Eğitim sisteminden memnun olan yok - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Eğitim sisteminden memnun olan yok

Siyasi partilerin öğretmen milletvekili adayları eğitim alanındaki politikalarını anlattı. Öğretmen adayların ortak noktası, “yeni bir eğitim sistemi”ne olan ihtiyaç

SİSTEM SİLBAŞTAN: Siyasi partilerin öğretmen milletvekili adayları, eğitimin ülkenin ihtiyaçlara göre yeniden planlanması gerektiği görüşünü ortaya koydu. Öğretmen vekil adaylarının eğitimde ortak hedefi; sürdürülebilir, kaliteli ve herkes için adil bir eğitim sistemi oluşturmak


 

Duygu ALAN

Siyasi partilerin öğretmen milletvekili adayları, parlamentoya girmeleri halinde sürdürülebilir, kaliteli ve adil bir eğitim sistemi oluşturmak için çalışacaklarını kaydetti.

Öğretmen milletvekili adayları eğitim alanındaki hedeflerini Havadis’e değerlendirdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa milletvekili adayı Ahmet Billuroğlu, “Göreve geldiğimizde eğitimi daha çağdaş, daha dünyalı yapmak için çalışacağız” dedi.

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa milletvekili adayı Nihal Sofu, eğitimde altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve hizmet içi eğitimlerin gerçek anlamda katkı sağlayacak şekilde programlanıp yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin sağlanması için çalışacaklarını belirtti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne milletvekili adayı İlkşen Varoğlu Atik, eğitim sistemini ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden planlayacaklarını kaydetti.

Halkın Partisi (HP) Girne milletvekili adayı Kemal Batman, ekonomik kalkınma odaklı bir eğitim sistemi oluşturmayı hedeflediklerini kaydederek temelde üretime odaklanacaklarını kaydetti.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Girne milletvekili adayı Fuat Tek, parlamentoya girmeleri halinde sürdürülebilir, kaliteli ve adil bir eğitim sistemi için çalışacaklarını kaydetti, bu amaçla belirledikleri eğitim programını anlattı.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler – Değişim ve Kurtuluş İttifakı Mağusa milletvekili adayı Bakiye Lord, eğitimi bilimsel düşünce temelinde yeniden yapılandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mağusa milletvekili adayı Canan Zeki, partisinin eğitim alanındaki en büyük projelerinden birinin meslek teknik okulları ve meslek lisesi kampusu olduğunu belirterek kendisinin de bu projeye tam destek verdiğini kaydetti.

Zeki, parlamentoya girmesi halinde öncelikli hedefinin öğrenci merkezli eğitim sistemi oluşturmak olduğunu kaydetti.

Billuroğlu: Eğitim daha çağdaş, daha dünyalı olacak

Ahmet BilluroğluCumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa milletvekili adayı Ahmet Billuroğlu, göreve geldiklerinde eğitimi daha çağdaş, daha dünyalı yapmak için çalışacaklarını belirtti.

Ahmet Billuroğlu,  eğitim alanındaki politikalarını şöyle sıraladı: “Meslek liselerinden yetişecek nitelikli gençlerle iş gücündeki açığı kapatma amacı ile meslek liselerinin yeniden yapılandırılması ve öğrencilerin mesleğe teşvik edilmesi yönünde çalışacağız. Kolejlere girmede ölçme değerlendirme sistemini gözden geçireceğiz, ancak kolejler kapatılmayacak. Müfredatları ve özellikle ders kitaplarını kendi akademisyen kadrolarımızla tekrardan yazacağız. Öğretmen haklarında sendikalarla birlikte çalışacağız. Sendikaların içinden gelen biri olarak özellikle söz veriyorum; göç yasasını kademeli olarak kaldırarak öğretmenler arasındaki eşitsizliği ortadan kaldıracağız. Tüm okullarda özel eğitim vardır bir de var olan okullarda özel eğitime muhtaç çocuklar var. O çocukları okullarından izole etmeden özel eğitim öğretmenleri tayin ederek onları kazanacağız. 4 yaş gurubu sınıflarını yaygınlaştıracağız. Tüm okullarımızı özel okullar kadar kaliteli ve nitelikli hale getireceğiz. Öğretmen ihtiyaçlarımızı kendi ülkemizdeki öğretmenlerden istihdam ederek kapatacağız. İlahiyat koleji kontrol altına alınacak, yasalara uygun bir duruma getirilecek. Bakanlığın teşkilatlanması, geri kalmış tüzüklerin yenilenmesi de hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca Talim Terbiye Müdürlüğü’ne bağlı yeni alt birimler açılacaktır.”

Sofu: Eğitimde altyapı eksiklikleri giderilecek

Nihal SofuDemokrat Parti (DP) Lefkoşa milletvekili adayı Nihal Sofu, eğitimde altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve hizmet içi eğitimlerin gerçek anlamda katkı sağlayacak şekilde programlanıp yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin sağlanması için çalışacaklarını belirtti.

İlkokullarda rehber öğretmen hizmetine geçilmesi ve tüm okullarda özel eğitim öğretmenlerinin sayısının arttırılması hususunda da çalışacaklarını kaydeden Sofu, “Ayrıca partinin manifestosunda yazdığı gibi okul yönetim kurullarının aktifleştirilmesi ve özellikle Karpaz bölgesinde kadınların yararlanabileceği kültür faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği, sorunlarına çözüm aranabilecek bir birim veya merkezin kurulmasını hedefliyoruz” dedi.

Atik: Eğitimi ülkenin ihtiyaçlarına göre planlayacağız

ilkşen atikToplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne milletvekili adayı İlkşen Varoğlu Atik, eğitim sistemini ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda planlayacaklarını kaydetti.

Atik, bu ülkede problem çözecek, yaratıcılığını kullanacak, yeteneklerini doğru kullanacak, üretken gençlere ihtiyaç olduğunu ancak mevcut sistemin bu insan tipini yetiştirecek potansiyele sahip olmadığını savundu.

“Biz ülkenin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurularak plan program yapacağız” diye konuşan Atik, “Ara eleman yetiştirecek kurumları hayata geçirmek zorundayız, var olanı da randımanlı hale getirmeliyiz. Biz, eğitimi ülkenin ihtiyaçlarına göre planlamayı hedefliyoruz. Bunun için çalışacağız” dedi.

Batman: Hedefimiz ekonomik kalkınma odaklı bir eğitim sistemi

Kemal BatmanHalkın Partisi (HP) Girne milletvekili adayı Kemal Batman, ekonomik kalkınma odaklı bir eğitim sistemi oluşturmayı hedeflediklerini kaydederek temelde üretime odaklanacaklarını kaydetti.

Batman, “Ülkenin bilimsel veriler temelinde analizi yapılacak, böylece bu ülkede neler üretebileceğiz onu belirleyeceğiz. Sonrasında ilk hamle olarak meslek liselerini yeniden düzenleyeceğiz. Elde ettiğimiz veriler temelinde yeni meslek liseleri açacağız” dedi.

Meslek liselerinden mezun olacak gençlerin iş yaşamına katıldıklarında da hem üretime katkı koyabileceklerini hem de hayatını idame ettirecek bir gelir seviyesine ulaşacaklarını söyledi.

“Ayrıca, tam gün eğitime kademeli olarak geçmek için çalışmalarımız olacak” diyen Batman, “Öğretmenlerin çalışma saatlerine ek bir külfet gelmeyecek şekilde öğleden sonraları öğrencilerin okullara gitmelerini sağlayacağız. Öğrenciler her gün öğleden sonraları spor dalı, müzik ve sanat dallarından bir tanesini seçerek o alanlarda ders görecekler” dedi.

Kemal Batman, “Yine bölge eğitim kurulları oluşturulacak. Bu kurullarda belediyeden kişiler, devletin atayacağı kişiler ve okulların temsilcileri olacak. Ayrıca okulların bütçeleri oluşturulacak, eğitimi yerinden yönetim şekline dönüştüreceğiz” dedi.

Tek: Kaliteli ve adil bir eğitim sistemi için çalışacağız

Fuat TekYeniden Doğuş Partisi (YDP) Girne milletvekili adayı Fuat Tek, parlamentoya girmeleri halinde sürdürülebilir, kaliteli ve adil bir eğitim sistemi için çalışacaklarını kaydetti.

Fuat tek, eğitim alanındaki hedeflerini şöyle anlattı: “Özellikle, Bakanlık müdürlüğü siyasi olmaktan çıkarılmalı, kalıcı bir yapıya kavuşturulmalıdır. Taşımacılık sistemi daha şeffaf ve adil olmalıdır, her çocuğun taşınabileceği bir sistem oluşturulmalıdır. Taşımacılık sisteminin ihale sisteminde de değişikliğe gidilmelidir. Bakanlığın içerisinde ölçme, değerlendirme, proje geliştirme yoktur. Bunlar sağlanmalıdır. Bilgi işlem merkezi oluşturulmalıdır. Dönem sonu sınavlarının merkezi yapılması sağlanmalıdır. Böylece okullar arasında bir denge kurulacaktır. Okullara öğrenci sayısına göre bütçe ayrılması gerekmektedir. Okul ihtiyaçları bu bütçeden karşılanmalıdır. Yüksek Öğrenim Dairesi daha etkin hale getirilmelidir. Üniversitelerle işbirliği yaparak hem programlarımızın geliştirilmesinde hem de hizmet içi eğitimlerde işbirliği yapılmalıdır. Okullarda derslerin yanı sıra çocuğun sosyal becerilerini ve el becerilerini geliştirecek faaliyetler yapılmalıdır. Tam gün eğitim, gerekli altyapı oluşturulduktan sonra savunduğumuz bir sistemdir. Öte yandan bugün birçok okulda sıkıntı var. Okullarda özellikle sportif faaliyetlerde gelişim için fiziki altyapının oluşturulması veya mevcutların geliştirilmesi gerekmektedir.”

