Daha da şaşırtıcı olanı, doğadaki dost mikroorganizmaların vücudun strese verdiği tepkiyi bile azaltabilmesi.

Tehdit altında hissettiğimizde bağışıklık sistemi vücuttaki enflammasyonu artırmaya başlıyor. Enflammasyon enfeksiyona karşı vücudun ilk savunmalarından biri olduğundan, bu tepki vücudu yüzleştiğimiz tehditten kaynaklanabilecek fiziksel yaralanmaya karşı korumak için evrimleşen bir tepki. Ancak günümüzde insanların karşılaştığı stres türlerine karşı daha az işe yarıyor.

Kayda değer bir şekilde, çocukluklarını kırda geçirenler örneğin kalabalığa karşı konuşmak gibi stresli olaylara daha makul tepkiler veriyor ve şehirlerde büyüyenlere kıyasla, interlökin 6 gibi enflammasyon moleküllerini daha az üretiyor.