Covid Sonrası Okula Dönüş İçin Önlemler? - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Haziran 1, 2023
Köşe Yazarları

Covid Sonrası Okula Dönüş İçin Önlemler?

Kemal Akkan BatmanKemal Akkan Batman

Dünya artık eskisi gibi olmayacak. Toplumlar da eski kurumları ve işleyişleri, ilişki ağları ile varlıklarını sürdüremeyecekler. Eğitim de eskisi gibi olmayacak; işleyişi ve dinamikleri değişecek. Örgün eğitimin kuralları ve boyutları yeniden düzenlenecek.

Covid-19 sonrası okula dönüş de çok farklı olacak. Özellikle eğitimde fırsat eşitliği kavramı odaklı eğitim sistemleri kurgulanacak; bu bir zorunluluktur. Eğitimde en çok etkilenen kesim olan alt sosyal tabaka çocukları ile özel eğitime gereksinim duyan çocuklardır.


Eğitimde kayıplar oldu, bunda herkes hemfikirdir. Bu konuda bizce ‘hayatta kalma’ ile ‘eğitim kayıpları’ tercihinde, biz hayatta kalma tarafındaydık. Eğitim kayıpları giderilir ancak yitirilen yaşam asla geri getirilmez.

Şimdi her ülke kendi kültür ve toplumsal yapısına göre ‘kayıp yol haritası’nı belirlemek için harekete geçmeli. Learning Policy Institute, ‘Covid-19 Sürecinde Öğrenme’ blogunun bir dosyası olarak Covid Süreci ve Sonrasında Okulu Yeniden Keşfetmek (Reinventing School in the COVID Era and Beyond) adlı rapor yayımladı. Yazarlar Linda Darling-Hammond, Abby Schachner ve Adam K. Edgerton Covid sonrası eğitimde alınması gereken önlemleri tartıştılar*. Eğitimcilere/öğretmenlere ve karar vericilere rehberlik amaçlı, kanıta dayalı 10 öncelik etrafında bir çerçeve aktardı.

Söz konusu çerçevede aktarılan bazı önerileri daha önce ‘Örtük Dersler’ köşemizde paylaşmıştık; aklın yolu bir. Çerçeve önerileri biz de bir kez daha paylaşmakta yarar görüyoruz. Çünkü eğitim bir toplumun kurtuluşudur. Eğitime gereken değer verilirse sonuçta kazanan toplum olur; tersi düşünülmez bile.

Çerçeve, her öğrenci için otantik ve eşitlikçi bir öğrenme vizyonuna dayanır. Rapor değişimi benimseyen ve halihazırda güçlendirici, eşitlik odaklı alternatifleri hayata geçiren okul ve okul sistemleri örnekleriyle zengindir. Rapor aynı zamanda bu hedeflere ulaşmak için özel politika ve uygulama önerileri de içermektedir. İlgilenenler linkten okuyabilirler. On öncelik özetle aşağıda verildi.

 

1.Dijital farkı kapatın. Her öğrencinin bir bilgisayara ve internet erişimini sağlayınız. Sonbaharda fiziksel olarak açılacak olan okullarda, her öğrencinin geleceği için dijital uçurumun kapatılması şarttır. Bu amaçla ülkeler, internet sağlamak ve ilgi çekici öğretim programları ve standartlar oluşturmak için bir dijital öğrenme planı geliştirebilirler.

 

  1. Uzaktan ve harmanlanmış öğrenmeyi güçlendirin. Eğitimciler çevrimiçi öğrenmenin zorluklarını aşmak için adım atarken, teknolojinin en etkili şekilde nasıl kullanılacağını gösteren araştırmalardan faydalanabilirler; buna yüz yüze zaman bağlantı (senkron) ve destek sağlamak, canlı öğretimi desteklemek için etkileşimli materyaller kullanmak, öğrencilere öğrenmelerini yönetmeyi öğretmek, fikirleri araştırmak ve içgörülerini sunmak için teknolojiyi kullanmaları sağlanmalı.

 

3.Öğrencilerin akademik ihtiyaçlarının yanı sıra sosyal, duygusal ve diğer destekler (örneğin barınma, sağlık, gıda, teknoloji) açısından neye ihtiyaç duyduklarını değerlendirin. Uzmanlar, değerlendirmelerin, etiketleme ve iyileştirme yerine öğrencilerin öğrenmenin neresinde olduklarını ve ilerlemenin hedeflenen hızlandırılmasını destekleyen öğretimi ortaya çıkaran biçimlendirici ve tanılayıcı araçlara odaklanılmasını teşvik ediyor. Önemli öğrenme kazanımlarını destekleyen, eyleme geçirilebilir geri bildirim ve çalışmayı gözden geçirme fırsatlarıyla eşleştirilen, özgün biçimlendirici değerlendirmeleri birleştirmek için de kullanılmalıdır.

 

  1. Sosyal ve duygusal öğrenme (SEL) için destek sağlayın. ABD’de eyaletler ve bölgeler, sosyal ve duygusal destek ve öğrenmenin akademik öğrenme için kritik bir temel olduğunun, bugünün ve yarının okullarında açık bir rol oynaması gerektiğinin giderek daha fazla farkına varıyor. Buna ek olarak, okul bölgeleri, okulları daha güvenli hale getiren, ilişkileri güçlendiren, okulu bırakma oranlarını azaltan ve başarıyı artıran eşitlik odaklı onarıcı uygulamalarla, dışlayıcı disiplin uygulamalarını ve otoriterliği değiştiriyor.

 

  1. Okulları daha güçlü ilişkiler için yeniden tasarlayın. Okulları güvenli bir şekilde yeniden açmak için çalışırken, sağlık ve güvenliğin yanı sıra kişiselleştirme ve güveni destekleyen ilişki merkezli grup tasarımlarından yararlanabiliriz. Daha küçük sınıflar ve birlikte öğrenen öğrenci grupları, hem hastalık bulaşmasını azaltabilir hem de daha derin öğrenmeyi ve daha derin bağlantıları teşvik edebilir.

 

  1. Otantik ve kültürel olarak duyarlı öğrenmeyi vurgulayın. Öğrencileri, eğitim kesintiye uğradığında bile öğrenmeye katılmaları için başarılı bir şekilde motive eden okullar, dersleri gerçek dünya uygulamalarına bağlayarak öğrencilerin çevrelerindeki dünyayı keşfetmelerine ve çalışmalarının ürünlerini sergileyen projeler ve sunumlar aracılığıyla bildiklerini göstermelerine olanak tanıdı.

 

  1. Öğrencilerin ilerlemesini hızlandırmak için genişletilmiş öğrenme süresi oluşturun. Geleneksel okul günü ve takvimi, pandemi sırasında kaybedilen öğrenme süresini dengelemek için yeterli değil. En etkili stratejiler, okul günü içinde ve ötesinde, maliyet etkin ve hatta sanal olarak büyük kazanımlar sağlayabilen yüksek kaliteli özel dersler; öğrenme kaybını giderici iyi tasarlanmış yaz programları; ve okulun akademik öğrenme hedefleriyle uyumlu ve daha derin öğrenme pedagojilerini içeren anlamlı etkinlikleri içeren okul sonrası programlar hazırlayın. En önemlisi düşük gelir ve üst gelir grubundaki öğrenciler arasındaki öğrenme sürecinde erken çocuklukta başlayan ve ilk 12. Sınıfa kadar devam eden, boşluğu azaltmaya yardımcı olmak için tam gün süren erken çocukluk programları sağlamak da öneriler arasında.

 

  1. Okulları için kapsamlı finans destekleri oluşturun. Pandemi geçtiğinde öğrenci ihtiyaçları öncesine göre artarak devam edecek. ABD’de bazı okullar, sağlık, ruh sağlığı ve sosyal hizmetler sunar ve bazıları da tam hizmet veren topluluk okullarının bir parçası olarak yetişkin eğitimi, hukuk hizmetleri ve erken çocukluk programlarını içerir. Bu gereksinimler için de finans kaynakları yaratılmalı.

Bu öncelikler bağlamında KKTC eğitim sistemi önlemler aldı mı? Almışsa ilgililerin kamuoyu ile paylaşmasında fayda var. Covid sonrası eğitim sistemi daha da büyük problemlerle karşılaşmaması için önlemler paketinin şimdiden düşünülmesinde yarar var.

* https://learningpolicyinstitute.org/blog/covid-reinventing-school

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar