Göçlerin Farklı Coğrafyalarda Farklı Nedenleri - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Aralık 5, 2023
KıbrısKöşe Yazarları

Göçlerin Farklı Coğrafyalarda Farklı Nedenleri

Mahmut KanberMahmut Kanber

Dünyadaki göçlerin doğudan batıya doğru yönelmesinin doğal olmayan nedenlerden kaynaklandığını bilmek, anlamak ve bu doğrultuda yaklaşmak, göçmenlik üzerinden politika geliştirmek, çağdaş toplumların demokratik anlayışı kadar önemlidir. Ülkemizde yaşanan birçok sorunun gerekçesi olarak görülen, ülkenin demografik yapısının değişimi ile ortaya çıkan kültürel ve gelenekçi siyasetin değişimine neden olmuştur.

Halkların, toplumların, toplulukların yaşadıkları coğrafyada köklerini salmış olmaları ve yaşamın içinde verdikleri mücadelenin, diğer insanlara karşı üstünlük sağlama durumunu kendinde hissetmesi, bireyin özne olma durumunun yarattığı bir sonuçtur. Farklı toplumların bir arada yaşama, birlikte yaşamı paylaşma gibi hedefleri, insan olma halinin ve niteliksel özelliklerin ortak yaşama kattığı katkıyla ölçülebilmesi, gelişmişlikle doğru orantıdadır.


Ülkemizde içinde bulunduğu durum ve yaşadığı yaşam, devletin varlığının, siyasal temsilcilerinin kendi halkına karşı sorumluluklarını yerine getirmemesi sonucunda, toplumun içindeki farklı grupların kökenlerindeki farklılıkların ortaya koyduğu sonucunda bir kimlik çatışması noktasına doğru sürüklenen halkın kutuplaşmasının halkın ortak hedeflerine ulaşmasını engelleyeceğini anlayabilmek ve bunun üzerinden siyasetin, toplumunun yaşamını kolaylaştıracak ve sorunlara ortak çözümler bulunabilecek mücadelenin halkın huzuru, refahı, ekonomisi, demokratik ve tüm medeni haklarına ulaşacağı ortak mücadeleyi oluşturabilmek adına politika oluşturmak, toplumsal muhalefetin sesi olabilmek önemli bir durumdur.

Yaşadığımız coğrafya ve dünyadan bağımsız hiçbir gelişme yaşamadığımız gerçeğini unutmayalım.

Yeni Dünya Düzeni, küreselleşmenin ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle ortaya çıkan, uluslararası ilişkilerde yeni bir denge ve güç dağılımına yol açan bir düzendir. Bu düzende, dünya halklarının büyük bir kısmı yoksullaşırken, bir kısmı da daha iyi bir yaşam için göç etmek zorunda kalmaktadır. Emperyalist güçlerin çıkarları doğrultusunda yürütülen savaşlar ve katliamlar ise insanlık tarihinin en acımasız örneklerindendir.

Yeni Dünya Düzeninde, ekonomik eşitsizlik giderek artmaktadır. Zengin ülkeler ve azınlık gruplar zenginleşirken, yoksul ülkeler ve halk kitleleri daha da yoksullaşmaktadır. Bu durum, göçün başlıca nedenlerinden biridir.

Dünya genelinde her yıl milyonlarca insan, daha iyi bir yaşam umuduyla göç etmek zorunda kalmaktadır. Bu göçmenlerin çoğu, yoksulluk, savaş, çatışma, iklim değişikliği ve doğal afetler gibi nedenlerle ülkelerini terk etmektedir.

Yoksulluk, göç, savaş ve katliamlar, Yeni Dünya Düzeni’nin en önemli sorunlarından bazılarıdır. Bu sorunların çözümü için, uluslararası işbirliği ve dayanışmanın artırılması gerekmektedir.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
1
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar