Köşe Yazarları

Beceri Eşitsizliği ve Beceri Belirsizliği


Dünya genelinde siyasetin çözemediği pek çok sorun mevcut. Ne yazık ki siyaset kurumu pek çok sorunu çözemedi. Bu nedenle insanlık başka kurumlar oluşturup bu tür sorunlara hızlı ve etkili çözümler üretmek için çalışmalar başlattı. Sivil Toplum Kuruluşları (STK) bu amaçla doğmuş oldu. Dünya genelinde değişik amaçlar için çalışan çok etkili STK’lar mevcuttur.

Bunlardan bir tanesi ‘charity: water’dir. Misyonu gezegendeki her insana temiz ve güvenli içme suyu sağlamaktır*. Dünyada 663 milyon insanın temiz suya erişimi hala yok. Charity:water kurluşu onlarca yerel iş ortaklarıyla, 21.000’den fazla su porjesi tamamlayarak, 6,4 milyonu aşkın kişiyi su, hijyen ve daha iyi sağlık hizmetlerine kavuşturdu. Eylül 2015’te ‘#NothingIsCrazy’ temasıyla, yıllık bağış toplama kampanyası başlattı ve insanları temiz su için para toplamak üzere her gün olağanüstü şeyler yapmaya teşvik etti. Kampanya, Google araçları sayesinde yaklaşık 1.900 bağışçıya ilham vererek 1,8 milyon dolar topladı. Bu sayede gelişmekte olan ülkelerdeki 60.000’den fazla insana temiz su sağlanmış oldu.

STK’lardan sadece bir tanesinin başarısı; daha yüzlercesi mevcut. STK’lar bu başarılara imza atarken, siyset savaşlar yaratarak dünyanın her anlamda, daha da kirlenmesine ve büyük sorunlar oluşmasına katkı sağladı.

Brookings Enstitüsü de Waşington’da  kurulan, kar amacı gütmeyen bir STK’dır. Misyonu ise yerel, ulusal ve küresel düzeydeki toplumun karşılaştığı sorunları çözmek için yeni fikirlere yol açan kapsamlı araştırmalar yapmaktır. Değerli bir arkadaşım sayın Kemal Bağzıballı Brookings’in geçenlerde eğitimle ilgili bir raporunu paylaştı; teşekkür ederim. Raporun adı Eğitim Yenilikleri İlerlemedeki Sıçramaya Yardımcı Olacak Mı?’, 128 sayfa, okunmaya değer.

Rapor eşitsizliğe vurgu yapıyor; son zamanlarda bizlerin de ilgisini çeken ‘eğitimde fırsat eşitsizliğine’. 2030 yılına gelindiğinde, dünyanın genç nüfusunun yarısından fazlasının iş yaşamında ve hayatlarında gelişmek için ihtiyaç duyacakları becerilerden yoksun olacakları öngörülmektedir. Daha da korkutucu olan yoksul ailelerin çocuklarının, zenginlerin öğrenme düzeylerine ulaşması on yıllar alacak hatta bazı ülkelerde 100 yıldan da daha fazla.

Araştırmacılar eğitimsel sıçramanın olasılığını araştırmışlar. Tüm gençlerin, dünyadaki hızlı değişime ayak uydurmak için kendilerini geliştirmede ihtiyaç duyacakları becerileri edinmede, eğitimdeki yapılması gereken gelişim için gerekli olan değişimleri araştırdılar.

Araştırmacılar küresel dünyada eğitimin iki önemli problemi olduğunu savunuyor: beceri eşitsizliği ve beceri belirsizliği. Beceri eşitsizliği, dünyadaki pek çok ülkede çocuk ve gençleri etkileyen devasa ve kalıcı fırsat eşitsizliğini ifade eder.

Beceri belirsizliği ise hızlı ve geniş kapsamlı sosyal ve ekonomik değişim bağlamında gençleri geniş bir beceri paketi ile yetiştirmenin gerektiği  gerçedir. Geleneksel akademik yeterlikler de dahil ama onların da ötesindeki yeterliklerin kazandırılması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu iki problem de tüm çocuklar için zengin-fakir ayrımı yapmadan, mevcut öğrenme modellerini güçlendirmeyi ve eğitimi yeniden reforme ederek, geleceği kuracak şekle  dönüştürmeyi gerektirmektedir.

Araştırmacılar küresel toplumun, okul geçmişlerine bakılmaksızın, tüm çocukların ve gençlerin, geniş bir yelpazede beceri geliştirmelerine yardımcı olunmasını öngörüyor. Diğer bir deyişle beceri eşitsizliği ve beceri belirsizliğinin aynı anda ele alınmasını savunuyorlar.

Rapor çok detaylı olarak yazılmış, daha sonra konuyu tekrar ele alacağız. Ancak öncelikle şunu belirtmek lazım; dünyayı kurtaracak olan ve var olan küresel sorunlara, sivil toplum kuruluşlarının etkili çözümler üretebilir. Siyasetse bugüne kadar var olan küresel sorunları çözmek bir yana, onlara yenilerini eklemekle meşgul.  Özellikle eğitimdeki en büyük sorun olan fırsat ve olanak eşitsizliğinin çözümünde, Brookings gibi STK’ların çalışmaları önderlik edecektir; hiç şüphe yoktur. Buralarda da STK’ların sorumluluk üstlenmesi eğitimdeki problemlerin çözümü için şarttır; şimdilik başka olasılık yok gibi!

*https://www.google.com/intl/tr/nonprofits/stories/charity-water.html

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı