BasketbolSpor

Basketbol Federasyonu, ‘COVID-19 geri dönüş kriterleri’ raporu hazırladı


KKTC Basketbol Federasyonu K.T.Tabipler Birliği başta olmak üzere çeşitli doktorlarla yaptığı görüşmelerin ardından ‘COVID-19 Geri Dönüş Kriterleri’ isimli bir rapor hazırlayarak bunu hem Spor Dairesi’ne hem de Spor İhtisas Komisyonu’na sundu. İlgili raporda 6 ayrı kategoriden oluşan ve kriterleri ‘Temel Bulaşıcılık ve Üreme Katsayısı’nı gösteren R0 değerleri ile belirlenen bir sistem öneriliyor. İlgili rapor basketbol özelinde hazırlanırken, aynı sistematik içerisinde tüm diğer spor branşlarında da uygulanabilir olarak yetkililere sunuluyor.

Federasyon açıklaması: “Bu konular bir kez konuşularak karara bağlanmalı”
KKTC Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada mevcut durumda hiçbir kritere dayalı bir ortamın olmaması nedeniyle kriterlerin konuşulması gerekliliğine işaret edilerek, Sağlık Bakanlığı’nın ilerleye aylarda sorumluluğunun artması da düşünülerek bu konuların bir kez konuşulup karara bağlanmasının, neyin ne zaman yapılacağının belirlenmesinin önemli olduğu belirtildi.
Federasyon açıklamasında hazırladıkları taslak kriterlerin K.T.Tabipler Birliği yanında kamuda ve bağımsız olarak çalışan doktorlara da danışılarak hazırlandığı, bunun devlet otoritesi ile konuşularak ekleme veya çıkarmaya açık olduğu, bu anlamda her türlü işbirliğine de açık olunduğu dile getirildi.

‘Sağlıklı koşullarda spor’ vurgusunda bulunuldu
Açıklamanın sonunda sporun uygun şartlarda oynatılması taraftarı olunduğu, sağlıklı koşullarda spor ortamı istendiği belirtilirken, tüm federasyonlara bir yol haritası çizilmesi ve her federasyonun kendi alanında sorumluluk alması üzerinde duruldu ve yaptırımlar konusundaki boşlukların doldurulmasının büyük önem teşkil ettiği aktarıldı.

HAZIRLANAN RAPORA GÖRE R0 DEĞERLERİNE GÖRE YAPILACAK UYGULAMALAR

KIRMIZI: (R0 > 2.5)
*Maç oynatılması ve antrenman yapılması uygun değildir

KIRMIZI/TURUNCU: (R0 2.0)
* Maç oynatılması uygun değildir.
* Federasyonun belirleyeceği koşullarda kısıtlı antrenmanlar serbesttir.
* Bireysel veya küçük gruplarda temassız antrenmanların yapılması uygundur.

TURUNCU: (R0 1.5)
* Büyük erkekleri/kadınların, UNI-LIG (Üniversiteler Ligi) ve U20 maçların oynatılması uygundur.
* Maçlar federasyonun ve sağlık üst kurulunun belirleyeceği koşullar ve önlemler doğrultusunda oynatılacaktır.
* Oyunculara PCR testlerin yapılması önerilmektedir.
* Federasyonun belirleyeceği koşullarda kısıtlı antrenmanlar serbesttir. Bireysel veya küçük gruplar halinde temassız antrenmanların yapılması uygundur.

SARI TURUNCU: (R0 1.0)
* Büyük erkekler/kadınlar, UNI-LIG, U20, U17 ve U15 maçlarının kısıtlı seyirci sayısı ile oynatılması uygundur.
* Seyircilerin sosyal mesafe kurallarına uygun oturtulması ve maç boyunca maske takması gerekmektedir.
* Maçlar federasyonun ve sağlık üst kurulunun belirleyeceği koşullar ve önlemler doğrultusunda oynatılacaktır.
* Maçlarda sezon başı ve daha sonra belli aralıklarla tüm oyuncuların ve hakemlere PCR testi yapılması şarttır.
* Akademiler kapalıdır.
* Antrenmanlar kısa süreli ve çalışmalar esnasında 15 dakika aralar verilmesi gereklidir.
* Tüm oyuncu ve antrenörler antrenman öncesi ateş ölçümlerin yapılması şarttır.

SARI: (R0 0.5)
* Büyük erkekler/kadınlar, UNI-LIG, U20, U17 ve U15 maçlarının kısıtlı seyirci sayısı (salon kapasitesinin yarısı) ile oynatılması uygundur.
* Maçlarda sezon başı tüm oyunculara ve hakemlere PCR testi yapılması şarttır.
* Akademiler kısıtlı olarak faaliyet göstermesi uygundur.
* Antrenmanlar serbesttir. Tüm oyuncu ve antrenörlerin antrenman öncesi ateş ölçümlerin yapılması ve oyuncuların kayıtların tutulması gereklidir.

YEŞİL: (R0 0.1)
* Tüm basketbol faaliyetleri serbesttir.


Başa dön tuşu