Köşe Yazarları

Cenk Diler’in Gözünden Resmi Gazete Özetleri


Geçtiğimiz haftanın Resmi Gazete’leri; 5, 6 Şubat 2019 tarihli ve 15, 16 sayılı olup, toplam 81 sayfadan oluşmaktadır.

 

Yüksek Savcılar Kurulu; Sarper Altıncık’ı Başsavcı Yardımcısı mevkiine atadı. Bu atama Hukuk Dairesi Yasası’nın verdiği yetkiye dayanarak, Sayın Cumhurbaşkanı’nın yazısı ile onaylandıktan sonra 21 Ocak 2019 tarihinde Cumhurbaşkanının huzurunda yemin eden Sarper Altıncık, 2 Şubat 2019 tarihi itibariyle göreve başlamıştır.

 

Yüksek Adliye Kurulu, Anayasanın 141. maddesinin (4). fıkrası ile Yüksek Adliye Kurulu Yasası’nın 10. maddesinin (2). fıkrası ve 9/1976 sayılı Mahkemeler Yasası’nın 18. maddesine uygun olarak Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökan Asafoğulları, Mesut Mesutoğlu ve Rauf Kürşad’ı Kıdemli Yargıçlığa, Avukat Şevket Gazi, Özge Uğraşın, Jale Dizdarlı Ergüden ve Dilşah Karayel’i Kaza Mahkemesi Yargıçlığına atadı.

 

“Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasası” Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yapılan değişiklik; “Harita Dairesi Müdürü” kadrosundan hemen sonra aşağıdaki yeni sayı, kadro ve barem eklenmek suretiyle değiştirilir :

“102. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi Müdürü 18 A 103. Trafik Dairesi Müdürü 18 A” Bu eklemelerden sonra üst kademe yönetici sayısı 103 olmuştur!

 

Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu, 15 Ocak 2019 ve 22 Ocak 2019 tarihinde toplanarak, 8 adet karar almıştır. 4 koşullu onay, 2 ret ve 2 onay kararı verilmiştir.

 

Rekabet Kurulu, yapılan bir şikayeti değerlendirmiş olup, Başvuruda özetle; Akgünler Turizm Ltd., Puzzle Turizm Yatmınlan Şti Ltd. , Cyxp Aviation Ltd. isimli teşebbüslerin Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şti., Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, Atlasjet Havacılık Anonim Şti. isimli havayolu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren teşebbüsler ile yapmış oldukları dikey anlaşmaları, 36/2009 sayılı Rekabet Yasası’nın 4’üncü maddesini ihlal ettikleri iddia edilmiştir. Kararda; bu satış stratejisi ile şikayet konusu gidiş (outgoing) bilet fiyatlarının dolaylı olarak yükseltilmesi konusu ile bağlantılı herhangi bir tespitin yapılamamış olması ve/veya sözleşme içeriğinde rekabeti sınırlayan ve/veya bozan ve/veya pazar kapamaya yol açacak herhangi bir unsur içermemesi nedeni ile Yasa’nın 4’üncü maddesini ihlal etmediğine hükmedilmiştir.

 

“Genel Tarım Sigortası Fonu Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü” kabul edilerek yayımlanmıştır. Tüzüğün amacı; bitkisel üretim alanında, Genel Tarım Sigortası Yasası’nın 4’üncü ve 15’inci maddelerinde belirtilen Fonun işleyişinin bu Tüzük kurallarına göre yürütülmesini sağlamaktır. Kapsamı ise; (1) Yer sarsıntısı, yer kayması , fırtına, taşkın ve sel gibi doğal afetlerden , dolu, don, kuraklık, buğdayda ariz olan pas hastalığı, önlenmesi olanaksız haşere zararlıları ve bitki hastalıklarından, belirli ölçüde zarar gören, kısmen veya tamamen yok olan bitkisel ürününde meydana gelen zararları, (2) Doğal afetler nedeniyle doğrudan doğruya bitki yetişme tesisinde (sera) meydana gelen zararları, (3) Doğal afetler nedeniyle bitki yetişme tesisinde (sera) meydana gelen zararlar sonucu tesis içerisindeki ürünlerde oluşan zararları, kısmen veya tamamen tazmin etmektir.

 

KKTC Bankacılık Yasası tahtında, “Üstlenilen Risklere ilişkin (Değişiklik) Tebliği” yayımlanmıştır. Tebliğe; “Şube bankalarının ana merkezlerindeki yönetim kurulu tarafından veya bu kurulların yetkilendirdikleri merciler tarafından üstlenilen riskler, Yasanın 39’uncu maddesinin (l)’inci fıkrasının (A) bendi tahtında müdürler kurulu tarafından üstlenilmiş sayılır. Üstlenilen riskin lehtarının yurt dışındaki kişiler olması ve/veya riskin ana merkez tarafından müdürler kurulu adına üstlenilmesi, risk yükümlülükleri açısından istisna getirmez.” maddesi ve “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde veya Türkiye’de kurulu herhangi bir banka nezdinde bulundurulan tamamı üç aya kadar vadeli hesaplar ile bu bankalar tarafından ihraç edilen ve vadesine azami üç ay kalan banka finansman bonoları için yasal risk sınırı 1 Eylül 2019 tarihine kadar özkaynağın yüzde ellisi (%50) olarak uygulanır .” geçici maddesi eklenmiştir.

 

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Hizmetleri Görevlisi alımı için başvuruda bulunan, III. Derece Planlama Hizmetleri Sınıfı Analist Programcı sözlü sınavında da başarılı olan kişinin Erhan Sayar olduğu ilan edilmiştir.

 

İskele ilçe sınırları içerisinde bulunan; tüm derelerden ve/veya dereden herhangi bir derenin veya derenin herhangi bir bölümünün yatağından, kenarlarından veya duvarlarından, taş, çakıl, kum, toprak veya başka madde alınması veya taşınması, herhangi bir derenin veya derenin herhangi bir bölümünün yatağına , kenarlarına veya duvarlarına veya herhangi bir kısmına moloz, çöp, süprüntü veya döküntü dökülmesi Bölüm 82 Kamu Derelerinin Korunması Yasası’nın 5(1) maddesi uyarınca İskele Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır.

 

1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasasının 17’nci maddesinin (1) fıkrasının kendisine verdiği yetkiyi kullanarak, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, listede isimleri belirtilen 17 kişiyi, Fiyat ve Kalite Denetim memuru olarak görevlendirdi.

 

Asgari Ücret Tavsiye Kararına, Kıbrıs Türk işverenler Sendikası ile Kıbrıs Türk işçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) itiraz ettiğinden, Asgari Ücret’in yeniden değerlendirilmesi amacıyla, Asgari Ücret Saptama Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

 

52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen 40 yabancı uyruklu kişiye, ayni şekilde bir başka kararda da 5 yabancı uyruklu kişiye önergede belirtilenler ışığında, gerekli iznin verilmesine karar verildi.
Etiketler

Benzer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı