Köşe YazarlarıSürmanşet

Gelinen durumda alınan kararların etkisi


Sonunda tamamen kapandık.

Sağlığın hayatta birincil öncelik olduğunu sağlık olmayınca hayatın devamı ve her türlü faaliyetlerin de olamayacağını genelde bilinen bir gerçek. Tüm ülkeler bu esası kavramışken ve genelde bilinçli tüm ülkeler salgının önünün kesilmesinin tek çaresinin tedbirli ve programlı bir sağlık ve tedavi sürecinin yürütülmesi ile başarılı olunabileceği, ve ekonomik faaliyetlerin de daha kısıtlı şartlarda ve alanlarda yapılması halinde ancak uzun vadeli ve sürdürülebilir bir ekonomik, mali ve sosyal  faaliyetin sağlanabileceğinin her açıdan daha yararlı olacağına inandığı için, bu yönde programlar uygulanmakta iken biz tam tersini uyguladık.Dünyayı takip etmek, bilimsel verilere ve tavsiyelere uymak yerine sübjektif kriterlerle bu süreç Yönetilemez.

Bu konuda tüm sağlıkçılar başta olmak üzere bir çok kesimler bunu sürekli ikaz ettikleri halde her gün yazılıp çizildiği halde Hükümetçe maalesef kaale alınmamış ve geldiğimiz noktada kontrolü aşan bir noktaya ulaştığımızı, gerek Devlet hastanelerinde bizzat bu alanın içinde çalışanlar gerekse özelde çalışanlar gerekse emekli olan doktorlar adeta feryat ederek seslerini Hükümete duyurmaya çalışmışlardır. Buna rağmen kimse seslerini duyuramadı .

Ancak bütün bu dünyada yaşanan ölümcül felaketten ziyade bu zamanda hala eski kazançlarının devamını sağlamaya çalışan bir azınlık grup maalesef Yönetim üzerinde daha fazla etki yaratarak kararlarda istikrarsızlıklar, tedbirsizlikler ve kontrolsüzlükler sonucu bu gün tümden bütün küçük , büyük işyerlerinin ve yine küçük büyük üretim yerlerinin kapanmasına neden olmuşlardır.

Hatta gelinen riskli ortamda, tarım sektöründe açık havada narenciye toplama bölgelerinde dahi Türkiye’den gelen ve narenciye ürünlerini her yıl gelip toplayan ve ihraç eden tüccarlar ve ekiplerinin de ürün toplama işlemlerini şimdilik durdurduklarını bölgedeki bahçe sahiplerinden duymaktayız. İhracat yapılmayacağı cihetle ürünlerin büyük kısmının dallarında kaldığı söyleniyor.

Hükümetin alacağı kararlarda Sağlık Kurulu başta olmak üzere tüm paydaşlarla istişare ederek ve tüm sektörleri düşünerek, ölçüp tartarak Ülkenin ve halkın geneline yararlı olacak kararları alması ve halkın genelinin temsilcisi olduğunu unutmaması esastır.

Geçen yıl 2020 sonuna doğru nerede ise hastalık ve yerel vaka sayısı sıfırlanmaya doğru giden ve asgari seviyede, -ilk günlerdeki 4 vefat dışında- vefatların yaşanmadığı, günde 7 lerde  10 larda olan vaka sayısı ile iç piyasamız  güzel bir açılıma giderken ve her türlü işyerleri, lokantalar, kafeler, küçük işletmeler, konfeksiyon vb ile sanayi bölgesindeki bir çok işyerleri özellikle inşaata ve tamire dönük işletmeler ve malzeme satanlar hareketlenmişken, bu gidişi bozan ve hareketlenmiş olan iç piyasayı sekteye uğratan aceleci bazı sektörlerin gereksiz baskılarına yenilen Yetkililerin aldıkları kararlar, hem iç piyasamızı hem de halkın sağlığını bozmuş, canlar gitmiş, hastalık korkulacak salgın düzeylerine ulaşmış ve ekonomi tamamen durmuştur. Bu mu idi istenen? Bütün sağlıkçıların uyarılarına rağmen bu duruma gelen kararları alanlar sorumlulukla düşünmelidir.

Kararları alırken de bilinçli ve kararlı duruş sergilenmesi ve halka güven verici mantıklı sonuçlar doğuracak tarzda olması, günde veya kısa sürelerle her gün değişen kararlar alınmamasına özen gösterilmelidir.

Dünya sorunu olan bu konuya bütün ülkeler gibi Hükümetin halkın sağlığını ve başta aşı, ilaç ve tedavi ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ülke ekonomisinin belli düzeyde tutulması için gerekli paket uygulamalarının sağlanması hususunda her konuda İşbirliği protokolünde öngörülen TC Hibe ve kredilerin temininde Hükümetçe TC yetkilileri ile yakın işbirliğini geliştirerek sürekli takibi ve gereğinin yapılması elzemdir.

Ayrıca KKTC Merkez Bankasından gerekirse avans veya kısa vadeli borçlanma veya tahvil çıkarılması ve iç borçlanmaya da bir miktar gidilmesinde yarar vardır.

Durumdan ders alınması ve ciddi politikaların uygulanmasında Türkiye ile yardımlaşmanın sağlanması şarttır. Bu gün yabancı ülkeler dahi birbirleriyle yardımlaşma halinde iken KKTC Hükümetinin bu irtibatı sağlaması ve hizmetlerin fiilen yürürlüğe koyması halk sağlığı ve ekonomik ve mali açıdan zorunluluktur..

7.2.2021                                                 Onur Borman

 

 Başa dön tuşu