Köşe Yazarları

Ekonomik gerçekler ve çözümü kolaylaştırmak


Salgın hastalık nedeniyle ekonomik ve mali konularda alınan tedbirler dolayısıyla daralan piyasa ve alım gücünün düşmesi, yüksek birikimleri olan ve toplumun azınlık kesimi dışında kalan büyük çoğunluğunu olumsuz  etkileyen koşullar göz önüne alındığında, çarşının açılması ile bu hafta ne küçük ve orta boy işletmelere, ne de daha büyük işletmelere fazla bir şey kazandırmadığı görülmüştür. Şimdilerde gıda ağırlıklı marketler dışında halkın diğer emtealara karşı talebi pek yoktur. Ve bu durum devam ettikçe talep arzusunun olmayacağı da açıktır.

Çünkü edindiğimiz tecrübelere dayanarak ve halen duyumlarımızdan,  herkes ertelenen ve Haziran sonunda ödemekle mükellef olduğu borçları, çeşitli taksitleri, okul masrafları,  ilaveten kiraları, ödemekte oldukları elektrik, su, gaz ve diğer konut giderleri ile yüksek ücretli internet ve cep telefon giderleri  -ki her şey genelde internet ve telefonlarla ağırlıklı çalışıyor-, bir çok ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağı hususunda endişe içinde iken, acil olmayan ihtiyacı dışında alış veriş yapmayacaktır.

Alınan önlemler toplumun %90, büyük bir kesimi olan dar ve orta kesimi ezip geçtiğinde,  iç-dış ticaret ve diğer ülke içi işletmeler , üretim sektörleri ve tüm sektörler nasıl gelişecektir.

Dolayısıyla Hükümetin esas yapması gerekli program, talebi arttırıcı ve insanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için, borç, taksit ve mükellefiyetlerini yerine getirebilmesi için kısıtladıkları gelirleri yerine koymalarıdır. Çünkü bu Devlet olmanın gereğidir. Hükümetlerin de görevidir.

Ekonomi kilitlenmiştir. Kilitlenen ekonomiyi çözmenin yolu Devlet  imkânlarını iç ve dış borçlanma dahil  tek elden düzeltmedir. Yoksa insanların borcu borçla ödemeleri tavsiyelerinden vazgeçilmelidir. Onbinlerce insanın veya ailelerin böyle bir duruma getirilmesi esasen ekonomimizin ve mali durumumuzun daha fazla iflası olur. Devlet ana’nın borçlanması ve mükellefiyetlerini yerine getirerek talep artışını körüklemesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde kurtuluş yolu olur ekonomimiz için. Bütün ülkelerin bu safhada uyguladığı budur. Ekonominin genelini tahrip etmeden Hükümetlerin daha sonra ekonomiyi toparlayabilmesi  ve gelir elde edebilmesi ve faaliyetlerini yürütebilmesi için daha fazla geç olmadan yapılması ile mümkündür.

Talep olmazsa arz da olmaz. Dış talebe güvenecek bir durumumuz da yoktur maalesef. Yoksa para olmadan ne kadar dükkân veya işyerleri veya fabrikalar da açılsa eldeki yarım kalmış işler dışında, ki bu da kısa vadeli olacaktır, iş hacmini arttırmayacak iflâslar başlayacaktır. Bütün krizler parasal genişleme ve genel alım gücünün  artışı ile aşılabilir.

Bu hafta ilave olarak TL’sına karşı çeşitli nedenlerle geçerli döviz kurları  da oldukça arttı. Sadece son iki ayda (8 Mart/8 Mayıs arası) dolarda %20’ye yakın,  euro’da %16, sterling’de %15.3 oranında artış oldu ve alım gücü o kadar daha düştü.

Bunlar vatandaşların çözeceği konular değil Hükümetlerin çözeceği sorunlardır.

Bu konudaki önerilerimizi daha ilk günden ve sonraki günlerde çok söyledik. İç ve dış borçlanma ve paranın düşen iştira gücü kadar, TL para arzının arttırılmasıdır. Bunun yolları da daha ilk günden alınan paket önlemlerin getireceği bu tıkanıklıkları ve çöküşleri belirtirken, önceki  önerilerimizde de vardır. Düşen para değeri oranında ithal enflasyon dolayısıyla piyasadaki TL para arzının arttırılması için Türkiye ile bir araya gelerek ve işbirliği sağlanarak halli, Bütçe için öngörülen yardımların ve kredinin temininin öncelikle sağlanması ve Merkez Bankasından iç borçlanmadır.

Anneler Günü,

Bu yıl anneler günü evlerde kutlanacak. Önemli olan sağlıklı olmaktır. Sağlıklı olduktan sonra bu gün değilse de bir süre sonra kucaklaşılarak kutlanılabilir. Evde de sevgiler, görüntülü mutluluklarla yaşanabilir. Onun için önce sağlık diyoruz. Anneler bir toplumun temel taşlarıdır. Karşılıksız sevgi ve fedakârlık demektir. Tüm annelerin ve annelik yapanların anneler günü kutlu , mutlu ve sağlıklı olsun. Hepimizin geleceği güzelliklerle dolu olsun.


Başa dön tuşu