Kıbrıs

Haksızlık ortadan kalkacakAYRIM KALDIRILACAK: Özelleştirme Değişiklik Yasa Önerisi’nin yasalaşması halinde “kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan ve özelleştirme uygulamaları sonucunda bu yasa kapsamında kamuda görevlendirilecek personel” ile “kamu payı olan şirketlerin özelleştirme uygulamaları sonucunda görevlendirilecek personel”in hakları arasındaki ayrım da kaldırılacak
3 YIL SINIRI KALDIRILDI: Yasa değişiklik önerisi, iş yerlerinin özelleştirilmesi sonucu kamuda istihdam edilen ancak bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumundan emeklilik hakkı kazandıktan sonra en fazla 3 yıl çalışmayla sınırlandırılanlara getirilen sınır da kaldırılıyor. Yasa önerisinin onaylanması halinde “Özelleştirme Yasası” kapsamında istihdam edilenlerin zorunlu emeklilik yaşı da 60’a çıkarılacakÖNERİ HASIRALTI EDİLEMEZ: Yasa değişiklik önerisinin görüşüleceği komitenin başkanı Birikim Özgür, siyasi iradenin konuyla ilgili tavrını netleştirmesini istedi. Önerinin hasıraltı edilmemesi gerektiğini ifade eden Özgür, ancak hükümetin mali konularla ilgili gerekli siyasi irade yaklaşımını sergilemesini beklemek zorunda olduklarını kaydetti

SENDİKALAR MEMNUN: Hava-Sen, KTAMS ve Kamu-Sen, eski KTHY ve Eti çalışanlarının intibak ve özlük hakları ile ilgili yasa değişikliği önerisinin ivediliğinin oy birliğiyle geçmesini memnuniyetle karşıladı. Sendikalar, Meclis’in TDP’nin sunduğu ivedilik tezkeresinde gösterdiği oy birliği iradesinin Yasa Önerisinin onayında da gösterilmesini istedi

Bertuğ TOPAL
Mayıs ayında Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler Milletvekilleri Tufan Erhürman, Asım Akansoy, Fazilet Özdenefe ve Doğuş Derya’nın Meclis’e sunduğu ve ivedilik alınmadan komiteye gönderilen Özelleştirme (Değişiklik) Yasa Önerisi, dün yeniden Meclis’in gündemindeydi. Geçtiğimiz cuma günü Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekillerinin komitede ivedilikle görüşülmesi için sunduğu öneri dün Meclis’te görüşüldü.
TDP’nin Meclis’e sunduğu, kamuya istihdam edilen eski KTHY ve Eti çalışanlarının özlük, barem ve emeklilik haklarının yeniden düzenlenmesini içeren “Özelleştirme (Değişiklik) Yasa Önerisi”nin ivediliğinin Meclis’te oy birliğiyle kabul edilmesi kararını olumlu karşılayan KTAMS, Kamu-Sen ve Hava-Sen, önerinin komitede zaman geçirilmeden görüşülmesini ve Meclis’te yasallaştırılmasını istedi.
Komitede ivedilikle görüşülecek Özelleştirme (Değişiklik) Yasa Önerisi KTHY ve Eti çalışanları için iki önemli iyileştirme içeriyor.

Mağduriyet giderilecek
Özelleştirme (Değişiklik) Yasa Önerisi ile KTHY ve Eti çalışanlarının yıllardır mevcut bulunan mağduriyetlerinin daha fazla uzatılmadan sonlandırılması amaçlanıyor. Öneri’nin genel gerekçesinde “KTHY ve Eti çalışanlarının hakları gasp edilmekte ve göz ardı edilmektedir. Haksız yere mağdur edilen ve hakları iade edilmeyen KTHY ve Eti çalışanlarının haklı talepleri, çeşitli bahanelerle ertelenmekte ve başta bütçe açıkları bahane gösterilerek Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırı olarak hukuk devletinin ve adaletin gereği yapılmamaktadır. Bu konunun düzeltilmesine yönelik 29 Mayıs 2014 tarihinde Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na, Sayın Tufan Erhürman, Sayın Asım Akansoy, Sayın Fazilet Özdenefe ve Sayın Doğuş Derya tarafından bir Özelleştirme (Değişiklik) Yasa Önerisi sunulmuştur. Ancak bu değişiklik önerisinin ivediliği, ilgili milletvekilleri tarafından istenmemiştir ve Komitede pek çok yasanın arkasında sırasını beklemektedir. Bekleme gerekçeleri ve bahaneleri sıralanmakta ve hatta bir Maliye Bakanlığı raporu ile hukuki dayanağı olmayan gerekçeler belirtilmektedir” denildi.

Bütçeden önce onaylanması istendi
TDP’li milletvekillerinin yaptığı önerinin genel gerekçesi ve amacı kısmında önerinin Ekim ayının sonunda 2015 yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın da Meclis gündemine gelmesinden önce, Özelleştirme Yasası’nda yapılacak değişiklikler ile KTHY ve Eti çalışanlarının mağduriyetlerinin geciktirilmeden giderilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

İki maddede değişiklik
TDP’nin önerisinde CTP’li milletvekillerinin yaptığı öneriden pek farklı bir şey bulunmuyor. Yasa önerisi ile 24/2012 sayılı Özelleştirme Yasası’nın 51’inci maddesinin ve 56’ncı maddesinin değiştirilmesi öneriliyor.

3 yıl sınırı kaldırıldı
51’inci maddenin (5)’inci fıkrasında yapılan değişiklikle, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olanlara, Özelleştirme Yasası’nda getirilen 3 yıl daha çalışabilir sınırlamasının kaldırılması ve diğer kamu görevlileri ile eşit statüde olmaları amaçlanıyor.

Ayrım kaldırılacak
56’ncı maddenin (1)’inci ve (2)’nci fıkralarında getirilen düzenlemelerle, “kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve özelleştirme uygulamaları sonucunda bu Yasa kapsamında kamuda görevlendirilecek personel” ile “kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iştirakleri dışında kalan kamu payı olan şirketlerin özelleştirme uygulamaları sonucunda ve bu yasanın geçici 1’inci maddesi kapsamında bulunup kamuda görevlendirilecek personel”in hakları arasındaki ayrım da kaldırılacak.
Bu düzenlemelere göre, birinci grupta yer alan personelin kamuda görevlendirilmesi durumunda bu personelin kademe ilerlemeleri hangi yıl işe başlamış olduğu dikkate alınarak belirlenirken, ikinci grupta yer alan personelin kademe ilerlemeleri, hangi yıl işe başlamış olduğuna bakılmaksızın, 47/2010 sayılı Yasa’ya yani Göç Yasası’na tabi olacak.

Sendikalar memnun
Meclis oturumunu izleyen ve partilerin genel başkanlarının yaptığı konuşmaları dinleyen KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, Hava-Sen Başkanı Buran Atakan ve Kamu-Sen Genel Sekreteri Metin Atan’a, çalışanları temsilen bir heyet de eşlik etti.
TDP’nin sunduğu ivedilik tezkeresinin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından basına açıklamalarda bulunan sendika başkanları, bugün önerinin komitede görüşülmesi için yapılan ivedilik oylamasında gösterilen oy birliğinin, değişiklik yasa tasarısının yasallaşmasında da gösterilmesini beklediklerini vurguladılar.

Kamuda çalışan eski KTHY çalışanları da izledi
Kamuya istihdam edilen eski KTHY çalışanları, dün Meclis oturumunu izledi.
Özelleştirme Yasası kapsamında kamuya istihdam edilen çalışanlar, bu geçiş sırasında özlük haklarını kaybettikleri ve KTHY’de çalıştıkları yıllarının, baremlerine yansımadığı gerekçesiyle Meclis’ten Özelleştirme Yasası’nda değişiklik yapılarak yasal haklarının verilmesini talep ediyor.

Hava-Sen, KTAMS ve Kamu-Sen’den milletvekillerine teşekkür
Hava-Sen, KTAMS ve Kamu-Sen, eski KTHY ve Eti çalışanlarının intibak ve özlük hakları ile ilgili yasa tasarısının ivedilikle komitede ele alınması için Cumhuriyet Meclisi’nde bulunup olumlu oy kullanan milletvekillerine, destek veren diğer sendikalara ve iki kurumun çalışanlarına teşekkür etti.
Hava-Sen Başkanı Buran Atakan, KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan ve Kamu-Sen Genel Sekreteri Metin Atan, konuyla ilgili dün ortak açıklama yayınladı.
Açıklamada, “KTHY’nin batması ile uzun bir süre sokağa atılan ve Özelleştirme Yasası kapsamında düşük maaş ile işe alınan, KTHY çalışanları yanında Eti çalışanlarının intibak ve özlük hakları ile ilgili bugün gerçekleştirmiş olduğumuz Meclis’teki oturma eylemi üç sendikanın (Kamu-Sen, KTAMS ve Hava-Sen) birlikteliği ve diğer sendikaların ve çalışanlarımızın desteği neticesinde karar üretilmiştir” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, bu konunun, sonuçlandırıncaya kadar takipçisi olacakları kaydedildi.

***
Bıçaklı: Haksızlık giderilmeli

Hava-Sen’in üyesi bulunduğu Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, bu ivedilik istemine oy birliğiyle sahip çıkılmasının, sorunun varlığının göstergesi olduğunu belirterek, eski KTHY çalışanlarının uğradığı haksızlığın bir an önce, daha fazla vakit geçirmeden giderilmesi gerektiğini vurguladı.
Bıçaklı, ivediliğin ilgili komitede ilk sıraya alınmasını talep ederek, tüm partilerin bu sorunu birlikte çalışarak bir an önce çözmesi gerektiğini kaydetti.
Bıçaklı, yasa önerisinin Meclis’te görüşüldüğü sırada kürsüde konuşan Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’nun “sendikalara yönelik sert bir üslup kullandığını da” savunarak, bu üslubu eleştirdi, “Üyelerimi kimseye dövdürmem, ben de çok sert olabilirim herkes dikkatli olsun, yakışık olmadı” dedi.

***
Kaptan: Herkes demokrasiyi hazmetmeli

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, Başbakan’ı konuşmasından dolayı eleştirerek, Başbakan’a yönelik “Demokrasiyi hazmedemedi ama herkes demokrasiyi ve tüm sendikaları hazmetmek zorundadır” ifadelerini kullandı.
Kaptan, Başbakan’ın ülkeyi iyi yönetmesi halinde kimsenin sokaklara dökülmeyeceğini, kendilerinin eylem değil gasbedilen hakları geri almak peşinde olduğunu belirterek, oy birliğiyle geçen ivediliğin bir an önce komitede de ilk sıraya alınmasını talep etti; KTHY ve ETİ çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

***
Atakan: Süreç artık hızlanmalı

Hava-Sen Başkanı Buran Atakan da, ivedilik kararının oy birliğiyle geçmesinden memnun olduklarını, bu soruna Meclis’in de oy birliğiyle dahil olmasının sevindirici olduğunu, bu yüzden artık bu sürecin hızlandırılması gerektiğini belirterek, bu konuda Başbakan’a görev düştüğünü söyledi.
Başbakan’ın sendikalara yönelik kullandığı üslubu da eleştiren Atakan, yarın KTHY’nin kapatıldığı gün olduğunu, bu yüzden Lefkoşa bölgesinde bir alanda ağaçlandırma etkinliği yapacaklarını, bunun yeri ve zamanının bugün açıklanacağını ifade etti.

***
Atan: Birliktelik devam edecek

Kamu-Sen Genel Sekreteri Metin Atan ise değişiklik yasa önerisinden dolayı TDP’ye teşekkür ederek, önerinin en kısa zamanda görüşülmesi ve Meclis’e sunulmasının takipçisi olacaklarını, sendikaların bu konudaki birlikteliklerinin devam edeceğini vurguladı.
Atan, Başbakan’ın tavrının kendilerini üzdüğünü de belirterek, bu tavra gerekli cevabı halkın vereceğini söyledi.

***
Özgür: Öneri hasıraltı edilmemeli

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı ve CTP Milletvekili Birikim Özgür ise Meclis’te komitede görüşülmek üzere ivediliği alınan yasa önerisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özgür, komitenin sosyal adalet ve mağduriyetlerin giderilmesi için hassas bir yapıları olduğunu belirtti. Yasa önerisinin mayısta gündeme gelmesiyle 3 konuda görüş bildirdiklerini söyledi. Özgür 3 konuyu şöyle açıkladı: “Bu konuda ilkesel olarak hassasız ve mağduriyetlerin giderilmesini savunuyoruz. Bunu yaparken hükümet programındaki mali politikalarla uyumu da sağlamayı önemsiyoruz. İkinci olarak mali bir konu olduğu için öneri ile ilgili hükümetle ve hükümeti oluşturan partilerle istişare zorunluluğumuz vardır. Tavrımızı netleştirebilmemiz için. Bu konuda sürece katkı yapmaya her zaman için hazırız. Üçüncü ve son olarak ise komitemiz bu yasa önerisinin hasıraltı edilmemesi, şeffaf bir şekilde sosyal ve siyasal süreçlerin ilerletilebilmesi için üzerine düşeni yapmaya hazırdır.”

“Siyasi irade şart”
Komite Başkanı Birikim Özgür, komitenin değerlendirmesinin konunun ikinci evrede olduğunu gösterdiğini söyledi. Ülkedeki siyasi iradenin konuyla ilgili tavrının netleşmesi gerektiğini ifade eden Özgür, konunun mali yönleri ile nasıl hayata geçirileceği konusunda bir netleşme yaşanması ile birlikte komite çalışmalarını tamamlayacağını söyledi.
Özgür, önerinin komiteden tekrardan Meclis’e gönderilmesi için süre vermesinin mümkün olmadığını kaydederek özellikle hükümetin mali konularla ilgili kendilerine gerekli siyasi irade yaklaşımını sergilemesini beklemek zorunda olduklarını söyledi.

Başa dön tuşu