Kıbrıs

Çalışma Bakanlığı’ndan sanatçılara sosyal güvenlik desteği onaylandıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı Dairesi’nin Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü kapsamında sanatçılara yönelik sosyal güvenlik desteğini içeren değişiklik 6 Temmuz tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında onaylandı.

 
Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, söz konusu değişikle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde güzel sanatlar alanında faaliyet gösteren ve Sosyal Sigortalar Dairesi’ne kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan/işveren kaydı bulunan sanatçılar destekten yararlanabilecek.
Yeni düzenlemeye göre, güzel sanatlar alanında faaliyet gösteren işverenlerin istihdam ettiği KKTC vatandaşı olan ve güzel sanatlar alanında faaliyet gösteren her çalışan için, istihdamı yapan işverene, çalıştığı dönemlerle ilgili olarak yatırmak zorunda olduğu Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik yatırımlarının tamamı ile İhtiyat Sandığı prim ve depozitlerinin tamamı başvuru tarihinden itibaren 60 ay süreyle iade edilecek.
Destek kapsamında, 01/01/2013- 06/11/2017 tarihleri arasında kendi işini kuran ve iş kurduğu tarihte ilk kez kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan/işveren olarak kayıt yapan kadın girişimcilere başvuru tarihinden itibaren 48 ay,18-35 yaş arası erkek girişimcilere ise başvuru tarihinden itibaren 36 ay süreyle Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik primlerinin tamamı iade edilecek.
Girişimcilerin tüzel kişilik veya ortaklık olması halinde ise, tüzük kapsamında ; kadın veya 18-35 yaş arası erkek ortakların hissesinin veya kar payının en az yüzde 50 olması şartı aranacak.Girişimcilere yapılacak ödemeler hesaplanırken ödeme tarihi itibariyle Sosyal Sigortalar Yasası/Sosyal Güvenlik Yasası kuralları uyarınca girişimcilerin yaşına göre öngörülen en düşük prim basamağına denk gelen kazanç esas alınacak.

OCAK AYINA KADAR BAŞVURUDA BULUNULABİLECEK
Bu destekten yararlanmak isteyenler Ocak ayına kadar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İhtiyat Sandığı İstihdam Destek Merkezi’ne başvuru yapabilecek.
Ayrıntılı bilgi almak isteyenler 2283 754’dan 115, 116 ve 216 dahili numaralı telefonu arayarak İstihdam Destek Merkezi’nden bilgi alabilecek.

 

Başa dön tuşu