KıbrısManşet

Din İşleri Başkanlığı görevine Prof. Dr. Ahmet Ünsal atandı







Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında, KKTC Din İşleri Başkanlığına atanan ve görevine bugün başlayan Prof. Dr. Ahmet Ünsal’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. 




Bir dizi resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere KKTC’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Din İşleri Başkanlığı görevine atanan Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ı makamında ziyaret etti. Din İşleri Başkanlığı görevine yeni başlaması nedeniyle Ünsal’ı tebrik eden Erbaş,  yeni görevinde başarılar diledi.



Prof. Dr. Ahmet Ünsal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Erbaş’a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Erbaş’a ziyaretinde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Selim Argun, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan, KKTC Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken eşlik etti.

Ziyarette Din İşleri Başkan Yardımcısı Vekili Fahrettin Öğdü de hazır bulundu.

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ın Özgeçmişi:


Adı Soyadı:  Ahmet Ünsal

Doğum Tarihi ve Yeri:  13.07.1967

Ünvanı:  Profesör

Öğrenim Durumu :  Doktora

DereceAlanÜniversiteYıl
LisansİlahiyatAnkara Üniversitesi1993
Yüksek Lisansİslam HukukuAnkara Üniversitesi1997
Doktoraİslam HukukuAnkara Üniversitesi2002

 

Yabancı Dil Bilgisi:

 1. Arapça KPDS 78 (1994)
 2. İngilizce ÜDS 73.75 (2002)

Akademik Ünvanlar:

Görev UnvanıGörev yeriYıl
Arş. Gör.Ankara Üniversitesi1994
Arş. Gör. Dr.Ankara Üniversitesi2002
Doç. Dr.Ankara Üniversitesi2009
Prof. Dr.Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi2014

 

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

1-TEZLER:

         Yüksek Lisans: Arap Geleneğinde Boşanmanın İslam Hukukundaki İzleri, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku) Anabilim Dalı, 1997.

         Doktora: İslam Hukukunda Fayda İlkesi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (İslam Hukuku) Anabilim Dalı, 2002.

2- KİTAPLAR

2.1.Telif Kitaplar

 1. İslâm Hukukunda Fayda İlkesi, Nüans, İstanbul 2006. (Doktora çalışması)
 2. İslâm Ceza Hukukunda İnfaz Yetkisi, Mizan Yayınevi, İstanbul 2008.
 3. İslâm Kamu Hukukuna Giriş, Sarıyıldız Ofset, 2014 Ankara.

2.2. Kitap Bölümleri

 1. “Mukayeseli Fıkıh Çalışmaları” Fıkıh, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2007.
 2. “Mezhep İçi Mukayeseli Fıkıh Örnekleri” Fıkıh, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2007.
 3. “Mezhepler Arası Mukayeseli Fıkıh Örnekleri” Fıkıh, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2007.
 4. “Bir Fakih olarak İmam Matüridi,” Mâtürîdî’nin Düşünce Dünyası, Kültür Bakanlığı, Ankara 2018.

2.3. Yayımlanmış Bildiriler (bildiri kitabında)

 1. “Evaluation of Sterilization and Chemical Castration in Islamic Law”, Islam and Bioethics, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2011.
 2. “Hz. Peygamber’in Ailedeki Hak ve Sorumluluk Dengesine Dair Mesajları”, Peygamberimiz ve Aile, Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu, 22-24 Kasım 2019 Antalya
 3. MAKALELER
 4. “Çağımızda Sorun Haline Gelen İslâm Hukuku mu, İslâm Hukukunun Çağdaş Sorunları mı?”, İlâhiyat: Akademik Araştırmalar, Sayı/ No: 1, Haziran 2018, ss.15-27.
 5. “Hukukun Temeli ile İlgili Yaklaşımlar”, Hitit Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 2010/2, c. 9, sayı:18, ss. 5-23.
 6. İn‘ikâdın (Akdin Hukukî Varlık Kazanması) Mahiyeti”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 51:2 (2010), ss. 93-124.
 7. “İmam Serahsî’nin Hayatı ve Eserleri”, ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИНИН ИЛИМИЙ ЖУРНАЛЫ, 12 САНЫ, 2008. (Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Jurnali, Kırgızistan).
 8. “ИМАМ САРАХСИНИН АЛ-МАБСУТ АТТУУ АДАБИЯТЫ БОЮНЧА ИСЛАМ ДИНИНЕ ЫЛАЙЫК АЖЫРАШУУ”, ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИНИН ИЛИМИЙ ЖУРНАЛЫ,12 САНЫ, 2008. (İmam Serahsi’nin el-Mebsut Adlı Eserinde Boşanma Ahkâmı, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Jurnali, Kırgızistan).
 9. Рукопись Мухаммеда ал-Булгари “Хазинетуль-улема ва зинетуль-фукаха” (Клад ученых и украшение исламских правоведов), Гасырлар авазы Эхо веков НАУЧНО-ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ, No.1 / 2007, 132–when i (2007). (Muhammed el-Bulgarî ve Hazînetü’l-Ulema ve Zînetü’l-Fukaha Adlı eseri, Echo Vechov Dergisi, Kazan, Rusya).
 10. “Sünnî Ve Bid’î Talâk Tanımında Hanefî-Mâlikî İhtilâfı”, İslâmî Araştırmalar, C. XX/1, 107–121, Kış 2007.
 11. “Boşanma Üzerine Bir Etüt -1926 Öncesi ve Sonrası”, İslâmiyât, C. X/2, 83–105, Nisan-Haziran 2007.
 12. “Debates On Source Of Positive Law / Pozitif Hukukun Kaynağı İle İlgili Yaklaşımlar”, ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИНИН ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИНИН ИЛИМИЙ ЖУРНАЛЫ, 9–10-САНЫ, 83–96, Ош-2006.
 13. “İmam Ebû Hanîfe Hakkında Yazılmış Eserler Bibliyografyası”, İslâmî Araştırmalar, XV/1–2, 334–338, 2002.
 14. Din ve Özgürlük, ABD’de Dini Özgürlüğün Anayasal Tarihçesi, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, XLV/1, 321-326, 2004 (Kitap Tanıtımı).
 15. Fıkhın Tanımındaki İrfanî Boyut (Yayın Sürecinde)
 16. Âfâkîlerin Ehli Mekke’nin Mikatını Kullanmaları ve Birden Fazla Umrenin Cevazı (Yayın Sürecinde)

 

 1. SEMPOZYUMLAR
 2. “Evaluation of Sterilization and Chemical Castration in Islamic Law”, 3. Islam And Bioethics International Conference, April 14-16 2010 Manavgat, Antalya, Turkey.
 3. “Günümüz İslâm Hukuku Uygulama Problemleri ve Çözüm Önerileri”, İslam Hukuku Çalıştayı-İstanbul Buluşması, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 23 Haziran 2014, İstanbul.
 4. “The Status of Woman in Islamic Law”, 1. International Women’s Congress, November 14-16 2016, Ankara/Turkey.
 5. Peygamberimiz ve Aile, Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu, 22-24 Kasım 2019, Antalya, Türkiye.
 6. YÖNETİLEN TEZLER (Tamamlanan)
Doktoraİslam Hukuku açısından teverruk işlemleriMustafa Çakır2018
DoktoraAhkâm-ı Sultâniyye türü eserlerde yürütme ve yargı erkleri (Mâverdî, Ebû Ya’lâ ve Cüveynî örneği)Yahya Solmaz2020
Y.Lisansİslam Hukukunda hısımlık nafakası mükellefiyetinde din farkıÖzlem Çelik2014
Y.Lisansİslam Hukukunda zina dışındaki cinsel suçların hukuki sonuçlarıChyngyz Baımurzaev2014
Y.Lisansİbn Hazm’ın sünnet anlayışıAdem Tuncer2012
Y.Lisansİslam Aile Hukukunda nikâh akdinin feshiHussein Ali2012
Y.Lisansİslâm Ceza Hukukunda içki içme ve sarhoşluk (haddü’ş-şürb ve haddü’s-sükr) ayırımı ve hukukî sonuçlarıAyzada Taştanova2012

 

 1. İDARİ GÖREVLER
Anabilim Dalı Başkanlığı2013-
Yönetim Kurulu Üyeliği2013-2015
Fakülte Kurulu Üyeliği2013-2015, 

2016-2018

 

7.VERİLEN DERSLER

7.1. Lisans

Ders AdıVerildiği KurumYıllar
İslâm Hukuku 

Mukayeseli İslâm Hukuku

Kur’ân Hükümleri ve Modern Hukuk

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi2009-2013
İslâm İbadet EsaslarıKırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Teoloji Fakültesi2006-2010 

 

İslâm Hukuku 

İslâm Hukuk Usûlü

Kur’ân Hükümleri ve Modern Hukuk

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 

 

2013-

 

7.2 Lisansüstü

Ders AdıVerildiği KurumYıllar
İslâm Hukuk Tarihi 

İslâm Miras Hukuku

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2009-2013
Özel KonularGazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü2009-2012
İslâm Hukuk Usûlü 

İslâm Hukukunun Genel Esasları

İslâm Aile Hukuku

Oryantalistlerin İslâm Hukukuna Bakışı

İslâm Ceza Hukuku

İslâm Hukuk Felsefesi

İslâm Devletler Hukuku

İslâm Muhakeme Hukuku

İslâm Hukuku Metodolojisi

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi  

2013-

 

 

 1. DİĞER BİLİMSEL FAALİYET VE AKTİVİTELER
 2. Çeşitli Dergilerde Çıkan Yazılar
 3. Yurt İçi ve Yurt Dışında Düzenlenen Konferanslar ve Seminerler
 4. İştirak edilen Çalıştay ve Sempozyumlar
 5. Radyo ve Televizyon Programları
 6. Sivil Toplum Kuruluşu Kuruculuğu ve Başkanlığı
 7. Çeşitli Dergilerde Yayın Kurulu, Danışma Kurulu Üyelikleri ve Hakemlikler
 8. Sempozyum Düzenleme Komitesi Üyeliği
 9. YURT DIŞI DENEYİMİ
 10. 1989-1990 (7 ay) Mısır, el-Ezher Üniversitesi, (Lisans Eğitimi Sürecinde)

 









Başa dön tuşu