Köşe Yazarları

Cenk Diler’in Gözünden Resmi Gazete ÖzetleriBu hafta özetleyeceğimiz, geçtiğimiz haftanın Resmi Gazete’leri; 3, 4, 5 ve 8 Nisan 2019 tarihli olup, 46, 47, 49 ve 49 sayılıdır. Toplam; 119 sayfadan oluşmaktadır.
Son akaryakıt zammı yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunmasına ilişkin Yasa Gücünde Kararname kapsamında yapılan denetimler sonucunda, Ticaret Dairesi tarafından Alyoşa Trading Ltd. isimli teşebbüsün “Frico Goat Cheese (keçi peyniri)” ürününde uyguladığı satış fiyatı ile Rekabet Yasası’nın 6(1)(A) maddesini ihlal ettiği iddia edilmiştir. Rekabet Kurulu, bu şikayeti değerlendirmiş olup, Alyoşa Trading Ltd. ‘in Frico keçi peyniri fiyatının rekabetçi fiyatlar çerçevesinde belirlenmiş olması nedeni ile bahse konu ürünün satış fiyatının Yasa’nın 6’ncı maddesi tahtında aşırı fiyatlandırma olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığından ön araştırmanın bu aşamada sonlandırılmasına, OY BİRLİĞİ ile karar vermiştir.

Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunmasına ilişkin Yasa Gücünde Kararname kapsamında yapılan denetimler sonucunda, Ticaret Dairesi tarafından Levent Gıda Ltd. isimli teşebbüsün “Tahsildaroğlu Eski Kaşar 350 gr.”, “CCF Big Dipper” ve “Tatlı Patates” ürünlerinde uyguladığı satış fiyatları ile Rekabet Yasası’nın 6(1)(A) maddesini ihlal ettiği iddia edilmiştir. Rekabet Kurulu, bu şikayeti değerlendirmiş olup, Levent Gıda Ltd. ‘in “Tahsildaroğlu Eski Kaşar 350 gr”, “CCF Big Dipper” ve “Tatlı Patates” ürünlerinin ikamelerinin bulunduğundan ve bu ürünlerin fiyatlarının rekabetçi fiyatlar çerçevesinde belirlenmiş olmasından dolayı bahse konu ürünlerin satış fiyatlarının Yasa’nın 6’ncı maddesi tahtında aşırı fiyatlandırma olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığına ve ön araştırmanın bu aşamada sonlandırılmasına, OY BİRLİĞİ ile karar vermiştir.

Ticaret Dairesi tarafından, Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunmasına İlişkin Yasa Gücündeki Kararnamesi’nin 4’üncü maddesi tahtında yaptığı denetimler neticesinde, Atleks Co. (Önder AVM) isimli teşebbüsün satışını yaptığı “Emborg Large Karides” ürününün satış fiyatı ile 36/2009 sayılı Rekabet Yasası’nın 6(1)(A) maddesini ihlal ettiği iddia edilmiş ve Rekabet Kurulu yapmış olduğu değerlendirmede, ilgili coğrafi pazarda birçok başka markanın donmuş karides ürünlerinin mevcut olduğundan ve Atlex Co. (Önder AVM) isimli teşebbüsün “Emborg Karides (large shrimps)” ürününe uyguladığı satış fiyatının rekabetçi pazar koşullarında belirlenmiş olmasından dolayı bahse konu ürünlerin satış fiyatlarının Yasa’nın 6’ncı maddesi tahtında aşırı fiyatlandırma olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığına ve ön araştırmanın bu aşamada sonlandırılmasına, OY BİRLİĞİ ile karar vermiştir.

Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunmasına ilişkin Yasa Gücünde Kararname kapsamında yapılan denetimler sonucunda, Ticaret Dairesi tarafından Gimpa Gıda Ltd. isimli teşebbüsün “Frico Goat Cheese (keçi peyniri)” ürününde uyguladığı satış fiyatı ile Rekabet Yasası’nın 6(1)(A) maddesini ihlal ettiği iddia edilmiştir. Rekabet Kurulu, yapmış olduğu değerlendirmede, ilgili coğrafi pazarda başka markaların keçi peyniri ürünleri mevcut olduğundan ve dosya konusu ürünün fiyatının rekabetçi pazar koşullarında belirlenmiş olmasından dolayı bahse konu ürünün satış fiyatlarının Yasa’nın 6’ncı maddesi tahtında aşırı fiyatlandırma olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığına ve ön araştırmanın bu aşamada sonlandırılmasına, OY BİRLİĞİ ile karar vermiştir.

Lisans bedelini yasal süresi içerisinde yatırmamış olan Girne Exchange Ltd.’in Döviz Bürosu Lisansı, Bakanlık tarafından iptal edilmiştir.

 Elektronik Haberleşme Yasası’nın 46’ncı Maddesi uyarınca hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Numara Taşınabilirliği Tüzüğü kapsamındaki numara taşınabilirliği hizmet sürecine, talep ve/veya başvuru ve/veya iptal süreçlerine ve sistem güncelleme ve/veya arızanın giderilmesine yönelik sürelerin uygulanmasına ilişkin usullerinin belirlenmesi amacıyla Kurul kararı ile bir tebliğ yayımlanmıştır.

 Elektronik Haberleşme (Değişiklik) Yasa Önerisi, CTP, UBP ve HP’li bazı milletvekilleri tarafından hazırlanarak meclise sunulmuştur. Hazırlanmasındaki amaç; teknolojinin gelişmesi sonucu son dönemlerde mobil telefonlar aracılığıyla yapılan dolandırıcılık gibi suçların artması nedeniyle gerek faturalı hatların gerekse faturasız hatların kullanımında tüketicinin kimlik belgeleri alınarak sözleşme yapılması zorunluluğu doğmuştur. Yapılacak bu düzenleme sonucunda bu gibi suçların engellenmesi yanında tüketicilere de aldıkları faturasız hatlarla ilgili sorumluluk yüklemektedir. Bu bağlamda, mobil telefonlarla işlenen suçların da engellenmesi amacıyla faturasız hat alımında da tüketicilere ait kimlik belgesi alınarak sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmesi amaçlanmıştır.

 Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanarak halkın bilgisine sunulmuştur. Yasa’nın hazırlanma amacı; alçak orman tarlası kullanan kişilere, planlandığı gibi fiili zilyetliklerinde bulundurdukları taşınmaz malın tapusunun verilebilmesi için Esas Yasanın 7’nci maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca devlete Tapu İşleriyle Görevli Dairece saptanan rayiç bedeli ödemeleri gerekmektedir. Ekonomik olarak zor durumda bulunan köylülerin bu bedelleri ödemeleri neredeyse imkansız görülmektedir. Dolayısıyla, bu (Değişiklik) Yasası ile Bakanlar Kurulu’na gerekçede açıklanan gerekçeleri de dikkate alınarak, değerlendirme yapmak suretiyle rayiç bedeli %90 oranında azaltma yetkisi verilmesi amaçlanmıştır.

Veteriner Tıbbi Ürünler Yasası, Cumhurbaşkanınca Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan olunmuştur. Bu Yasa’nın amacı, veteriner tıbbi ürünler ile ilgili sektörün ve ticaretin gelişimini engellemeden, veteriner tıbbi ürünlerin üretimi, ithalatı, ihracatı, ambalajlanması, etiketlenmesi, tanıtımı, dağıtımını, nakliyesi, reçeteli veya reçetesiz satışı, izinlendirilmesi, kontrolü, temini ve doğru kullanımına ilişkin kuralları düzenleyerek, hayvan sağlığını iyileştirmek, gıdalardaki kalıntı seviyesini düşürmek ve insanlarda yan etki riskini azaltarak halk sağlığını korumaktır.

 Elektrik İnkişaf Yasası tahtında Nizamname yayınlanmış olup. 1 Nisan tarihinden itibaren, yeni zam uygulaması ile birlikte 3’lü tarifenin uygulanmasına başlanmıştır.

 “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Posta Süreçlerinde Kullanılan ve Offline Olarak Çalışan Yazılımın Online Yapıya Geçirilmesi, PTT Matik Cihazların Kurulumu işlerinin Yürütülmesi ve Elektronik Hizmetlerin Geliştirilmesi”ne ilişkin protokol çerçevesinde, ülkemize gelen, T.C. PTT Anonim Şirketi bünyesinde görev ifa eden 8 kişilik teknik heyetin konaklama masrafları ile yiyecek-içecek giderleri toplamı olan 18.584.53 TL’nin karşılanmasına karar verilmiştir.

Yurtdışında gerçekleştirilecek etkinliklere katılımının sağlanması amacıyla KKTC Üniversiteler Spor Fedarasyonuna, 139.400 TL tutarında katkı yapılması onaylandı.

“Kuzey Kıbrıs Rallisi” etkinliğinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumuna, 90.000 TL tutarında katkı yapılmasına karar verildi.

Kamu Sağlık Çalışanlarının 2019 yılında yurt dışında katılacakları hizmet içi eğitim planının onayianmasına ve gerekli ödeneğin sağlanmasına karar verildi.

Kültür Dairesi tarafından düzenlenen “Siyah Beyaz Fotoğraf ve Kompozisyon” başlıklı söyleşiye konuk olarak katılan Prof. Dr. Çetin Ergand’ın ve Prof. Dr. Seçkin Tercan’ın masrafları toplamı olan, 1310 TL’nin karşılanmasına karar verildi.

İki Toplumlu Yeni Lefkoşa Atık Su Arıtma Tesisi’nin bakım ve idame masraflarının karşılanarak hizmetin sürdürülebilmesi amacıyla, Türk tarafınca ödenmesi öngörülen %30’luk kısmın karşılanabilmesi için gerekli olan KDV dahil 7.200.000 TL’nin, Consortium WTE Wassertechnik GmbH ve Emek inşaat Şti. Ltd.’e ödenmek üzere, Lefkoşa Türk Belediyesine aktarılmasına karar verildi.

Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, 19 yabancı uyruklu kişiye gerekli iznin verilmesi kararlaştırıldı.

25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşulun yerine gelmiş olmasından dolayı; Cansu Renklitepe, Hüseyin Deste, Medet Durmaz, Eyüp Tuluk, Nesimi Soykan, Ebru Kömürcü, Hüseyin Kömürcü, Duygu Aslancan, Halegül Çakır, Ahmet Erol, Umut Elmas, Mahmut Aslan ve Gökhan Mert Nazik’in KKTC yurttaşlığına alınması kararlaştırıldı.

Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü kuralları çerçevesinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerinin tazmin edilmelerine karar verdi.

Dış ticarette ithalat izinleri sistemi ile ilgili reform çalışmaları kapsamında; Ekonomi ve Enerji Bakanlığına bağlı Ticaret Dairesi yetkilendirildi.

Dipkarpaz Belediyesinin, Doğa Parkı Projesi’ne yardım yapmak amacıyla, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hibe edilen malzemeler için gümrük ve nakliye işlemlerinde  ihtiyaç duyulan 70.000 TL’nin karşılanması kararlaştırıldı.

Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu tarafından 5-12 Şubat 2018 tarihleri arasında, organize edilen “Uluslararası Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu”na katılmak amacıyla 11 farklı ülkeden ülkemize gelen kişilerin konaklama giderleri toplamı olan 68.768 TL’nin karşılanması kararlaştırıldı (1 yıl sonra!).

 Eskişehir Toprak Bakımevi’nde kalmakta olup KKTC’ye geri dönme talebinde bulunan KKTC vatandaşı Aynur Aykutlu’nun ve ülkemize getirilmesi için 16.4.2019 tarihinde günübirlik Ankara’ya görevli olarak gidecek olan Sosyal Hizmetler Dairesi Lapta Huzurevi Sorumlusu Sibel Karaca ve görevli hasta bakıcı Jale Güneş’in masraflarının karşılanması kararlaştırıldı.

“55’inci Kütüphane Haftası” kapsamında Lefkoşa’da Milli Kütüphane’de ve bünyesindeki kütüphanelerde yapılacak etkinliklere, 6.746 TL’lik masrafın karşılanmasına karar verildi.

E-Devlet Projesi kapsamındaki Gümrük Bilgi Sistemi Projesi’nin hayata geçirilebilmesi amacıyla K.K.T.C. Gümrük Mevzuatı’nın güncellenmesi yanında Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun tasarlanmış olan bilgi sistemine uyumlu hale getirilmesi çalışmalarında bulunmak üzere Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nin daveti üzerine TC Ticaret Bakanlığı’ndan ülkemize gelen uzmanların masrafları toplamı olan 4,936.65 TL’nin karşılanmasına karar verildi.

İngiltere Kıbrıs Türk Toplumu Futbol Federasyonu’nun organizasyonu ile KKTC Genç Milli Futbol takımı ile maç yapmak üzere ülkemize gelecek olan Türk Toplumu Futbol Federasyonu’ndan 26 kişilik (genç futbol takımı) ekibin belirtilen tarihlere bağlı olarak temin edilecek Londra-istanbul-Ercan geliş-dönüş uçak biletleri bedeli, iç ulaşım ve konaklama giderleri tutarı olan 169.704 TL’nin karşılanması kararlaştırıldı.

TÜYAP (Tüm Fuarcılık Yapım Anonim Şirketi) tarafından izmir’de gerçekleştirilecek “24. İzmir Kitap Fuarı”na katılım masraflarının toplamı olan 47.850 TL’nin karşılanmasına karar verildi.

 

Başa dön tuşu