Köşe Yazarları

Cenk Diler’in Gözünden Resmi Gazete özetleri


Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete tek sayı olarak yayımlandı. 1 Mart 2019 tarihli ve 28 sayılı olup, 33 sayfadan oluşuyor. Devlet Basımevi resmi sitesinden derlediğimiz özetler şöyle:

 Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Yasemin Öztürk ile Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’ nun birlikte sunmuş oldukları, Hukuk Dairesi (Değişiklik) Yasa Önerisini, Resmi Gazete’de yayımlamak suretiyle halkın bilgisine sunulmuş, gerçek ve tüzel kişilerin, doğrudan doğruya Yasa Önerisinin içeriği ile ilgili olmak koşuluyla, görüş ve önerilerini, önerinin Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen yirmi gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunabileceklerini duyurulmuştur.

 

Yasa’nın genel gerekçesine göre sunuş amacı; Hukuk Dairesi bünyesinde görev yapan savcıların Hukuk, İdari, Yargıtay İstinaf, Anayasa Mahkemesi ve Ceza davalarına baktığı, ayrıca Anayasa’nın 158’inci maddesinin Başsavcılığa yüklediği görev uyarınca Devlete (Meclis’e, bakanlıklara Cumhurbaşkanlığı’na, dairelere) danışmanlık hizmeti verdikleri, tüm bunlara ek olarak Taşınmaz Mal Komisyonu önündeki davalarda İçişleri Bakanlığını temsilen görev aldıkları dikkate alındığında, mesai saatleri içerisinde tüm bu görevlere yetişebilmelerinin güç olduğuna ve verdikleri hizmetin önemine binaen aşağıda belirtilen yasal değişikliklerin elzem olduğu ortaya çıkmaktadır.

Yargının güvenilirliğini ve saygınlığını artırma ve ülkeyi daha adil ve sağlıklı işleyen bir yargıya kavuşturmanın temel koşullarından birisi de, öncelikle yargı çalışanları arasında çalışma koşulları ve hakları bakımından eşitliğin sağlanmasıdır.

2017 yılında 9/1976 Mahkemeler Yasası’nda yapılan değişiklikle Yargıçlara ek tahsisat ödeneği ve yolluk ödeneği verilmiş olup, Yargının çok önemli ve ayrılmaz bir parçası olan Savcılar ise, Hukuk Dairesi Yasası’nda bu yönde bir değişiklik yapılmamış olması nedeniyle bu ödeneklerden yoksun kalmışlardır.

Aynı hakların Savcılara da verilmesi Yargı mensupları arasında eşitliğin sağlanması açısından önemlidir.

Bu gerekçeyle önerilen bu değişiklik yasası ile Yargı mensupları arasında eşitlik sağlanması amaçlanmıştır.

Değişikliği önerilen maddeler; 30’uncu madde olan; “Mesai Saatleri Dışında Görev ve Ek Çalışma Ödeneği” maddesinin değiştirilmesi ile “Savcıların Yolluk Ödeneği” maddesinin 30 A maddesi olarak eklenmesi hususundadır.

 

Ateşli Silahlar Yasa Tasarısı, Resmi Gazete’de yayınlanmak suretiyle halkın bilgisine sunulmuş, gerçek ve tüzel kişilerin, doğrudan doğruya Yasa Tasarısının içeriği ile ilgili olmak koşuluyla, görüş ve önerilerini, Tasarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen yirmi gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunabileceklerini duyurulmuştur.

 

Yasa’nın genel gerekçesine göre; Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası’nın 3. Maddesinde; Bazı Tipteki Ateşli Silahların İthalinin Yasaklanması düzenlenmektedir. Söz konusu 3’üncü maddenin (l)’inci fıkrasının (D) bendindeki düzenleme, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atıcılık Federasyonuna yurt dışında ülkemizi temsilen katıldıkları müsabakalarda veya ülkemizde düzenlemeyi planladıkları yarışmalarda tüfek veya tabanca kullanımında sınırlama getirmekte ve böylelikle sporcuların mağduriyet yaşamalarma sebep olmaktadır. Bu konuda yasal değişiklik yapılmak istenmesinin sebebi: dünyada artık müsabakalarda veya yarışmalarda. ISSF (International Shooting Sports Federation) tarafından kabul edilen ve/veya ISSF (International Shooting Sports Federation)’de kullanılan çaplardaki yivli müsabaka tüfek ve tabanca kullanılmasıdır.

Günümüz koşullarına uygun olarak atıcılık yarışmalarında ülkemizin diğer ülkelere göre geride kalmaması, daha adil olarak, aynı koşul ve şartlarda yarışılabilmesinin sağlanmasıdır.

Bundan dolayı; Atıcı sporcuların kullanımı amacıyla; KKTC’ye ithal edilebilen Olimpik tüfeklerin çaplarının artırılması ve en son model tüfeklerin alınabilmesi için kriterleri belirlenmiş ve kriterleri yerine getirmiş olanlara olimpik tüfek ve tabanca ithal, ihraç ve kullanma izni verilebilmesi amacıyla ve bunun yanında doğaya duyarlı ve daha bilinçli avcılar yetiştirilmesi adına 7’nci maddesinin 2’nci fıkrasının (A) bendi ile 25’inci maddede işbu yasal değişikliğe ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

 

Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Resmi Gazete’de yayınlamak suretiyle halkın bilgisine sunulmuş, gerçek ve tüzel kişilerin, doğrudan doğruya Yasa Tasarısının içeriği ile ilgili olmak koşuluyla, görüş ve önerilerini, Tasarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını izleyen yirmi gün içinde Meclis Başkanlığına yazılı olarak sunabilecekleri duyurulmuştur.

 

Bu Yasa değişikliği, av ve avla ilgili yaban hayvanları ile bunların yaşam alanlarının korunması, doğal ortamda varlıklarını sürdürme, koruma tedbirlerini arttırma ve Yasa kurallarına uymayanlara öngörülecek ceza kurallarını artırıp kaçak avlanmayı önleme ve avcılık ruhsatına ilişkin harçlarda değişiklik yapılma amacıyla düzenlenmiştir. Yasa’nın 21 maddesinde değişikliğe gidilmiştir. Bu maddeler şunlardır: Av Mevsimi, Bakanlar Kurulunun Av Hayvanı ve Av Kuşlarının Avlanması Yasaklama Yetkisi, Kapalı Mevsim Süresi Av ile İlgili Kural ve İstisna, Av Ruhsatı Alabilecek ve Avlanabilecek Kişiler ve Yabancılar, Av Ruhsatı Harç ve Katkı Payı, Av Hayvanı veya Yabani Kuşların Yemek Olarak Servis Yapılmasının Yasaklanması, Av Hayvanı ve Yabani Kuşları Avlama Yöntemlerinde Sınırlama, Avlanabilecek Av Hayvanları ve Av Kuşlarına Sınırlama, Av Koruma Bölgeleri, Komisyonun Oluşumu, Komisyonun Görevleri, Komisyonun Bütçesi ve Kesin Hesapları, Komisyonun Çalışma Yöntemi, Av Koruma Görevlisi Görevlendirilmesi, Eğitim Avlağı Ayrılması, Öğrenci Avcı, Suç ve Cezalar, Mahkumiyetin Sonuçları, Suç Oluşturan Eylemi ihbar Edene Ödül maddelerinde gerçekleştirilecek.

 Başa dön tuşu