Köşe Yazarları

Çalışanlarının vergi yükü artırılıyor!
Mevcut Gelir Vergisi Yasası’nın 14. Maddesinde, yükümlülerin matrahlarının saptanmasında sözkonusu gelirlerin veya kazançlarının brüt miktarları üzerinden yüzde on (%10) oranında özel indirim yapılacağı ve Bakanlar Kurulunun, her yıl Ocak ayında alacağı bir kararla, belirtilen bu oranı %30(yüzde otuz)’a kadar artırmaya ve %10 (yüzde on)’a kadar indirmeye yetkili olduğu yazmaktadır.
26 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan ve UBP azınlık hükümeti tarafından meclise gönderilen Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile yukarıda ifade ettiğim 14’üncü madde değiştirilmekte ve Bakanlar Kuruluna, özel indirimi %10’a kadar değil %0’a kadar indirme yetkisi verilmek istenmektedir.Yani Bakanlar Kuruluna, özel indirim muafiyetini sıfırlama yetkisi verilmek isteniyor ki bu da ücretli çalışanların vergi yükünün artırılması anlamına gelmektedir.

Bunun yanında yine mevcut Gelir Vergisi Yasası’nın 52’inci maddesinde yıllık matrah dilimleri ve vergi oranları düzenlenmekte olup Bakanlar Kuruluna sadece matrah dilimlerini 10 (on) katını aşmayacak şekilde yükseltme veya asli miktarlarına kadar indirme yetkisi verilmektedir.

Yasa tasarısında, 52’inci maddede de değişiklik yapılarak bu kez matrah dilimleri yanında vergi oranları da değiştirilmektedir.

Şu an mevcut yasaya binaen uygulamadaki vergi oranları %10, %20, %25, %30 ve %37 iken söz konusu yasa tasarısı ile vergi oranlarının %20, %25, %30, %35 ve %40 olmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Bu da şu an %10 olan en az vergi oranının iki kat artırılarak %20’ye yükseltilmesi ve en üst vergi oranının da %37’den %40’a çıkarılması yani ücretli çalışanların ödediği gelir vergisi yükünün artırılması sonucunu doğuracaktır.

Bu yasa tasarısı eğer yürürlüğe girerse vergiye tabii geliri kamu için aylık 6.692 TL ve üzeri olanlar ile özel sektör de vergiye tabii geliri 7.250 TL ve üzeri olanlar artık %40 vergi dilimine girecektir.

Ayrıca şu an vergiye tabii yıllık ilk 5.000 TL için %10 gelir vergisi ödenirken tasarının yasalaşması ile birlikte vergiye tabii yıllık ilk 7.000 TL için %20 gelir vergisi alınacaktır.

Yani bugün ücretli bir çalışanın vergiye tabii yıllık geliri 4.000 TL ise şu an yıllık 400 TL gelir vergisi öderken yasa tasarısı sonrası bu ücretli çalışan artık 800 TL gelir vergisi ödeyecektir.

Diğer taraftan yasa tasarısının yürürlüğe girmesi sonrasında tüm indirimler sabit kaldığı takdirde ülkemiz tarihinde ilk kez aylık 39,15 TL Gelir Vergisi ödeyen Asgari Ücretli çalışanlar artık aylık 78,30 TL Gelir Vergisi ödeyecektir.

Asgari Ücretin üzerinde ücret alan özel ve kamu çalışanlarının, artacak vergi yükünü varın artık siz düşünün dostlar.

Ekonomik dar boğazdan geçtiğimiz bu dönemde, kayıt dışılıkla ilgili hiçbir önlem almadan salt bordro mahkumlarının yani ücretli çalışanların gelirlerine göz koymak hem özel sektör çalışanlarının maaş beyanlarını gerçek maaşları üzerinden yapmaması sonucunu doğuracak hem de kayıt dışılığın artmasına neden olacaktır.

Bu sebeple tüm muhalefet güçlerinin bir an önce emekçilerin ücretlerine yönelik yapılan bu saldırıya karşı mücadele başlatması ve bu tasarının yasalaşmaması için elinden geleni yapması büyük önem arz etmektedir dostlar.

Başa dön tuşu