Röportaj

“Beş yılda düzelteceğiz”


Baykan Gürses Özdağ

CTP-BG Genel Başkanı, Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, DP ile kurulan hükümetin bir reform hükümeti olarak kurulduğunu ve bunun gereklerini 5 yıllık görev süresinde hayata geçireceklerini açıkladı.
Yorgancıoğlu, hükümetin öngörülenler dışında önemli başka konularda da çalışmalar içinde olduklarını söyledi.

Havadis: CTP-DP hükümeti bir reform hükümeti hedefiyle kuruldu. 1 yıllık görev süresinde hedeflediklerinizi hayata geçirmemeniz eleştirilere neden oluyor. Reform adına ne yapabildiniz. Geçici istihdamı durduracak, Müşavir sistemine son verme, kamuda reform şeklinde hedefleriniz vardı. Bunlar hayat bulmadı. Sıkıntı nedir?
Başbakan:
Biz Siyasi Partiler Yasası’nı, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nı, Anayasa’yı değiştireceğimizi söylemiştik. Ama Meclis’teki tartışmalarda bir nokta öne çıkmıştı ki eğer biz Siyasi Partiler ve Seçim, Halk Oylaması Yasası’nı önce değiştirirsek, Anayasa’ya uygun olmayan bir yasa yapabiliriz. Dolayısıyla önce Anayasa’yı değiştirelim, ondan sonra da diğerlerini değiştiririz dedik. Anayasa’nın değiştirilmesi için çalışma yapıldı. Reformlarımızdan biriydi, ama halk oylamasında reddedildi. Kamu reformuyla ilgili yasa 150 maddeden oluşuyor, 100 maddesi komitede konuşuldu, bitirildi. Ancak bazı konulardaki sıkışıklıklar, komite başkanlarının kendileri önüne gelen bazı yasaları öncelikli olarak değerlendirmeleri (doku ve organ nakli ile ilgili yasa da önemliydi) biraz ötelenmesine yol açtı.
Yeni dönemde, DP’nin hükümet değişikliğinden sonra komite başkanı olarak atanan arkadaşlarımızın çalışmaları ile çalışmanın süratle tamamlanması öngörülüyor. Bilgi edindirme yasasını yaptık, iyi idare yasasını yaptık, polisin sivil otoriteye bağlanmasıyla ilgili yasayı bitirdik, partilere verdik, onlardan cevap bekliyoruz.
Öngörmediğimiz başka şeyler de yaptık. Bilançoların yeniden güncelleşmesi, kredi kartlarını yaptık. Arada bir de yerel seçim yaşadık, bu da bizim hareket kabiliyetimizi sınırladı. Bu hükümet 5 yıllığına bir programı Meclis’e sundu ve onay aldı.
Ben insanların bizden beklentisi çok yüksektir ki, her şeyin birden olmasını istiyor. Bu benim açımdan önemlidir ve sevindiricidir. Eksiğimiz vardır, her şeyim mükemmel yaptığımız iddiasında değilim ama eksik olanları da yapma kararlılığımız vardır. Başta Kamu görevlileri yasası olmak üzere önemli adımlar atacağız.

“Yasa gecikti”
Havadis: Müşavir sistemi kaldırılacaktı. Sürekli ve aşırı değişken bir bürokrat ataması olduğunu görüyoruz.
Başbakan:
Kamu Görevlileri Yasası ile bunu değiştirecektik. Komitede olan Kamu Görevlileri Yasası, Avrupa Birliği uyum yasası müşavirlik sistemini reddediyor. Ama bu yasa geciktiği sürece makamları boş bırakmanız mümkün değildir.
Personel Dairesi Müdürlüğü açısından baktığımızda 1 yıl sonra, geçtiğimiz günlerde atama yaptım. Kamu Görevlileri Yasası geçmediği sürece benim orayı boş tutmam mümkün değildir. Devlet Planlama Örgütü’nde 4 daire müdürlüğü boştur, atama yapmıyorum ama daha ne kadar bunu boş tutabilirim?
Müsteşarı bu ay itibariyle emekli oluyor, müsteşarı olmayan 5 dairesi olan dairelerden bir tanesinde müdür olan bir sistemle devletin yönetilmesi mümkün değildir.
Bazılarını zorunluluktan yapıyoruz. Önümüze koyduğumuz hedef, müşavirlik sisteminin kaldırılmasıdır ama koşullar bizi buna zorluyor. Şu anda Hukuk Dairesi Müdürlüğü hala boştur.
Ama bir taraftan Kamu yönetiminde işler iyi gitmiyor diye şikayet alıyoruz, bir taraftan da niye müşavirlik yaratıyorsunuz diye eleştiriliyoruz.

Havadis: Serdar Denktaş’la düzenlediğiniz basın toplantısında hükümetinizin başarılı olduğunu açıkladınız, kısa bir süre sonra ise DP kanadından kabinede değişikliğe gidildi.
Başbakan:
CTP ve DP devam edecek mi, aranızda çelişki var mı diye sorulmuştu. Bakanlarla ilgili değildi soru. CTP ve DP arasındaki ilişkiler iyi mi diye sorulmuştu. O da iyidir dedi. Ama bakanlıkların bazı değişir, bazıları değişmez bu başka bir şeydir. İki parti hükümeti yürütüyor. Bu hükümeti bozacak bir noktaya ulaştınız mı sorusu sorulmuştu. Sayın Serdar Denktaş ve ben de “Hayır, öyle bir noktaya ulaşmadık” dedik. Ama bakanlar değiştirilmez demek değildir bu. Soru bakanlarla ilgili değildi.

Havadis: Görevden alınan bakanlar neden görevden alındıklarını bilmiyor. Siz biliyor musunuz?
Başbakan:
Sayın Arabacıoğlu, kendi arzusuyla istifa etti. Son güne gelindiğinde Serdar beye sordum, günler yaklaşıyor bir atama yapmanız gerekiyor dedim. Tabii ki onun bir ismi işaret etmesi gerekirdi. Koalisyon olduğumuzda kimi niye önerirsin diye sormak çok da doğru değildir. Yeni atanan arkadaşlarla da iyi çalışıyoruz.

“CTP’de değişiklik gündemde değil”
Havadis: Sizin kabine değişikliği gündeminizde var mı?
Başbakan:
Her gün yeni değerlendirmeler yapılır. Herkesin kendi aklında bir şeyler vardır. Ama şu an için herhangi bir zorunluluk gerekmediği sürece öyle bir düşünce yoktur.

“Temennim askerliğin ortadan kalkması”
Soru: Askerlik Yasa Önerisi’nin Meclis’te görüşülmesi bekleniyor. Askerlik süresinin kısaltılması neden sadece meslek lisesi mezunlarını kapsayacak? Beklenti herkesin süre kısaltılmasından yararlanması yönündeydi. Askerin buna bir itirazı mı oldu?
Başbakan:
Bir şeyi talep etmek kolaydır, yerine alternatif sunmaktır önemli olan. Bu yasa tasarısının Meclis’e ilk geldiği gün de ben bunun sonuçlarının doğru olmayacağını söylemiştim. Bu güzel demiştim. Benim de temennim askerliğin ortadan kaldırılmasıdır. Askerliği kısalttığınızda geriye kalacak asker sayısı ile kim ne kadar süre nöbet tutacaktır.

Soru: Profesyonel askerlikle çözüme kavuşabileceği konuşulmuştu.
Başbakan:
Söylemesi kolaydır. Bunun bir maliyeti vardır. Biz zaten ülkenin yeniden yapılandırılması amacıyla kamu yükünün sınırlı tutulmasını öngörüyoruz.
Bu hoş bir görüntü olsa da, işsizliği ortadan kaldıracak olsa bile, mali bir külfet getirir. Başka bir yasa tasarısı vardır Meclis’te, profesyonel askerliğin 40 yaşında sistemin dışına çıkacak olmaları nedeniyle onların da devlete alınması öngörülüyor. Peki devlet nereye kadar bu yükü çekecek?
Bunun arzu edilen olmasına rağmen, pratikte farklı sıkıntılar yaşatacağı için mümkün olmadığı sonucuna varıyorum. Meslek liselerindeki bu düşüşü talep eden benim.
Bizim ara elemana ihtiyacımız var. En büyük sıkıntı ve şikayetimiz de teknik eleman olmaması nedeniyle bunun yurt dışından getirilmesidir. Biz neden teşvik etmeyelim? Askerliği kısaltarak gençlerimizin meslek liselerine girmesini teşvik edeceğiz.

Mungan’a sahip çıktı
Havadis: Maliye Bakanı Zeren Mungan’ın ekonomi politikaları parti içinde de dışında da eleştirilere neden oluyor. Maliye Bakanı’nın mali disiplini sadece çalışan üzerinde kurmaya çalıştığı eleştirisi var. Sadece çalışan odaklı bir kısıtlama mı var? Vergi konusunda iş dünyasının mali disiplini sağlanıyor mu peki?
Başbakan:
Neden böyle düşünülüyor. Ben Maliye Bakanımdan memnunum. Her istediğini verirseniz iyi insan olursunuz ama iyi yönetici olur musunuz ondan emin değilim. Biz siyasette yaşadığımız tecrübelerle geleceğe şekil vermek zorundayız. Bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için bu göreve talip olmadık.
O da önemlidir ama esas görevimiz ülkeyi yeniden yapılandırmaktır. Biz hayat pahalılığını çalışanlara verdik. Asgari ücretliye kamu görevlisine verdiğimizden fazla da verdik. Maliye Bakanımız özellikle eğitim ve sağlık konusundaki hiçbir harcamadan kaçınmıyor. Tarım alanlarındaki teşviklerden kaçınmıyor. Ama şunu da söylemek istiyorum, özellikle eğitim alanında öğretmen eksikliğinden bahsediliyor ama 2014 yılında 35 emekli öğretmene karşı 160 öğretmen sisteme dahil edildi. Bugün okulların ortalamalarını aldırdım. Sınıf ortalamaları 11-12’dir.

Havadis: Arabacıoğlu, görevinden istifa ederken ‘öğretmen eksikliği yok’ demişti.
Başbakan:
Arabacıoğlu eleştirilmişti. O yüzden istediklerini verdiğinizde iyi insan olursunuz ama iyi yönetici olmazsınız. Bizim eğer elimizde bir kaynak varsa toplumun bütününe yönelik bu kaynağı projelendirmemiz gerekiyor. Bu kaynağı yaratan reel sektördür.
Biz kamuyu istihdam veya harcama anlamında büyüterek ekonomiyi büyütemeyiz. Ben Maliye Bakanı’nın bu prensipli duruşunu beğeniyorum. Onu takdir ediyorum.

“Vergi kaçıranın üzerine gidilecek”
Havadis: Daha adil bir vergi sistemi yaratılması konusunda iş dünyasına yönelik ne kadar politika belirlenebildi?
Başbakan:
İş insanlarının üzerine de gidilir, esnafın yükü hafifletilir, insanların yükü hafifletilir. Bilançoların güncelleştirilmesi yasası dediğimiz kanun gücünde kararname ekonominin yeniden düzenlenmesi, geçmişe bir çizgi çekilmesi ve bu alanda yeni bir sistem kurulmasını öngörür.
Bu sistem yaratıldıktan sonra göreceksiniz ki, daha rahat şekilde vergi kaçırandan da kazancını ifade etmeyenden de her türlü alanda üzerlerine gidilecektir.
Biz özellikle bazı alanlarda teşvik aldığı halde bu ülkede üretilen ürünleri kullanmayan, ülke insanını istihdam etmeyenlerin de üzerine önümüzdeki günlerde değişik araçlarla yürüyeceğiz. Gerekirse kamudan yararlanmalarını bu koşullara bağlayacağız.
Yani muafiyetlerini istihdam ettikleri KKTC vatandaşa ya da satın aldıkları KKTC menşeli mallara bağlayacağız. Bütün bunları yapacağız.

***
“Öztoprak’la sıkıntımız yok”
Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, DAÜ’de demokratik bir yasa çalışması yapıldığını söyledi. Yasa sonrasında seçime gidileceğini ifade eden Başbakan, “Burada esas olan yasa değişikliği ile demokratik bir yapı. Sonrasında Öztoprak da seçilse, itirazımız olmaz. Bireylerle sorunumuz yok” dedi.
Havadis:
Soru: DAÜ konusundaki kriz nasıl aşılacak? DAÜ’de demokratik bir yönetim hedefiniz var. Ancak DAÜ Yasası hala hazır değil.
Başbakan: Yasal düzenleme yapacağız. Bu bizim sözümüzdür. Çalışma yapılıyor. Büyüyen bir tepki olduğunu düşünmüyorum. Bundan mutsuz olanlar oldu, mahkemeye gidildi, mahkeme de bu müracaatı reddetti. Burada esas olan yasayı değiştirerek çok daha demokratik bir yapı oluşturmaktır. Bu yasa çalışması çerçevesinde Sayın Abdullah Öztoprak seçilirse, ona da saygımız vardır. Bireylerle ilgili bir sıkıntı yoktur.

***

Havadis: Polisteki sıkıntı ne zaman aşılacak. Cumhurbaşkanı ve sizin aranızda görevlendirme konusunda bir kriz yaşanmıştı. Bu sorunu nasıl aşacaksınız?
Başbakan
: Bu basına öyle yansıdı ki, benim kişisel davranışım gibi oluyor. Ben bunun çok fazla sürmesini istemiyorum.
Polis Müdür Vekili Pervin Gürler’in damadının bir olaya karışması şansızlık oldu. Görevin vekaleten yürütülmesi konusundaki sıkıntılar da yasa değiştikten sonra ortadan kalkacaktır. Siyasi partilere dağıttık, bunu ilerleteceğiz. Polisteki huzursuzluğu yaratan hükümetmiş gibi bir algı oluştu. Bu doğru değildir. Bu nedenle daha ileri gitmek istemiyorum. Ama daha demokratik ve sivil bir yapının olması gerekiyor.

***

Havadis: CTP içindeki sıkıntılar aşılabildi mi? Mehmet Ali Talat, “Kardeş kardeşi boğazlıyor” dedi. Buna seyirci kalamayacağını söyleyerek de daha aktif rol alacağını açıkladı.
Başbakan:
Bütün partilerde sıkıntılar vardır, bizim partimizde de sıkıntılar vardır. Bizim partimizin sıkıntılarını aşma yöntemleri de vardır. O yöntemlerin de ne olduğu bellidir. Ben herkesin aday olabileceğini düşünürüm. Bunda bir sıkıntı yoktur. Bu sorunları aşmak ancak parti içindeki camialarla görüşerek ve konuşarak mümkündür. Ama bizim şu anda yoğunlaşmamız gereken hükümetin çalışmalarını daha ileri taşımasıdır ve Cumhurbaşkanı adayımızın seçimlere hazırlanmasıdır. Bizim esas yoğunlaşmamız gereken konu budur. Geçmişte yapıldığı iddia edilenler zaten dosyalanmıştır ve soruşturma memurları görevlendirilmiştir. Gerekenler yapılacaktır.

Soru: “Kardeş kardeşi boğazlıyor” noktasında bir kriz mi var?
Başbakan:
Sayın Talat’ın kastettiği seçimlerde herkesin bir diğerinin lehine veya aleyhine çalışmış olmasıdır. Kastettiği budur. Öyle iddialar da olduğu için bu soruşturmalar başladı.

Soru: Mehmet Ali Talat’ın söyledikleri bir erken kurultayın sinyali mi?
Başbakan:
Bilemiyorum. Onun düşüncesi ne olur bilemiyorum. Böyle bir talep olduğunu görmüyorum.

Soru: Haziran ayında yapılacak parti kurultayınızda aday olacak mısınız?
Başbakan:
Şimdi hükümet çalışmalarına ve Cumhurbaşkanı seçimlerine odaklandım. Günü geldiğinde konuşuruz.

Fotoğraflar: Ahmet Vamık
Etiketler

Benzer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı