FİYATLAR GENEL DÜZEYİ YÜKSEK   - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Köşe Yazarları

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ YÜKSEK  

Artan risklere paralel olarak kurlar ve dolayısıyla enflasyon yükselir.  Kurlardaki yükseliş gerek üretimi gerekse ithalata bağımlı ülkemizde ithal mallar maliyetini artırır. Kur artışı dövizle tanımlanmış tüm malların maliyetlerini yükseltir. Bu maliyet artışları mal ve hizmetlerin artmasına ve dolayısıyla da enflasyonun yükselmesine sebebiyet verir. Yani kurdan dolayı maliyetler artar. Bunun sorumlusu yanlış ekonomi politikası.

Enflasyon sürekli artarken tüketicilerin satın alma gücü azalmakta alım gücünü korumak isteyen tüketici talep yaratmakta satıcılar ise artan talebi karşılayabilmek için fazla mala yatırım yapmakta bu ise fiyatları ve de dolayısıyla enflasyonu yükseltmekte. Bunun sorumlusu ekonomi politikası.


Biz tüketiciler belirsizlik ortamında kendimizi olası fiyat artışlarına karşı korumak isteriz ve hatta şöyle deriz: ‘ Bugün aldığın yanına kar kalır.’ bu söylem işte bundan gelmektedir. Dolayısıyla tüketiciler talep yaratır ve mevcut arz talepten fazla veya eşit olduğu zaman fiyatlar yükselir ve bu durumda enflasyonun süreklilik göstermesine sebebiyet verilir. Bundan da sorumlu yine ekonomi politikalarıdır.

Bu durumda mal ve hizmet satan kişiler, firmalar, şirketler enflasyonun sürekli yükselmesi karşısında 100 birime alıp 110 birime sattığı malın yerine yenisini 100 birime alamayacağını bilerek satış fiyatını 110 birim yerine 140 birime yükseltiyor. Bu şekilde kendisini garantiye almaya çalışır. Böylece fiyatlar yükselir.

Bu gibi ortamlarda yani enflasyonist ortamlarda fırsatçılık da ön plana çıkar yüksek karlar yapılır çünkü fiyatlar sürekli yükselir. Enflasyon da hızlanır.

Kurlarda görülen oynaklığı göz ardı edemeyiz. Yine belirsizlikten doğan döviz alım-satım arasında ki yüksek marj kur oynaklığını artırıyor. Bu ise fiyatların artış sebeplerinden birini yaratıyor. Yanlış ekonomi politikaları bu sebebin de yaratıcısıdır.

Kimse ne tüketiciyi ne ithalatçıyı ne de üreticiyi fiyat artışından dolayı suçlamasın. Fiyat artışlarının doğmasına veya doğmasının önlenememesine sebep yönetimdir.  Dolayısıyla yönetimin neden olduğu fiyat artış riskleri sonucu satıcıda tüketicide kendilerini kısmen dahi olsa korumaya çalışmaktadırlar.

Yönetimin günü kurtaracak çözümlerden uzaklaşıp kalıcı çözümleri bulması ve riskleri ile belirsizliğin ortadan kalkması halinde piyasa da normal dengesine oturur ve fiyatlar genel düzeyi de piyasa normallerine döner.

Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar