KıbrısManşet

DPÖ Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarını açıkladı…İşsizlik yüzde 6.9 ,istihdam oranı yüzde 47.3


 Devlet Planlama Örgütü’nün (DPÖ) Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, KKTC’de toplam işsiz sayısı 9,873 kişi olarak tespit edilirken, işsizlik oranı KKTC genelinde yüzde 6.9, erkeklerde yüzde 5.7, kadınlarda ise yüzde 9.0 olarak açıklandı. 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun işsizlik oranı ise yüzde 22.0 olarak tespit edildi.

Buna göre yüzde 12.9 ile en yüksek işsizlik oranı Güzelyurt  ilçesinde, yüzde 4.8 ile en düşük işsizlik oranı ise Lefke ilçesinde tespit edildi.

Anket sonuçlarına göre toplam istihdam 132 bin 411 kişi olarak açıklanırken, istihdamdaki gelişmeyi açıklayan önemli bir gösterge olan istihdam oranı, KKTC genelinde yüzde 47.3 olarak hesaplandı.
Toplam istihdam içinde kamu istihdamının payı yüzde 26.8 iken özel sektör istihdamının payı ise yüzde 73.2 olarak tespit edildi.

Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, 2018 Hanehalkı  İşgücü Anketi Sonuçlarını açıkladı.

2004’TE BAŞLADI

Devlet Planlama Örgütü, işgücü piyasası için asıl veri kaynağı olan uluslararası düzeyde kabul gören Hanehalkı İşgücü Anketi’nin KKTC’de uygulanmasına 2004 yılından itibaren başlandığını kaydetti.
Anketin amacının, KKTC’deki işgücü piyasasının yapısını ortaya koymak, istihdam edilenlerin; ekonomik faaliyet, meslek, işteki durum ve çalışma süresi, işsizlerin ise; is arama süresi ve iş aradıkları meslek ve benzeri özellikleri hakkında bilgi derlemek olduğu belirtilen açıklamada, KKTC sınırları içinde yaşayan ve kurumsal olmayan sivil nüfus  (yurt, yuva, huzurevi, hastahane, hapishane, kışla v.b. yerlerde ikamet edenler dışında kalan nüfus) kapsamında örneğe seçilen tüm hanehalklarına uygulandığı ifade edildi.

ÜLKE GENELİNDE 4 BİN HANE İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DPÖ İstatistik ve Araştırma Dairesi, 2018 Henahalkı İşgücü Anketini ülke genelinde 4 bin 32 hane ile gerçekleştirirken, Hanehalkı İşgücü Araştırmasında iki aşamalı, tabakalı sistematik örnekleme yöntemi kullanılarak anket uygulanan adresler belirlenirken, iki yıl arası adres bazında %50 çakışma sağlayacak şekilde rotasyon kalıbı oluşturuldu.

TOPLAM İŞSİZ SAYISI 9,873

Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre; toplam işsiz sayısı 9,873 kişi olarak tespit edildi.
Buna göre işsizlik oranı KKTC genelinde yüzde 6.9 olarak hesaplanırken, işsizlik oranı, KKTC genelinde erkeklerde yüzde 5.7, kadınlarda ise yüzde 9.0 olarak bulundu.
15-24 yaş grubundaki genç nüfusun işsizlik oranı ise yüzde 22.0 olarak tespit edildi.

TOPLAM İSTİHDAM 132 BİN 411 KİŞİ

Henahalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre toplam istihdam 132 bin 411 kişi olarak tespit edilirken, istihdamdaki gelişmeyi açıklayan önemli bir gösterge olan istihdam oranı, KKTC genelinde yüzde 47.3 olarak hesaplandı.

2018’DE İSTİHDAM EDİLENLERİN YÜZDE 36.4’Ü KADIN

2018’de istihdam edilenlerin, yüzde 36.4’ünü (48 155 kişi) kadınlar oluşturuyor.
İlçe merkezlerinde toplam istihdam içindeki  kadın istihdamının  payı yüzde 36.6 iken, bucak ve köylerde toplam istihdam içindeki kadın istihdamının payı  yüzde 36.1 olarak hesaplandı.
İstihdam edilen kadınların (48 155 kişi) yüzde 89.3’ü hizmetler sektöründe çalışırken, kadınların yüzde 86.4’ü ücretli ve maaşlı, yüzde 2.6’sı yevmiyeli, yüzde 3.3’ü işveren, yüzde 5.7’si kendi hesabına, yüzde 2.1’i ücretsiz aile işçisi olarak görev yapıyor.

ERKEK İSTİHDAMI YÜZDE 63.6

2018’da istihdam edilenlerin  yüzde 63.6’sını (84 256 kişi) erkekler oluşturuyor. İlçe merkezlerinde toplam istihdam içindeki erkek istihdamının  payı yüzde 63.4 iken, bucak ve köylerde toplam istihdam içindeki erkek istihdamının payı  yüzde 63.9 olarak hesaplandı.
İstihdam edilen erkeklerin (84 256 kişi) yüzde 76.6’sı hizmetler sektöründe çalışırken, erkeklerin yüzde 76.9’u ücretli ve maaşlı, yüzde 3.6’sı yevmiyeli , yüzde 6.1’i işveren , yüzde 13.3’ü kendi hesabına , yüzde 0.1 ücretsiz aile işçisi olarak çalışıyor.

Toplam istihdam içinde kamu istihdamının payı yüzde 26.8 iken, özel sektör istihdamının payı ise yüzde 73.2 olarak tespit edildi.

EN YÜKSEK İŞSİZLİK ORANI GÜZELYURT  İLÇESİNDE

Toplam işsiz sayısı 9,873 kişi olarak tespit edilirken, işsizlik oranı KKTC genelinde yüzde 6.9 olarak hesaplandı.
İşsizlik oranı, KKTC genelinde erkeklerde yüzde 5.7, kadınlarda ise yüzde 9.0 olarak bulundu.
9,873 kişi olarak tespit edilen işsizlerin  yüzde 53.0’ı (5,232 kişisi) ilçe merkezlerinde, yüzde 47.0’ı (4,640 kişisi) de bucak ve köylerde bulunuyor.
Buna göre yüzde 12.9 ile en yüksek işsizlik oranı Güzelyurt  ilçesinde, yüzde 4.8 ile en düşük işsizlik oranı ise Lefke ilçesinde tespit edildi.
Ayrıca 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun işsizlik oranı da yüzde 22.0 olarak belirlendi.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 50.9

İşgücünün önemli bir göstergesi olan işgücüne katılma oranı, (işgücünün kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oranıdır) KKTC genelinde yüzde 50.9 olarak tespit edildi.
İşgücüne dahil olmayan nüfus, belli başlı alt gruplara göre incelendiğinde, KKTC genelinde eğitimine devam edenler yüzde 34.0 ile en büyük paya sahip, bunu yüzde 21.7 ile emekliler, yüzde 19.2 ile ev kadınları ve yüzde 10.3 ile çalışamaz halde olanlar takip etti.

SEKTÖRLERE GÖRE İSTİHDAM    

2018 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, istihdam edilenler; tarım, sanayi, inşaat ve hizmetler olarak dört ana sektör ayrımında incelendi.
Toplam istihdam içinde tarım sektörünün payı yüzde 2.7, sanayi sektörünün payı yüzde 9.1, inşaat sektörünün payı yüzde 7.0 ve hizmetler sektörünün payının da yüzde 81.2 olduğu görüldü.

İSTİHDAM EDİLENLERİN YÜZDE 34.3’Ü LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNLARI 

2018 Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, KKTC genelinde istihdam edilenlerin yüzde 34.3’ünü lise ve dengi okul mezunları oluştururken, bunu yüzde 29.0 ile fakülte veya yüksekokul, yüzde 18.1 ile ilkokul, yüzde 10.6 ile orta veya dengi okul mezunları izledi.
Master, doktora bitirenlerin oranı yüzde 3.7, İlköğretim bitirenlerin oranı ise yüzde 2.3  olarak tespit edildi.Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu