Köşe Yazarları

Eller yukarı! İncelemeye alındınız (8 son )


Haftalardır süren yazı dizimizin sonuna geldik.

İnceleme,  konu olarak,

Çok geniş ve çetrefillidir.

Meslek hayatınız boyunca,

Hiç vergi incelemesine alınmayabilirsiniz.

Ya da bir gün;

Vergi dairesinden bir tebliğ alırsınız.

ELLER YUKARI!

İNCELEMEYE ALINDINIZ.

İncelemeye alınmanız,

Sizi Vergi Kaçakçısı yapmaz.

Derlerse de inanmayınız.

Acı ama gerçek!

İncelemeye alınan herkes,

Potansiyel vergi kaçakçısı olarak görülür.

Tüm yükümlüler,

Potansiyel vergi kaçakçısıdır.

Devletin koskoca memuru,

“ Bir şey var” diyorsa,

Bir şey vardır.

“Her yükümlü,

Zaten vergi kaçırmıştır”

Ön yargısı,

Vergi Yükümlüsünü,

Her zaman zora sokar.

Bu yüzden inceleme süreci,

İncelemeye alındığınızın tebliği ile başlanıp,

Tutanak imzalana kadar,

Bir profesyonelle takip edilmelidir,

İnceleme süreci,

İncelemeye alındığınızın tebliği ile başlanıp,

Tutanak imzalana kadar,

Bir profesyonelle takip edilmelidir

Yükümlülerin birçoğu;

Tutanakların imzalanmasından sonra,

Pişman olmaktadır.

Torpiller patlamamış,

Güvendiği dağlara kar yağmıştır.

İş işten geçtikten sonra,

Profesyonel arayışına girerler.

Tutanak,

Olayları saptamak amacıyla düzenlenen,

Hukuki delil niteliği taşıyan bir belgedir.  

İmzalanan İnceleme tutanağı,

Sonra inkâr edilen ifadelere benzemez.

Tutanağa yazılıp,

Altına imza altına hususların,

İnkârı mümkün değildir.

İmzalanan İnceleme Tutanağı,

Sizi;

Haklı iken haksız duruma düşürebilir.

Bir başka deyişle idam fermanınız olabilir.

Vergi inceleme tutanağı,

Yükümlünün beyanlarının doğru olup olmadığını,

Doğru değilse neyin doğru olmadığını,

Saptamaya yönelik,

Araştırma ve gereğini yerine getirme işlemidir.

Vergi incelemelerinde,

Neticeye dayanak teşkil eden belgedir.

Yukarıda da dediğimiz gibi,

Devletin koskoca memuru,

“ Bir şey var” diyorsa,

Bir şey vardır.

“Her yükümlü,

Zaten vergi kaçırmıştır”

Ancak incelemeye alınanın,

Mezbahaya giren çaresiz koyun değil demiştik.

Bunu nasıl başarabilirsiniz?

İtalyanların, Catanacciosu  uygulanarak

Catanaccio nedir?

Futbolda “en sert savunma” uygulamasıdır.

Eskilerin deyişle,

Ne top geçer, ne adam!

Hedef kazanmak değil,

KAYBETMEMEK!

Uygulamada, bir süpürücüye ihtiyaç var.

Defanstan seken topları toplayacak.

Ya da kaçan balıkları toplayacak,

İkinci bir ağ…

İncelemeye alınanın,

Süpürücüsü,

Ya da kaçan balıkları toplayan

İkinci ağı,

İnceleme boyunca,

Yanında bulunduracağı uzmandır.

Bu yükümlünün muhasip-murakıbı olabilir.

Ya da konusunda deneyimli, bilgili bir başkası.

Neden konusunda deneyimli bir uzman?

Vergi incelemesi ve uyuşmazlıklarda,

Atılacak her adım,

Vergi yükümlüsünü zora sokabilir.

Sonucu doğrudan etkileyebilir.

Talep edilen belge ve bilgilerin,

Hangi sonuçlara yol açabileceğini,

Konusunda profesyonel olan uzman bilir.
Tutanağın iyice inceleyip,

Tüm itirazların kayda geçirilmesini talep edebilir. 

Vergi incelemeleri üç safhada başlar ve biter.

  1. İnceleme sırası,
  2. İnceleme sonrası
  3. İtiraz aşaması

İnceleme sonrasında;

İnceleme memurunun şirketinize yönelttiği;

Suçlamaların, bulguların, eleştirilerin,

Analizi, bir uzman tarafından yapılması; işinizi kolaylaştırır.

Bu suçlama, eleştiri ve bulgulara karşı,

Etkin ve teknik bir rapor hazırlanabilmesi;

Konusunda uzman ve deneyimli

 Bir profesyonel tarafından yapılmaması halinde,

Yasalar önünde zor durumda kalabilirsiniz.

