıdalar kapsam dışı olduğundan ve Kuzey Kıbrıs AB süt sektörüne uyum sağlanana kadar (en az 5 yıl) bu durumun devam etmesi beklendiğinden, Rum Tarım Bakanlığı’nın niyetinin Kıbrıslı Türk üreticilerin tüm hellim ihracatını sonlandırmak olduğu aşikârdır”

Bunların yanında Güney Kıbrıs’ın, bağımsız denetleme kurumu raporlarının eş zamanlı olarak AB’ye gönderilmesine GKRY’nin egemenlik haklarına halel getirecek hükümler içerdiğini iddia ederek karşı çıktığı ifade edilen açıklamada, bakanlığın tüm bu talepleri ile,  AB Komisyonu başkanı Junker huzurunda varılan ortak mutabakatı açıkça ihlal ettiği belirtildi.

“MÜZAKERE SÜRECİNE ZARAR VERİLİYOR”

Açıklamada bu durumun, iki toplumun birbirine olan güvenini zedelerken, müzakere sürecine de zarar verdiği kaydedildi.

“Kıbrıslı Türk üreticilerin ortak anlayıştan tam olarak tatmin olmamasına rağmen, gerek liderlerin AB Komisyonu başkanı nezdinde uzlaşı sağlaması, gerekse, bu anlaşmanın Kıbrıs’ta çözüm arayışlarını destekleyecek önemli bir adım olması sebebiyle, bu ara formülün, adada kalıcı bir çözüm olana dek uygulanması uygun bulunmuştur” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Ancak Güney Kıbrıs makamlarının bu anlaşmadan vazgeçmesi ve bu anlaşmanın ötesinde, AB üye devleti gücünü kullanarak, Kıbrıslı Türkleri ekonomik yıkıma itecek girişimler içerisinde bulunması bizleri ciddi anlamda endişelendirmektedir.

KKTC ihracatının yüzde 25’ine tekabül eden, ülkemize çok ciddi istihdam ve katma değer sağlayan hellim sektörüne darbe vuracak böyle bir girişim karşısında, KTSO olarak, ilgili paydaşlarla birlikte gerek yasal süreçteki haklarımızı kullanarak, gerekse içte ve dışta yoğun bir şekilde lobi çalışmalarımıza devam etmekteyiz.”

Açıklamada bu konuda acilen bazı önlemler alınması istenerek bu önlemler şöyle sıralandı:

“Güney Kıbrıs’ın ortak anlayışa ters düşen YHT değişikliği önerilerini AB Konseyi’nden geri çekmesi; ortak anlayış kapsamında AB Komisyonu başkanı Juncker’in, AB Konseyine 28 Temmuz 2015’te önerdiği YHT değişiklik önerisinin aynen kabul edilmesi ve tescil süreci sona ermeden önce ivedilikle yapılması; YHT tüzüğündeki değişikliğin sağlanamaması halinde, AB’nin Hellim/Halloumi tescil kaydının gerçekleşmeyeceğine dair garanti verilmesi; AB Komisyonu’nun 3 liderin anlaştığı ortak anlayışın gözlemcisi olması ve bu anlaşmanın uygulanması konusunda daha baskıcı olması; Hellim/Halloumi tescil metninin içerisine ortak anlayış ve AB yasaları dikkate alınarak Kuzey’deki denetimlerin nasıl yapılacağı konusundaki hükümlerin eklenmesi”

“ORTAK ANLAYIŞA SADIK KALINMALI”

Akıncı-Junker-Anastasiadis’in Temmuz 2015’te vardığı ortak anlayışın gerektirdiklerinin yerine getirilmesi istenen açıklamada, “Güney Kıbrıs Tarım Bakanı’nın gündemi çarpıtarak, gerçeği bulandırması kabul edilemezdir. Kıbrıslı Türk hellim üreticilerinin Ortak Anlayış Metni ve AB yasalarına göre atanmış bağımsız ve tarafsız bir yapı tarafından denetlenmeye her zaman açık olduğunu bir kez daha vurgularken, Güney Kıbrıs’ın politik gücünü kullanarak ortak anlayışı manipüle etmek için AB üzerinde baskı kurmasının kabul edilemez olduğunu belirtiriz” denildi.

Açıklamada ortak anlayış metninin mimarlarından ve garantörü olan AB Komisyonu’ndan ortak anlayış metninin yasal zemine kavuşturulması ve Kıbrıslı Türklerin de Hellim/Halloumi tescilinden faydalanabilmesinin önünün açılması istendi.
Başa dön tuşu