KıbrısManşet

Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’na ara emriŞehir Plancıları Odası, 25 Kasım 2021’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’na karşı açtıkları dava sonucunda, bugün mahkeme tarafından plana “ara emri” verildiğini duyurdu.

Oda’dan yapılan açıklamada, yürürlüğe giren belgenin, “İmar Yasası, Şehir Planlama Dairesi Kuruluş Yasası ve Kamu Görevlileri Yasası’na aykırı bir şekilde hazırlandığı” öne sürülerek, böyle bir İmar Planı’nın Oda tarafından kabul edilmesinin mümkün olmayacağı belirtildi.
Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi için verilerin güncellenmesi ve mevcut durumun yeniden ortaya konulmasıyla, yasalar çerçevesinde adil, şeffaf ve katılımcı bir İmar Planı hazırlanması çağrısında bulunan Şehir Plancıları Odası KKTC sınırları içerisinde imar planı olmayan alan kalmaması önceliğiyle böyle bir çalışmaya hazır olduğunu vurguladı. 

Açıklamanın tam metni şöyle:

25 Kasım 2021 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’na Odamız tarafından açılan ara emri davası bugün (1 Aralık 2021) görüşülmüş olup mahkeme tarafından “Ara Emri” verilmiştir.

Bizler Şehir Plancıları olarak önceliğimiz her zaman için tüm KKTC sınırları içerisinde imar planı olmayan alan kalmaması olmuştur.

İmar Planları ekonomik kalkınmayı, altyapı yatırımlarının yönlendirilmesini, çevresel ve kültürel değerlerin sürdürülebilirliğini, mekansal düzenlemeyi, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını ve iklim değişikliği ve postansiyel risklerin azaltılmasını sağlamak amacı ile yapılır.

Söz konusu Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı yukarıda belirtilen amaçlardan saptırılmış, sadece belli bir kesimin ekonomik gelirini arttırmaya yönelik bir döküman haline getirilmiştir. 2019 yılında Şehir Planlama Dairesi çalışanları tarafından hazırlanmış olan ancak dönemin Başbakanı tarafından resmi gazetede yayınlanması engellenmiş İmar Planı, 2021 yılında Müteahitler Birliği tarafından sözleşmeli olarak istihdam edilen personel tarafından değiştirilerek, 25 Kasım 2021 tarihinde Sucuoğlu hükümeti tarafından yürürlüğe konmuştu.
İmar Yasası, Şehir Planlama Dairesi Kuruluş Yasası ve Kamu Görevlileri yasasına tamamen aykırı bir şekilde hazırlanan bu dokümanın Odamız tarafından kabul edilmesi mümkün değildi.

Yasal mevzuatlara aykırılığı bir kenara, Şehir Plancıları odası olarak 2019 yılında hazırlanan İmar Planı ile 2021 yılında hazırlanan İmar Planı arasındaki farkları da ortaya koyduk.

Peki neydi bu değişiklikler?

– 2021 yılında belirlenen konut ihtiyacı 2019 yılında belirlenen konut ihtiyacından daha az olmasına rağmen; o İmar sınırları değiştirilip 200 hektardan fazla ek alan yapılaşmaya açıldı. o Tüm konut alanlarında yoğunluklar arttırıldı.

– Turizm alanlarında 2019 yılında hazırlanan İmar Planında belirlenen yapılaşma kuralları arttırılmıştır. 200 yatak kapasitesi sınırı olmasına ragmen yapılaşma alanı büyütülmüş, yani ihtiyaç olmamasına ragmen betonlaşma arttırılmıştır.

– İskele’de uzmanlar tarafından doğal hayatı koruma alanı(kaplumbağa yumurtlama alanı) olarak belirlenen alan Turizm Gelişme alanı olarak değiştirildi.

– Kazanılmış haklar ile yürürlükte olan Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Geçiş Süreci Emirnamesinin de öncesine dönülerek on binlerce konutluk gelişmelere Fasıl 96 kurallarınca yapılaşma şansı tanınacak.

– Şehirler arası bölünmüş yollar üzerindeki gelişme baskısı yeterli değilmiş, trafik güvenliği sıkıntılı değilmiş gibi Lefkoşa-Gazimağusa yolu üzerine yeni Faaliyet Koridoru belirlenerek bu yol üzerinde yeni gelişmelerin önü açıldı.

Bunlar yapılan değişikliklerden sadece bazılarıdır. Bu değişiklikler yapılırken hiçbir veri güncellemesi de yapılmamış 2018 yılında kullanılan veriler ile yapılmıştır. Bu değişiklikler ile İmar Planlarının amacından uzaklaşılacak, arttırılan yoğunluk ve imar gelişme sınırları dışarısında tanınacak haklar ile zaten yetersiz olan yol, kanalizasyon, elektrik, su gibi Teknik altyapılara daha çok yük binmesine ve dolayısı ile kamu maliyesine de ciddi külfet getirmesine yol açacaktı. Aynı zamanda bölgede sağlık, eğitim, yeşil alan gibi sosyal hizmetlerin de yetersiz olduğunu biliyoruz. yeni açılan alanlara hizmet verebilecek bir sosyal altyapı yatırımlarının günümüz maliyesi ile yapılamayacağı aşikardır. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda Odamız mesleki gerekliliğini yerine getirmiş, bu hukuksuzluğa ve kamuya zarar verecek olan bu dokümana dur demiştir.

Şehir Plancıları olarak önerimiz, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesi için verilerin güncellenmesi, mevcut durumun yeniden ortaya konması ve bunun üzerine yasalar çerçevesinde, adil, şeffaf ve katılımcı bir İmar Planı hazırlanmasıdır. Böyle bir çalışma için odamız ve üyelerimiz olarak hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz. Tüm kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Merter Refikoğlu

Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu (a) Başkan

Başa dön tuşu