Dizdarlı: Temel hakların sözüne ve ruhuna  zarar verilmiş olacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Aralık 5, 2023
KıbrısManşet

Dizdarlı: Temel hakların sözüne ve ruhuna  zarar verilmiş olacak

emine dizdarlı

Ombudsman Emine Dizdarlı Koral Çağman’ın istifası ile boşalan İçişleri Bakanlığı’na bir an önce atama yapılması gerektiğini vurguladı.

Ombudsman Emine Dizdarlı Koral Çağman’ın istifası ile boşalan İçişleri Bakanlığı’na bir an önce atama yapılması gerektiğini vurguladı. “KKTC Anayasası’nın 108’inci maddesi tahtında,  Yine, izinli veya özürlü olan bir Bakana, diğer bir Bakan geçici olarak vekillik edebilir. Herhangi bir nedenle boşalan Bakanlığa, en geç 10 (on) gün içinde atama yapılır.” diyen Dizdarlı “Bu nedenle, Sayın Başbakan işbu Anayasa ile kendisine verilen yetkiyi kullanarak söz konusu aykırılığa son vermesi ve ilgili ihlali ortadan kaldırması gerekmektedir. Aksi halde Anayasa ile güvence altına alınan temel hakların sözüne ve ruhuna  zarar verilmiş olacaktır.” diyerek Başbakan Ersan Saner’in bir an önce atama yapması gerektiğini vurguladı.

Açıklama şöyle:


İstifa Nedeniyle Boşalan Bakanlığa KKTC Anayasası’nın 108’inci maddesi tahtında Atama Yapılmaması:

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Koral Çağman 25 Haziran 2021 tarihi itibarıyle görevinden istifa etmiş bulunmaktadır.

KKTC Anayasası’nın 108’inci maddesi tahtında, Bakanlıklar, Anayasa’nın öngördüğü sayı ve ilkelere uygun olarak Başbakan’ın önerisi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile Resmi Gazete’de  yayımlanacak bir kararname ile kurulur ve kaldırılır. Ancak böyle bir kararname, ilgili Başbakan’ın güvenoyu alması halinde yürürlüğü girer.

Anayasamızın 108’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca Bakanlık sayısı 10 (on)’dur  ve hiçbir halde Bakan sayısı  10 (on)’u aşamaz. Bakanlık merkez örgütünün kuruluşu ve hangi dairelerin ve hizmet birimlerinin hangi Bakanlığa bağlanacağı, Yasanın öngördüğü ilkelere uygun olarak çıkarılacak tüzükle düzenlenir.

Yine, izinli veya özürlü olan bir Bakana, diğer bir Bakan geçici olarak vekillik edebilir. Herhangi bir nedenle boşalan Bakanlığa, en geç 10 (on) gün içinde atama yapılır.

Yukarıdan anlaşılacağı üzere, Anayasanın 108’inci maddesinin 5’inci fıkrasında herhangi bir nedenle boşalan Bakanlığa atama süresi olarak belirtilen 10 (on) gün amir bir hükümdür ve ilgili madde bu sürenin uzatılmasına, göz ardı edilmesine veya istifa eden bir Bakanın yerine vekillik edilmesine cevaz vermemektedir. Dolayısıyle istifa tarihinden bu güne kadar bir Bakanın atanmamış olmaması KKTC Anayasası’nın 108’inci maddesine veya ilgili kuralına aykırıdır. Sayın Başbakan Anayasamızın 107’nci maddesi gereğince, Bakanlıklar arası işbirliğini, Bakanlar Kurulu’nun genel siyasetinin yürütülmesini ve yasaların uygulanmasını sağlamakla görevlidir. Herkes, hiçbir ayırım gözetmeksizin, Anayasa ve yasalar önünde eşit olduğu cihetle Devlet yönetiminde bulunan kişiler de ülkemizin mevzuatına uymak zorundadırlar. Bu nedenle, Sayın Başbakan işbu Anayasa ile kendisine verilen yetkiyi kullanarak söz konusu aykırılığa son vermesi ve ilgili ihlali ortadan kaldırması gerekmektedir. Aksi halde Anayasa ile güvence altına alınan temel hakların sözüne ve ruhuna  zarar verilmiş olacaktır.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar