KıbrısManşet

Eğitim 90 eksik öğretmenle başladıKTÖS, uluslararası normlara, OECD veya AB standartları ile birlikte, eğitim şuralarında karara bağlanan öğrenci sayılarına (dört yaş 16, anasınıf 20, ilkokul 26) sahip çıkmak ve nitelikli bir eğitim için, sınıf sayılarına yasal norm getirilmesini istediklerini belirtti.
KTÖS, bu konuda çözüm üretmek ve kamuoyuyla tartışmak için hazırladığı 10 öneriyi kamuoyuyla paylaştı.
KTÖS’ün bu sabah Alasya İlkokulu’ndaki basın toplantısında Eğitim Sekreteri Burak Maviş tarafından okunan açıklamasında, okulöncesinden özel eğitime, ilkokuldan liseye kadar önümüzdeki beş yıl içinde 11 yeni okul yapılması konusunda yetkilileri uyarmalarına rağmen bu konuda somut adımlar atılmadığı, öğrenciler ve ailelerin bir bilinmezlik ve kargaşanın içerisine itildiği savunuldu.
“Nüfusunu bilmeyen ve kontrolsüz nüfus akışına önlem alamayan veya almak istemeyen UBP-HP Hükümeti kalabalık okullar, kalabalık hastanelerin ve kalabalık sınıfların baş sorumlusu durumundadır. Kamusal okullara ve hastanelere pratikte sorunlar yaşatan hükümet, vatandaşların özel okullara ve özel hastanelere yönelmesine, insani hakların metalaşmasına çanak tutmaktadır” diyen Maviş, plansızlık, öngörüsüzlük ve vurdumduymazlığın eğitim ve sağlık hakkına erişimi zorlaştırdığını, vatandaşlar arasında fırsat eşitsizliği yaratılmasına yol açtığını ileri sürdü.
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın, Mart ayında nüfusla ilgili yaptığı açıklamada, ülkedeki vatandaş sayısının 252 bin 497 olduğunu, geçerli izinlilerin ise 121 bin 802, ülkedeki toplam nüfusun ise 374 bin 299 olduğunu açıkladığını hatırlatan Maviş, bu rakamların inandırıcı olmadığını söyledi.
Kamusal alanların bu rakamlara göre planlanıp, eski Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın ifade ettiği rakam olan 800 bin civarı bir nüfusa hizmet vermeye çalıştığını dile getiren Maviş, “okullar ve hastanelerin durumu gerçekleri gözler önüne sermektedir. Kamusal alt yapımız ve personelimizin açıklanamayan “de facto” nüfusa yetmediği ve yetmeyeceği aşikardır” dedi.
“ÖĞRENCİ NÜFUSU CİDDİ SORUN”
Başta Girne, Lefkoşa ve Mağusa’da kalabalık öğrenci nüfusunun bazı okullarda ciddi sorun yarattığını, nitelikli eğitim hakkına erişim konusunda sıkıntı yaşandığını gözlemlediklerini belirten Maviş, öğretmen yer değiştirmelerinin KTÖS tarafından 12 Temmuz’da imzalanmasına rağmen, öğretmenlik sınavlarının 14/15 Eylül’de yapılmış olmasının 16 Eylül itibarı ile okulların 82 eksik öğretmenle başlamasına neden olduğunu kaydetti.
Maviş, hükümet yetkililerine eğitim pedagojisi, insan ve çocuk psikolojisi ve uluslararası normlar açısından bazı sorular sordu ve şöyle dedi:
“Sayın Bakanlar, vekiller ve bürokratlar;
Okulun ilk günü sizin evladınız öğretmeni ile tanışmasaydı ne hissederdiniz?
Kalabalık sınıflarda öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilmek sizce mümkün mü?
Öğretmenlerin kalabalık sınıflarda motivasyon ve dikkati sağlayabildiğini, sınıf yönetimine hakim olduğunu ve öğrencilerle birebir ilgilenebildiğini iddia ediyor musunuz?
Kalabalık sınıfların eğitim ve öğretimin niteliğinin nasıl etkilediği, öğrencilerin eğitim gelişiminin düşük olabileceğini, öğretmenlerin öğrencilerin öğrenme süreçlerinde yeterli dönüt alamayacağını, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri yönünde eğitim programı geliştiremeyeceğini biliyor musunuz?
Ezbere dayalı test yöntemi ile öğrencilerin kolej yarışına endekslendiği bir sistemde, öğretmenlerin deney ve araştırmaya yeterli zamanı ayıramadığını, görsel araç ve bilimsel teknolojiden yararlanamadığını, sportif ve sanat faaliyetlerinden geri durduğunu ve yaparak yaşayarak öğrenme ilkesine uygun olarak gezi-gözlem yapamadığının farkında mısınız?
Kalabalık sınıflarda hijyen problemi, gürültü problemi ve iletişim problemi olabileceği gerçeğini kabul ediyor musunuz?
Kalabalık sınırlarda öğrencilerin etkinliklere eşit katılma hakkının ortadan kalktığının, problemleri tartışamadığının ve öğrencilerin soru sorma hakkını kullanamadığını kabul edecek misiniz?
Kalabalık sınıflarda özel gereksinimli bireylerin, yabancı dil konuşan öğrencilerin ve farklı davranış gösteren çocuklar ile birebir ilgilenmenin mümkün olmadığını kabul edecek misiniz?
Okullardaki özel eğitim ve rehberlik servisleri yoksunluğunda öğrencilerin %80’inin bu servislerden yararlanamadığı utancı ile karşı karşıya olduğumuzun farkında mısınız?
Kalabalık sınıflarda çalışan öğretmenlerin yoğun stres altında olduğu, haşimoto ve daha farklı mesleki hastalıklara yakalandığının ve buna ek olarak tükenmişlik sendromu ile karşı karşıya olduğunu önünüze gelen sağlık kurulu raporlarından tespit edebildiniz mi?”
Maviş, sordukları soruların çözümü için uluslararası normlara, OECD veya AB standartları ile birlikte, eğitim şuralarında karara bağlanan öğrenci sayılarına ( dört yaş 16, anasınıf 20, ilkokul 26)  sahip çıkma ve nitelikli bir eğitim için, sınıf sayılarına yasal bir norm getirilmesini istediklerini belirtti.
Maviş bu konuda çözüm üretmek ve kamuoyuyla tartışmak için hazırladıkları 10 öneriyi paylaştı.
KTÖS’ün 10 önerisi söyle:
1- Kapsam bölgelerinin belirlenmesi, okul kotalarının oluşturulması ve okullara kayıt için istenen belgelerin sıkı denetimi.
2- Okulların kapasitesinin artırılması için alt yapı, teknoloji, yasa ve tüzüklerin hayata geçirilmesi.
3- Çalışma ve ikamet izni ile gelenlerin çocukları için asgari ücretin %5 oranında eğitim ve sağlık ödeneğinin işverenden alınması.
4- Şehir okullarının 500 öğrenci sayısını geçmeyecek şekilde yeniden organizasyonu ve ihtiyaç olan yerlere ek derslik ve etkinlik odalarının inşasının tamamlanması. Köy okullarının öğrenci sayısı için bir alt sınır belirlenmesi ve sosyal bir varlık olarak devam edebilmesi için yasal önlem alınması.
5-Gelişim bölgelerinde yeni okul ihtiyaçlarının karşılanması.
6-Taşınmaz mal vergileri yasası uyarınca belediyelerin eğitim için ayırması gereken %15’lik oranın devlet katkısından kesilip, Eğitim Bakanlığı veya okulların bütçelerine doğrudan aktarımının sağlanması ve okul bütçeleri ile okul kurullarının oluşturulması.
7- Her okulun ihtiyacı olan okul yöneticisi, sınıf öğretmeni, okulöncesi öğretmeni, özel eğitim öğretmeni, okul psikoloğu, öğretmen yardımcısı, eğitim çalışanı kadrolarının atamalarının kesintisiz yapılması ve eğitim denetmeni kadrolarının artırılması.
8- Özel gereksinimli bireyler eğitim yasasının çıkarılması ve kaynaştırmanın dahil olduğu sınıfların öğrenci sayılarının yeniden düzenlenmesi.
9- Kontrolsüz nüfus akışından dolayı okulların yükünü azaltmak, yeni okulları ve sosyal/kamusal alanları planlamak adına ülkeye kimlikle girişlerin sonlandırılması.
10- İlk dokuz maddenin gerçekleşebilmesi için somut plan yapılması, irade koyulması ve bütçeden kaynak ayrılması.”
Basın açıklaması şöyle:Okulöncesinden özel eğitime, ilkokuldan liseye kadar önümüzdeki beş yıl içinde 11 yeni okul yapılması konusunda yetkilileri uyarmamıza rağmen bu konuda somut adımlar atılmamış, öğrenciler ve aileler bir bilinmezlik ve kargaşanın içerisine itilmiştir.

Nüfusunu bilmeyen ve kontrolsüz nüfus akışına önlem alamayan veya almak istemeyen UBP-HP Hükümeti kalabalık okullar, kalabalık hastanelerin ve kalabalık sınıfların baş sorumlusu durumundadır. Kamusal okullara ve hastanelere pratikte sorunlar yaşatan hükümet, vatandaşların özel okullara ve özel hastanelere yönelmesine, insani hakların metalaşmasına çanak tutmaktadır.

Plansızlık, öngörüsüzlük ve vurdumduymazlık eğitim ve sağlık hakkına erişimi zorlaştırmış, vatandaşlar arasında fırsat eşitsizliği yaratılmasına yol açmıştır.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Mart ayında nüfusla ilgili yaptığı açıklamada, ülkedeki vatandaş sayısının 252 bin 497 olduğunu, geçerli izinlilerin ise 121 bin 802 olduğunu belirterek, ülkedeki toplam nüfusun 374 bin 299 olduğunu açıklamıştı. Bu rakamlar inandırıcı değildir.

Kamusal alanlar bu rakamlara göre planlanıp, eski Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın ifadesi ettiği rakam olan 800 bin civarı bir nüfusa hizmet vermeye çalışmaktadır. Okullar ve hastanelerin durumu gerçekleri gözler önüne sermektedir. Kamusal alt yapımız ve personelimizin açıklanamayan “de facto” nüfusa yetmediği ve yetmeyeceği aşikardır.

Eğitim özelinde, başta Girne, Lefkoşa ve Mağusa’da kalabalık öğrenci nüfusunun bazı okullarda ciddi sorun yarattığını, nitelikli eğitim hakkına erişim konusunda sıkıntı yaşandığını gözlemlemekteyiz. Karaoğlanoğlu İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Çatalköy İlkokulu, Minareliköy Şht. Mehmet Eray İlkokulu, Dikmen İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Alasya ilkokullarına kapasitenin üzerinde öğrenci başvurusunu olmuş, Alsancak Anaokulu, Ulukışla İlkokulu, 23 Nisan, Polatpaşa İlkokulu, Şht. Ertuğrul İlkokulu, Karakol İlkokulu, Şht. Hüseyin Akil ilkokullarında öğrenci yoğunluğu artmıştır.

Öğretmen yer değiştirmelerinin sendikamız tarafından 12 Temmuz’da imzalanmasına rağmen, öğretmenlik sınavlarının 14/15 Eylülde yapılmış olması 16 Eylül itibarı ile okullarımızın 82 eksik öğretmenle başlamasına neden olacaktır.

Hükümet yetkililerine eğitim pedagojisi, insan ve çocuk psikolojisi ve uluslararası normlar açısından bazı sorularımız olacaktır.

Sayın Bakanlar, vekiller ve bürokratlar;

Okulun ilk günü sizin evladınız öğretmeni ile tanışmasaydı ne hissederdiniz?

Kalabalık sınıflarda öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilmek sizce mümkün mü?

Öğretmenlerin kalabalık sınıflarda motivasyon ve dikkati sağlayabildiğini, sınıf yönetimine hakim olduğunu ve öğrencilerle birebir ilgilenebildiğini iddia ediyor musunuz?

Kalabalık sınıfların eğitim ve öğretimin niteliğinin nasıl etkilediği, öğrencilerin eğitim gelişiminin düşük olabileceğini, öğretmenlerin öğrencilerin öğrenme süreçlerinde yeterli dönüt alamayacağını, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri yönünde eğitim programı geliştiremeyeceğini biliyor musunuz?

Ezbere dayalı test yöntemi ile öğrencilerin kolej yarışına endekslendiği bir sistemde, öğretmenlerin deney ve araştırmaya yeterli zamanı ayıramadığını, görsel araç ve bilimsel teknolojiden yararlanamadığını, sportif ve sanat faaliyetlerinden geri durduğunu ve yaparak yaşayarak öğrenme ilkesine uygun olarak gezi-gözlem yapamadığının farkında mısınız?

Kalabalık sınıflarda hijyen problemi, gürültü problemi ve iletişim problemi olabileceği gerçeğini kabul ediyor musunuz?

Kalabalık sınırlarda öğrencilerin etkinliklere eşit katılma hakkının ortadan kalktığının, problemleri tartışamadığının ve öğrencilerin soru sorma hakkını kullanamadığını kabul edecek misiniz?

Kalabalık sınıflarda özel gereksinimli bireylerin, yabancı dil konuşan öğrencilerin ve farklı davranış gösteren çocuklar ile birebir ilgilenmenin mümkün olmadığını kabul edecek misiniz?

Okullardaki özel eğitim ve rehberlik servisleri yoksunluğunda öğrencilerin %80’inin bu servislerden yararlanamadığı utancı ile karşı karşıya olduğumuzun farkında mısınız?

Kalabalık sınıflarda çalışan öğretmenlerin yoğun stres altında olduğu, haşimoto ve daha farklı mesleki hastalıklara yakalandığının ve buna ek olarak tükenmişlik sendromu ile karşı karşıya olduğunu önünüze gelen sağlık kurulu raporlarından tespit edebildiniz mi?

Yukarıda sorduğumuz soruların çözümü için uluslararası normlara, OECD veya AB standartları ile birlikte, eğitim şuralarında karara bağlanan öğrenci sayılarına ( dört yaş 16, anasınıf 20, ilkokul 26)  sahip çıkmamız ve nitelikli bir eğitim için sınıf sayılarına yasal bir norm getirmeyi KTÖS olarak öneriyoruz.

Bu anlamda somut 10 önerimizi kamuoyunun tartışmasına açmak ve bu konuda çözüm üretmek istiyoruz.

1- Kapsam bölgelerinin belirlenmesi, okul kotalarının oluşturulması ve okullara kayıt için istenen belgelerin sıkı denetimi.

2- Okulların kapasitesinin artırılması için alt yapı, teknoloji, yasa ve tüzüklerin hayata geçirilmesi.

3- Çalışma ve ikamet izni ile gelenlerin çocukları için asgari ücretin %5 oranında eğitim ve sağlık ödeneğinin işverenden alınması.

4- Şehir okullarının 500 öğrenci sayısını geçmeyecek şekilde yeniden organizasyonu ve ihtiyaç olan yerlere ek derslik ve etkinlik odalarının inşasının tamamlanması. Köy okullarının öğrenci sayısı için bir alt sınır belirlenmesi ve sosyal bir varlık olarak devam edebilmesi için yasal önlem alınması.

5-  Gelişim bölgelerinde yeni okul ihtiyaçlarının karşılanması.

6- Taşınmaz mal vergileri yasası uyarınca belediyelerin eğitim için ayırması gereken %15’lik oranın devlet katkısından kesilip, Eğitim Bakanlığı veya okulların bütçelerine doğrudan aktarımının sağlanması ve okul bütçeleri ile okul kurullarının oluşturulması.

7- Her okulun ihtiyacı olan okul yöneticisi, sınıf öğretmeni, okulöncesi öğretmeni, özel eğitim öğretmeni, okul psikoloğu, öğretmen yardımcısı, eğitim çalışanı kadrolarının atamalarının kesintisiz yapılması ve eğitim denetmeni kadrolarının artırılması.

8- Özel gereksinimli bireyler eğitim yasasının çıkarılması ve kaynaştırmanın dahil olduğu sınıfların öğrenci sayılarının yeniden düzenlenmesi.

9- Kontrolsüz nüfus akışından dolayı okulların yükünü azaltmak, yeni okulları ve sosyal/kamusal alanları planlamak adına ülkeye kimlikle girişlerin sonlandırılması.

10- İlk dokuz maddenin gerçekleşebilmesi için somut plan yapılması, irade koyulması ve bütçeden kaynak ayrılması.

Konunun takipçisi olacağımızı, öğrenciler arasında fırsat eşitsizliği yaratan koşullar ile mücadele edeceğimizi kamuoyu ile paylaşırız.

Saygılarımızla

Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri

 

16.9.2019 tarihinde 90 eksik öğretmenle eğitim yılına başlıyoruz bu okullar aşağıdaki listedeki gibidir:

Dipkarpaz İlkokulu

Alaniçi İlkokulu

Büyükkonuk İlkokulu

Canbulat İlkokulu

Çayırova İlkokulu

Eşref Bitlis İlkokulu

Dilekkaya İlkokulu

Dörtyol İlkokulu

Esentepe İlkokulu

Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu

Kumyalı İlkokulu

Şht. Mustafa Kurtuluş İlkokulu

Şht. Zeki Salih İlkokulu

Tatlısu İlkokulu

Yedikonuk İlkokulu

Ziyamet İlkokulu

Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu

Beyarmudu İlkokulu

Değirmenlik İlkokulu

Lapta Anaokulu

Karakum Anaokulu

Osman Türkay Anaokulu

Serdarlı İlkokulu

Şht. Salih Terzi İlkokulu

Yayla Anaokulu

Alaköy İlkokulu

Mormenekşe İlkokulu

Polatpaşa İlkokulu

Serhatköy İlkokulu

Şht. Mehmet Eray İlkokulu

Yeşilyurt İlkokulu

Karakol İlkokulu

Özgürlük İlkokulu

Karşıyaka İlkokulu

Geçitkale İlkokulu

Pınarbaşı Anaokulu

Alasya İlkokulu

Alsancak İlkokulu

Lapta İlkokulu

Vadili İlkokulu

Yeni Boğaziçi İlkokulu

Şht. Doğan Ahmet İlkokulu

23 Nisan İlkokulu

Gönyeli İlkokulu

Çağlayan İlkokulu

Şht. Ertuğrul İlkokulu

Lefke İstiklal İlkokulu

9 Eylül İlkokulu

Başa dön tuşu