KıbrısManşet

Belediyeler Değişiklik Yasası’na onay
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı oybirliği ile geçti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Belediyeler Değişiklik Yasa Tasarısı oybirliği ile geçti

“Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” neler içeriyor?

“Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” belediyelerin esas yasanın 109’uncu maddesinin (3)’üncü fıkrasında öngörülen personel giderlerine ilişkin oranları en geç 1 Ocak 2020 tarihine kadar uygun hale getirmekle yükümlü olduğunu belirtiyor.

Tasarıya göre, belediyeler, bu (Değişiklik) Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihe kadar Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası, Sosyal Güvenlik Yasası uyarınca istihdam edilmiş belediye çalışanlarının, bu  yasalar ile İhtiyat Sandığı Yasası, Katma Değer Vergisi Yasası ve Gelir Vergisi Yasası altında yatırmaları öngörülen, ancak yatırılmamış olan geçmiş birikmiş prim, depozit borçları ve gecikme zamlarının/faizlerinin borçları için bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 1 Ocak 2019 tarihine kadar borçlarının yapılandırma çalışmalarının başlatılması amacıyla Çalışma İşleriyle Görevli Bakanlığa ve Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığa yazılı müracaatta bulunmakla yükümlüler.

Emekliye çıkacaklar hariç

“Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” “Belediyeler (Değişiklik) Yasası’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 Ocak 2020 tarihine kadar her belediyenin ödeme kabiliyeti dikkate alınarak ayrı ayrı ve öncelik sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yapılandırılması olmak üzere sırasıyla vergi borçları, depozit, gecikme zamlarının/faizlerinin borçları Çalışma İşleriyle Görevli Bakanlık, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık ile ilgili Belediyenin mutabakata varması koşuluyla, belirlenmesini ve ödeme planı ile yeniden yapılandırılmasını, ancak emekliye ayrılacak olan çalışanların prim ve depozit borçlarının bu maddedeki yapılandırma süresindeki tarihler dikkate alınmaksızın hemen ödenmesi öngörüyor.

En çok 20 yıl

Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı” yapılandırma sonrasında, yapılandırma uyarınca her ay yatırılacak olan geçmiş birikmiş prim, depozit ve vergi borçları ile gecikme zammı/faizleri borç taksitinin, ilgili belediyeye ödenecek olan devlet gelirlerinden yapılan katkı payından kesilerek, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık tarafından söz konusu borçlarına karşılık yatırılmasını öngörüyor.

Yapılması öngörülen yapılandırmanın ilgili belediye tarafından Çalışma İşleriyle Görevli Bakanlığa ve Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığa müracaatta bulunmaması veya mutabakat sağlanamaması halinde Çalışma İşleriyle Görevli Bakanlık ve Maliye İşleriyle Görevli Bakanlığın, belediyenin ödeme gücünü de dikkate alarak 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ödeme süresi en çok yirmi yıl olmak kaydı ile tek taraflı olarak taksitlendirmeyi yapması ve uygulamaya koyması da Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı”ndaki maddeler arasında yer alıyor.Başa dön tuşu