Mahkeme,

Tutanağın hangi şartlarda imzalandığına bakmaz.

Hani, poliste verilen ifadenin,

Gönüllü ifade olmadığı hususu,

İddia edilir ya.

İmzalanan vergi inceleme tutanağında,

Böyle bir iddiada bulunulamaz.

İnceleme memuruna verilecek her türlü belge,

Bilgi ve çalışmanın

Şirket aleyhine delil olarak kullanılabileceği unutulmamalıdır.

Şirketin menfaatinin tam anlamıyla korunması,

Vergi incelemesine başlanmasından,

Tutanağın ve raporun tebliğine kadar

Tüm aşamaların dikkatle izlenmesi ve yönlendirilmesi ile mümkündür.

İnceleme memurunun şirketinize yönelttiği;

Suçlamaların, bulguların, eleştirilerin,

Analizi, bir uzman tarafından yapılması; işinizi kolaylaştırır.

Unutmayınız,

Vergiye bağlı işlemleriniz,

Ancak belgelerle ispatlanabilir.

Tutulması, muhafazası ve ibrazı;

Zorunlu olan defter, kayıt ve belgler;

Cankurtaranınız olabileceği gibi,

İdam fermanınız da olabilir.

Defter ve belgelerin ibrazı,

Defter ve belgelerin Vergi Dairesi sunulması

İnceleme memuruna sunulacak,

Bilgi ve belgelerin kontrolü;

İncelemeye Başlama Tutanağının,

Düzenlenmesi ve imzalanması,

İnceleme sonrasında;

İnceleme memurunun şirketinize yönelttiği;

Suçlamaların, bulguların, eleştirilerin,

Analizi, bir uzman tarafından yapılması;

İşinizi kolaylaştırır.

İtirazlarınızı dikkate almaması halinde;

Dikkate alınmayan hususların,

Tutanağa kaydını ısrarla talep ediniz.

Tutanakların,

“Yasa haklarımıza halel gelmeksizin” veya

“ Her türlü yasal haklarımız saklı kalmak koşuluyla”

Şerhi düşüldükten sonra imzalanması tavsiyemdir.

Dava açılmasına karar verilmesi halinde;

Avukatınızın kaprislerine izin vermeyiniz.

Dava ile ilgili tarafınızdan seçilen,

Bir uzmandan destek almasını

Israrla talep ediniz.

Konusunda uzman profesyonel,

Avukatınıza, emsal davalarda alınan emsal kararları,

Savunma argümanı olarak sağlayabilir.

Duruşmalarda,

Uzman olarak,

Davanın savunmasına yardımcı olabilir.

Unutmayınız!

Vergi incelemelerinde,

Düzenlenen ve tarafınızdan imzalanan tutanak,

Resmi belgedir.

Aleyhinize emareler içerebilir.

Bir başka deyişle;

İDAM FERMANINIZA,

İMZA ATMIŞ OLABİLİRSİNİZ.

 

Bu yazı ile

“ Eller yukarı”

İncelmeye alındınız”

Yazı dizimizin sonuna geldik.

Yazıda, sık sık;

Tekrarlar vardır.

Tekrardan amacım,

İç içe geçmiş birçok konunun,

Daha kolay anlaşılır olmasıdır.

İncelemeye yada

Vergi linçine;

Bulaşmak istemiyorsanız,

Devlete karşı dürüst olunuz.

Vergi yasalarında,

Mevcut olan haklar yeter.

Onlarla vergiden kaçınabilirsiniz.

Ancak,

Vergi kaçırmaya teşebbüs etmeyiniz.

BU gün siz ödeyenlere gülersiniz,

Yarın memleket size güler.

Diziyi okuduğunuz için teşekkür ederim.

Kesin saklayın,

Aklınızda bulunsun.

 

 

HAFTAYA KIBIS TÜRK BASININDA İLK DEFA.

BASİT VE ANLAŞILIR DİLDE ŞİRKETLER YASASI REHBERİ

Şirket nasıl kurulur? ( Md.3)

Ana sözleşmede değişiklik yapılabilir mi? (Md. 6)

Ana sözleşmede değişiklik nasıl yapılabilir? (Md. 7)

Değişiklik için mahkeme nasıl tatmin edilmelidir?

Şirket Tüzüğü neler içermelidir?

Şirket tüzüğünü değiştirebilir mi? (Md. 12)

Şirket taşınmaz mal sahibi olabilir mi? ( Md.16)

Şirket dilediği adı alabilir mi? (Md.18)

Tescil edilen bir adın değiştirilmesi talep edilebilir mi?


Etiketler

Benzer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı