Kıbrıs

Benli CTP ile ipleri kopardı


Siyasette ve sorumlu görevlerde bulunmamızın ortak amacı yurdumuza, toplumumuza ve geleceğe hizmet etmek ve yaşamı iyileştirmektir.
Bu ortak amaca hizmet ederken, mücadelemizi bir siyasi parti içerisinde sürdürmenin temel değeri ilke, program, dayanışma ve anlayış bütünlüğüdür.
Parti organlarının ortak iradesi ve kararları siyasi mücadelemizdeki en önemli yol haritamızdır.
Yerel yönetimler demokrasimizin ve ülke yönetimin en temel unsurudur.
İşte bu temel unsur sıkıntılıdır.
Belediyelerimiz 'yerinden yönetim' ilkesini iş barışı, aydınlık bir gelecek umudu ve halkına etkin bir hizmet vermenin huzuru ile yerine getirmek istemektedir.
Belediyelerimizin yönetiminde kimi yanlış, sorumsuz ya da partizan adımlar atıldığı yadsınamaz bir gerçektir ancak yerel yönetimlerdeki sıkıntıların tek sebebi bu değildir.
Pek çok belediyede çalışanların sosyal güvencelerinin yerine getirilmediği, maaşların gününde ödenemediği, yurttaşın hizmet mağduru olduğu bilinmektedir.
Ancak tüm bu olumsuzlukların faturasını sistemi hiç tartışmadan sadece belediye başkanlarının boynuna asmak kendimize aldatmaktan öteye gitmeyecektir.
Belediyelerimiz, hükümetlerin aldığı pek çok kararın yıkıcı etkilerini yaşamaktadır.
Kıbrıs Türk belediyeciliğinin SÜRDÜRÜLEBİLİR bir yapıya kavuşmasının önündeki en önemli engel MERKEZİ HÜKÜMETLERİN işbirliğinden kaçınmasıdır.
Bir yandan zor durumdaki belediyelerimizi ayağa kaldırmak çabası verirken, öte yandan şu gerçeği de bilmemiz gerekir. Yerel gelirlerini ikiye katlayan, sorumluluk ve disiplinle yönetilen belediyelerimizin dahi bugünkü koşullarda ileriye gitmesi mümkün değildir.
BELEDİYELER YASASI tadil edilirken;
– 'Devlet Katkı Payı' yerel gelirlerinin dar ve hizmet maliyetlerinin yüksek olduğu kırsal kesim belediyelerinin koşulları da göz önüne alınmalı, bu belediyelere yönelik 'merkezi' kararlardan oluşan kaybın telafisi sağlanmalıdır.
– BELEDİYELERİMİZİN mali yapısı sağlamlaştırılmadan yasal düzenleme ile kaynaktan kesintiye gidilmesi YIKICI sonuçlara neden olacaktır.
Oysa hedef belediyelerimizde çalışanların maaş ve özlük hakları ile devlete olan borçların ödenerek, normalleşmeyi sağlamak, çalışma huzuru ile halkın en temel hakkı olan hizmet kalitesini yükseltmektir.
Bu YÖNETİM ANLAYIŞI değişinceye ve gerekli adımlar atılıncaya kadar Cumhuriyetçi Türk Partisi – Birleşik Güçler ile ilişkilerimi askıya aldığımı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediye Başkanı olarak mücadeleme devam edeceğimi kamuoyuna açıklarım.

Başa dön tuşu