Köşe Yazarları

Bütçemiz artı 177 milyon TL !


Daha önce de hep yazdığım ve söylediğim gibi pandemi döneminde genel gelir ve giderlere baktığımızda, bütçe açığımızı yaratan ana unsurun, gider miktarını yerel siyasi iradenin belirlemediği ve TC’nin ödemekle mükellef olduğu ama ödemediği savunma giderleri olduğu, Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı son resmi verilerle ispatlanmış oldu.

Resimdeki ilk tabloda da görüleceği üzere TC’nin savunmaya vermek üzere KKTC’ye taahhüt ettiği rakam 2020 yılı için 650 Milyon TL iken, Temmuz ayına kadar sadece 54 Milyon TL ödemiş ve resimde ikinci tabloda da gördüğünüz üzere savunma giderleri her ay kendi kaynaklarımız ile karşılanmıştır.

devrim-barçın-tablo

TC’nin taahhüt ettiği savunma giderlerini pandemi döneminde ödememesi sonrası oluşan bütçe açıklarımız ise resimdeki üçüncü tabloda görülmektedir. Tüm bu kaynak akışının olmamasına rağmen pandemi döneminde üçüncü tabloda görülen bütçe açık rakamları da bir devlet bütçesi için ciddi bir açık olmayıp, pandemi sürecinde devletin gerek işçiye gerekse esnafa ve reel sektöre kaynak aktarımını bütçeden değil fonlardan yaptığının en büyük göstergesidir. Yani bu süreçte devlet, ne çalışma hayatına yönelik ne de sağlık harcamalarına yönelik taşın altına elini koymamış, fonlar ve yapılan bağışlarla süreci geçirmeye çalışmıştır.

Hükümetin Türkiye ile imzaladığı protokol sonrası ki hatırlayın milyar TL’ler ülkeye akacaktı, TC’den gelen kaynağın 343 Milyon TL olduğu ve bu rakamın da 277 Milyon TL’sinin zaten yerel gelirlerimiz ile ödediğimiz savunmaya gittiğini, sadece 66 Milyon TL’sinin kamu maliyesinin desteklenmesine aktarıldığını görmekle birlikte şu ana kadar TC’den Reel Sektörün Desteklenmesi ve Alt Yapı için tek bir kuruş gelmediği görülmektedir.

Tüm bu veriler ışığında baktığımızda şunu görmekteyiz ki Savunma giderlerimizin taahhüt edildiği gibi karşılanması durumunda, pandemi dönemi içerisinde olmamıza rağmen, bütçemiz Temmuz 2020 sonu itibariyle ARTI 177 MİLYON TL’dedir. Bu da bize kendi ülke kaynaklarımız ile maddi olarak kendi kendimizi yönetebileceğimizi göstermektedir.

Son olarak şunu belirtmek isterim ki bugün bu artı bütçeden, hep üvey evlat muamelesi yapılan özel sektör çalışanlarının da desteklenmesi elzemdir.
Bu çerçevede hükümet, özel sektör çalışanlarına da işverenlere yaptığı gibi bazı sosyal güvenlik mükellefiyetlerini devletin üstlenmesi yönünde kararlar almalı ve özel sektör çalışanların alım güçlerini artırmalıdır.

 Başa dön tuşu