Lord: Eğitimi bilimsel düşünce temelinde yapılandıracağız

Bakiye LordToplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler – Değişim ve Kurtuluş İttifakı Mağusa milletvekili adayı Bakiye Lord, partinin eğitim alanındaki hedefinin eğitimin bilimsel düşünce temelinde yeniden yapılandırmak olduğunu söyledi.

Şuanki eğitim sisteminin sınava dayalı bir sistem olduğunu savunan Lord, “Robotlaşmış çocuklar yetiştiriyoruz, çocuklarımız ezbere dayalı eğitim hayatına hazırlanıyor. Kültür ve sosyal etkinliklerden uzak, ülkenin sahip olması gereken ressamı, müzisyeni, tiyatrocusu, sporcusu bu sistemden dolayı yetiştirilemiyor. Daha fazla İngilizce eğitim olduğu için ailelerde kolejlere yönelik bir tercih var. İnsanların koleji bir kurtuluş olarak görmemesi için tüm okullarda kolej seviyesinde İngilizce eğitimini artırmak, çocukların da seveceği, sınav stresinden uzak bir eğitim yaratma düşüncesindeyiz” diye konuştu.

Bakiye Lord, şunları söyledi: “Eğitim sistemi bir kargaşa içerinde olduğu için ilk, orta ve lise öğretiminde laik temel, bilimsel demokratik yapı bozulmaya ve Kıbrıs Türk toplumunun yaşam biçimi değiştirilmeye çalışılmaktadır. Devlet okullarına gerekli değer verilmediği için pek çok aile çocuklarını özel okullara göndermektedir. Üniversite sektöründe ise her gün yeni bir üniversite izini verilmekte, bu izinlerin arkasında iktidar partisinin aile ve yandaşları bulunmaktadır. Parti olarak bunları değiştirme, kaliteli eğitim düzeyini dikkate alarak tamamen ücretsiz eğitimi ülkeye kazandırmak en büyük hedefimizdir.”

Lord, “Bugün mesleğimi yapmasam da bir eğitimci olarak çocuklar ve gençler için hizmet vermeye gönüllü olarak devam etmekteyim. Meraklı Sınıf Çocuk Dergisi ile ada genelinde binlerce çocuğa hizmet veriyorum. Gençlerle sosyal, kültürel, dernek çalışmalarında bulunduğumdan dolayı onlara her zaman verdiğim bir söz vardır ve daha aydınlık bir gelecek, daha mutlu çocukların yetişmesi için meclise girersem onlara verdiğim sözü tutacağım. Daha güzel bir ülkede yaşamalarını sağlamak için çalışacağız” dedi.

Zeki: Hedefim öğrenci merkezli eğitim

Canan ZekiUlusal Birlik Partisi (UBP) Mağusa milletvekili adayı Canan Zeki, partisinin eğitim alanındaki en büyük projelerinden birinin meslek teknik okulları ve meslek lisesi kampusu olduğunu belirterek kendisinin de bu projeye tam destek verdiğini kaydetti.

Zeki, “Toplumda hep 4 yıllık lisans eğitimine önem veriyoruz ama bu alanlarda artık doyuma ulaşıldı, bu alanlardan mezun olan kişiler artık işe yerleştirilemiyorlar. Bizim teknik elemanlara, meslek liselerinden mezun olacak kişilere ihtiyacımız var. Meslek liselerinin mesleki teknik yüksek okulları ile birleştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Ayrıca Maliye Bakanlığı ile de işbirliği yaparak meslek liselerinden mezunlara teşvik verilerek kendi iş yerlerini açma ve mesleklerini icra etme şansı verilecek, bu vesile ile herkes devletten iş bekleme eğiliminden vazgeçecek” diye konuştu.

Zeki, parlamentoya girmesi halinde öncelikli hedefinin öğrenci merkezli eğitim sistemi oluşturmak olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Öğrencilerin sorgusuz sualsiz bilgiyi kabul edecekleri bir sistemden ziyade eğitimde araştırma yapacakları, kendi düşüncelerini ortaya koyabilecekleri, ulaştıkları bilgiyi sentezleyip harmanlayacağı, öğretmenin de yol gösterici olacağı bir sistem hedefliyorum. Bugün öğretmenler de bu sınav sistemine tabi tutuldukları için müfredatı anlatmakla mükellefler ve yaratıcılıklarını kullanamıyor, bilgi ve becerilerini öğrencilerine kazandıramıyorlar. Öğrenci merkezli eğitim sisteminde öğretmen sadece kitaptan müfredattan anlatmayacak. Öğrenci, eleştirilen, yaratıcı, düşünebilen, bilgiye ulaşmanın yollarını bilen, analiz, sentez yapabilen boyutta olacak.”

Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar