KıbrısManşet

Çevre Mühendisleri Odası: Taş ocağı için çevre tahribatı yapılıyorÇevre Mühendisleri Odası, Büyükkonuk-Kilitkaya Taş Ocağı’nın, karayolu yapımında ihtiyaç duyulan agrega malzemesi için genişletilmek istendiğini belirterek, bu yüzden ağaçların kesildiğini, çevre tahribatına başlandığını savundu.
Oda Başkan ve Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, ülkede kısıtlı olan doğal kaynakların plansızca ve sonu yokmuşçasına tüketildiği, gelecek nesiller düşünülmeden tahrip edildiği ve ülkede çevre felaketlerine her gün yenilerinin eklendiğini kaydetti.Taş ocaklarının; birçok yönden çevreye olumsuz etki yaratabilme potansiyeli yüksek işletmeler olduğunu kaydeden Çevre Mühendisleri Odası, bu nedenle olumsuz çevresel etkilerin önceden öngörüldüğü ve bunlar için önlemlerin yeterli düzeyde alındığı çağdaş standartlara uygun ve sürdürülebilir şekilde faaliyetlerin yürütülmesi, gerek toplum sağlığı gerekse doğal kaynakların korunması adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

Farklı malzeme kullanımının ve yeşil binaların teşvik edilmesiyle taş ocaklarına ihtiyacın azaltılması gerektiğini vurgulayan oda, şunları kaydetti:

“Ülkemizde, imar planlarının oluşturulması veya hayata geçirilmesi konularında yaşanan sancılı süreçler, maalesef taş ocaklarının doğamıza verdiği zararların önüne geçilmesi veya yarattıkları çevre kirliliğine çözüm bulunması süreçlerine de yıllardır olumsuz etki yaratmaktadır. İşletme sırasında oluşan tozla birlikte hava kirliliği meydana gelmesi, gürültü ve sarsıntı ile birlikte bölgedeki tüm canlı yaşamının, bölgedeki toprağın ve hatta yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının zarar görmesi gibi önemli çevresel tahribatlar bunların başında gelmektedir.

Halihazırda karayolu yapımında ihtiyaç duyulan agrega malzemenin temin edildiği Büyükkonuk – Kilitkaya Taş Ocağı ile ilgili gelen son haberler ise bu gerçekleri bir kez daha gündeme taşımıştır. Mevcut taş ocağı sınırları, tepedeki bölgelere doğru genişletilmek istenmekte ve söz konusu alanın bir bölümünde ağaçlar kesilerek bu çalışmaya ve dolayısıyla çevre tahribatına başlandığı görülmektedir.

Mevcut taş ocağı alanının genişletilmesi; bir önceki alanda faaliyetin başlatılması öncesinde yapıldığı gibi, 18/2012 sayılı Çevre Yasası kapsamındaki Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Tüzüğü esas alınarak yeni bir ÇED Raporu hazırlanmasını ve hazırlanacak bu raporla ilgili halkın görüşlerinin alınacağı bir toplantının düzenlenmesini gerektirmektedir. Ancak bu gereklilik yerine getirilmemiştir.

Kaldı ki, mevcut alanla ilgili hazırlanmış olan ÇED raporunda verilen taahhütlere bağlı kalındığı bile şüphelidir. Taş ocağı faaliyetlerine başlamadan önce ve başladıktan 3 ay sonra, akredite bir laboratuvarda yapılacak analizler sonucunda bölgedeki hava kirliliğine etken parametrelere ait miktarların tespit edilmesi ve emisyonların azaltılmasına yönelik tüm tedbirlerin alınması verilen taahhütlerin başında gelmesine rağmen; bölge halkının yapmış olduğu eylemde ocağın işletilmesi esnasında başta toz olmak üzere gürültü ve titreşimden fazlaca etkilendikleri ifade edilmiştir.”

SORULAR

Çevre Mühendisleri Odası’nın açıklamasında, bazı sorular da yöneltilerek muhataplardan açıklama talep edildi. Sorular şöyle:

“Peki toz emisyonunun azaltılması için herhangi bir tedbir alındı mı?  Tüzükte belirtilen limit değerler sağlandı mı? Çevre Koruma Dairesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada; kendilerine herhangi bir görüş sorulmadığı ve yeni alan ile ilgili olumlu bir görüş verilmediğini belirtmiştir. Ayrıca, yapılan araştırma neticesinde; mevcut taş ocağı alanının genişletebilirliğine dair herhangi bir Bakanlar Kurulu kararının da bulunmadığı tespit edilmiştir. Hal böyle iken, bu izinsiz ve hukuk tanımaz girişimin derhal sonlandırılması gerekmektedir. İlgili resmi dairelerden herhangi biri bu süreçte firma ile anlaşma imzalamış ve yeni bir faaliyet alanı için izin vermişler midir? Eski taş ocağı alanının terk edilirken ağaçlandırılması veya rehabilite edilmesi gibi taahhütler yerine getirilmiş midir?”
Halk sağlığı ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği için bu sorulara açıklık getirilmesini isteyen oda, plansız, izinsiz ve yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi için gündem oluşturmaya, toplumu bilinçlendirmeye ve ilgilileri göreve çağırmaya yılmadan ve usanmadan devam edeceklerini de bildirdi.

Başa dön tuşu