Ateşten gömlek giydiler

22 Ekim 2015 Perşembe | 10:33
Ateşten gömlek giydiler
Kıbrıs Town Houses

İCRAAT BEKLENİYOR: Maliye Bakanlığı’na atanan Birikim Özgür, İçişleri ve Çalışma Bakanlığı’na atanan Asım Akansoy ve Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı’na atanan Erkut Şahali’yi zorlu bir süreç bekliyor. Kıb-Tek’ten ekonominin kalkındırılmasına, kaçak iş gücünün önlenmesinden kamu mali yönetiminin güçlendirilmesine kadar bir çok önemli konu çözüm bekliyor

KIB-TEK ÖNCELİKLİ: Maliye Bakanlığı’ndan alınarak Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı’na verilen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu değişen bakanlıklar arasında çözüm bekleyen en önemli konu olarak görülüyor. Kıb-Tek’in sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için Erkut Şahali’nin elini taşın koyması gerekiyor

KAMU MALİYESİ DÜZEN BEKLİYOR: 2013-2015 Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı’nda yer alan bir diğer önemli konu ise kamu maliyesinin güçlendirilmesi konusu. Birikim Özgür’ün bu konuda önceden yaptığı çalışmalar ışığında bu konuya eğilmesi bekleniyor. Özgür’ün çözmesi beklenen bir diğer konu ise kamuda personel istihdamında azami tasarrufun sağlanması olarak görülüyor

ÖNCELİK KAMU REFORMU: İçişleri ve çalışma bakanı olarak göreve atanan Asım Akansoy’un masasındaki en önemli dosya kayıt dışı işgücü. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, sosyal güvenlik politikalarının artırılması gibi konular da Akansoy’un öncelikleri arasında yer alıyor

İŞTE REFORM PROGRAMI

Maliye Bakanlığı
– Mali disiplinin sağlanması, ek mesai harcamalarının kısıtlanması
– Ekonomiye rekabet gücü kazandıracak bir kamu gelirleri sisteminin oluşturulması
– Borç ilişkilerinde uygulanacak kuralları düzenleyen yasanın çıkarılması
– Para hareketlerinin kontrol altına alınması, kara para ile mücadele edilmesi
– Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı
– Yerel Yönetimlerin yapılandırılması
– Kamu kurumlarına istihdam edilen personelin düzenli ödemelere ilişkin sayının izlenmesi
– Sosyal yardım hizmetlerin hedef ve önceliklere göre yeniden yapılandırılması
– İşgücünü düzenleyen yasaların tamamının AB ile uyumlaştırılması
– Özel sektörün nitelikli işgücüne kavuşturulması

Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı
– Kısa ve orta vadeli tarımsal üretim
– Su kaynaklarının daha etkin kullanılmasına yönelik bir yönetim sisteminin oluşturulması
– Mevcut elektrik verimliliğinin artırılması ve enerji maliyetinin düşürülmesi, denizaltından elektrik iletim projesinin yaşam bulması
– Kamunun süt piyasasından kontrollü çekilmesi
– Çiftçi ve hayvancının tanımının yapılması, renkli mazot sistemi, sürdürülebilir tarım politikasının oluşması

Bertuğ TOPAL
Cumhuriyetçi Türk Partisi Ulusal Birlik Partisi koalisyon hükümetinde CTP kanadında yaşanan “gençleştirme” operasyonu sonucunda Maliye Bakanlığı’na atanan Birikim Özgür, İçişleri ve Çalışma Bakanlığı’na atanan Asım Akansoy ve Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanlığı’na getirilen Erkut Şahali’yi ciddi çözümlenmesi gereken konular bekliyor.
3 bakan da reform hükümeti olarak adlandırılan hükümette kilit bakanlıklarda görev alacak.
2013-2015 dönemleri için Türkiye ile KKTC devletleri arasında imzalanan Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı çerçevesinde belirlenen reformları hayata geçirmesi beklenen bakanlıkların başında gelen Maliye, İçişleri ve Çalışma ile Tarı Bakanlığı yeni dönemde ciddi reformları hayata geçirme bakımından beklentilerin olduğu bakanlıklar arasında en başta geliyor.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan ekonominin kalkındırılmasına, kaçak iş gücünün önlenmesinden kamu mali yönetiminin güçlendirilmesine kadar bir çok önemli konu çözüm bekliyor.

Kıb-Tek en başta
Bakanlıklardaki kan değişiminin ardından Maliye Bakanlığı’ndan Tarım Bakanlığı’na verilen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bu dönemde çözülmeyi bekleyen en büyük sorunların başında geliyor. Kıb-Tek’te yaşanan maliyetin altında satış ve kurumun yapısının iyileştirilmesi yönünde adımlar beklenirken bunun yanı sıra Türkiye’den kablolarla elektrik getirilmesi konusu da “yapılacak işler” kaleminde beklemeye devam ediyor.

Yerel yönetimlerin yapılandırılması bekliyor
2013-2015 dönemleri için Türkiye ile KKTC devletleri arasında imzalanan Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı’nda yer alan bir diğer konu ise yerel yönetimler, idari, mali ve denetim yönünden yeniden yapılandırılması konusu.
İçişleri Bakanlığı’nın çözmesi gereken konular arasında bulunan bu konu, Asım Akansoy’un bakanlığını yaptığı İçişleri ve Çalışma Bakanlığı’nın çözmesi gereken en önemli konular arasında yer alıyor.

Özgür’ün işi zor
Maliye Bakanı olarak geçtiğimiz gün atanan Birikim Özgür, diğer iki bakanlığa nazaran “yapılacak işler ve reformlar” konusunda işi en zor olan bakanlık olarak görülüyor. 2013-2015 dönemleri için Türkiye ile KKTC devletleri arasında imzalanan Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı’nda tam 16 kalemde yapılması gereken reformların bulunduğu Maliye Bakanlığı’nda Bakan Birikim Özgür, 3 yıllık sürede yapılması gereken ancak yapılmadığı için hepsi biriken konularla mücadele edecek.

Birçok konu var
Maliye Bakanı Birikim Özgür’ün 2013-2015 dönemleri için Türkiye ile KKTC devletleri arasında imzalanan Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı’na göre yapması gereken konular arasında şu konular mevcut: Kamuda personel istihdamında azami tasarrufun sağlanması, sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesinin sağlanması ve dengeli bir prim yükümlülüğü sistemi oluşturulması, kamu mali yönetim sisteminin güçlendirilmesi, adil, etkin, öngörülebilir istihdamı ve yatırımları teşvik edecek, yurtiçi tasarrufları artıracak, ekonomiye rekabet gücü kazandıracak bir kamu gelirleri sisteminin oluşturulması, Borç ilişkilerinde uygulanacak kuralları düzenleyen yasanın çıkarılması, uluslararası standartlara ve rekabet edebilir maliyetlere ulaşılması, pazarlama ve ihracattaki kısıtların aşılması.

Akansoy’un 15 reform konusu var
İçişleri ve Çalışma Bakanlığı’na Aziz Gürpınar’ın yerine atanan Asım Akansoy’un ise 2013-2015 dönemleri için Türkiye ile KKTC devletleri arasında imzalanan Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı’na göre hayata geçirmesi gereken 15 reform kalemi var. Bunlardan en önemlileri Yerel Yönetimlerin yapılandırılması, kamu kurumlarına istihdam edilen personel ile her ne ad altında olursa olsun yapılan düzenli ödemelere ilişkin sayının izlenmesi için sistem kurulması, sosyal yardım hizmetlerin hedef ve önceliklere göre yeniden yapılandırılması, Karayolları Master Planının uygulanması, yol güvenliği ve trafik hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğin artırılması ve iş gücü piyasasını etkinleştirilmesi.

Sadece Kıb-Tek değil
Erkut Şahali de bundan sonraki dönemde işi zor olan bakanlar arasında yer alıyor. Şahali, bir yandan 2015 döneminde çiftçilere ödenmesi gereken gelir desteği ve teşvikler için kaynak bulmaya çalışacakken bir yandan da 2013-2015 dönemleri için Türkiye ile KKTC devletleri arasında imzalanan Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı’nda yapılması gereken işler kategorisinde bulunan 19 reform kalemini hayata geçirmeye çalışacak.
Kıb-Tek gibi büyük bir sorunun yanı sıra reformları da hayata geçirmeyi planlayan Erkut Şahali, kısa ve orta vadeli tarımsal üretim, destek ve pazarlama politikalarının geliştirilmesi, su kaynaklarının daha etkin kullanılmasına yönelik bir yönetim sisteminin oluşturulması, mevcut eletrik verimliliğinin artırılması ve alternatif enerji arzı imkanlarının geliştirilmesi suretiyle enerji maliyetinin düşürülmesi ve arz güvenliği sağlanması gibi konulara da çözüm arayacak.

Reformlar yapılırsa kaynak var
Ortada bu kadar reform dururken kaynak ile ilgili konu da gündeme geliyor. 2013-2015 dönemleri için Türkiye ile KKTC devletleri arasında imzalanan Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı’nda bu reformların hayata geçirilmesi halinde TC’nin 195 milyon TL kaynak vereceği biliniyor.

Özgür: Reformlar yapılacak
Maliye Bakanı Birikim Özgür, 2013-2015 dönemleri için Türkiye ile KKTC devletleri arasında imzalanan Sürdürülebilir Ekonomiye Geçiş Programı’nda yer alan ve hayata geçmesi durumunda mali olarak toparlanma sağlayacak bir çok yasanın üzerinde çalışmaya başladıklarını söyledi. Porgram içerisinde yer alan bir çok yasanın da Meclis’e gönderildiğini belirten Özgür, siyasi iradenin olması ve Meclis’in iyi çalışmasıyla birlikte Kamu İhale Yasası başta olmak üzere bu yasa tasarılarının yasalaşabileceğini vurguladı.

İŞTE HAYATA GEÇİRİLMESİ GEREKEN REFORMLAR
Maliye Bakanlığı:

– Bütçe Yasası yeniden düzenlenecek
– Özelde İhtiyat Sandığı ödenekleri kamu ile eşitlenecek
– Kamu İhale Yasası Meclis’ten geçirilecek
– Ek mesai giderleri azaltılacak
– Fonlar tasfiye edilecek
– Kamu kurumlarının alacak ve borçların mahsubuna ve imkan veren yasal düzenleme yapılacak
– Kamu alacaklarını tahsili için yasal düzenleme yapılacak
– Muhasebe ve meslek denetim yasası çıkarılacak
– Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı oluşturulacak
– Optimal vergilendirme  ve vergi kaybını önleyecek yasa çıkarılacak
– Borç ilişkilerinde uygulanacak kuralları düzenleyen yasa çıkarılacak
– Mal ve hizmet maliyetlerinin düşürülmesi sağlanacak

///////////

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı:
– Yerel Yönetimler idari mali ve denetim yönünden yeniden yapılandırılacak
– Personelin düzenli ödemeleri oluşturulacak sistemle izlenecek
– Kayıt dışı iş gücü ile mücadele edilecek
– Kıdem tazminatı kaldırılacak
– Sosyal hizmet veren kurum ve kuruluşlar gözden geçirilecek
– Çocuk yaşlı özürlü ve diğer hassas grupların desteklenmesine yönelik proje hayata geçirilecek
– Ulaşım ve trafik hizmetlerinin bir kurumda toplanması için yasal düzenleme yapılacak
– Toplu taşıma yaygınlaştırılacak
– Meslek edindirme politikaları için izleme ve değerlendirme raporu yayınlanacak
– İş gücü piyasalarının düzenleyen yasalar AB uyumlu olacak
– İLO ve AB standartlarına uygun olarak sendikal haklar gözden geçirilecek ve uyum sağlanacak
– İş gücü piyasa ihtiyaç analizleri yapılacak.
– KKTC İstihdam Stratejisi Eylem Planı hazırlanacak

////////////

Gıda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı:
– Tarım Strateji Belgesi yayınlanacak
– Tarım Master Planı uygulamaya konulacak
– Tarım destek politikaları bütüncül bir yaklaşımla önceden hazırlanacak
– Çiftçi kayıt hayvan kayıt gibi tarım bilgi sistemleri oluşturulacak
– Tohumculuk Yasası çıkarılacak
– KKTC ile TC sistemlerinin entegre olabileceği Sınır Kontrol sistemi oluşturulacak
– Hayvancılıkta damızlık işletmeleri kurulacak
– Süt desteği süt fiyatından bağımsız olarak belirlenecek
– Altyapı modernizasyonu yapılacak
– Üretici kümelenmeleri desteklenecek
– Balıkçı barınakları geliştirilecek
– Gıda Yasası çıkarılacak
– Türkiye’den gelen suyun dağıtılmasına yönelik yeni organizasyon yapıları kurulacak
– Kıb-Tek üretim iletim ve dağıtım fonksiyonlarına göre ayrıştırılacak
– TC ile KKTC arasındaki elektrik iletim projesi gerçekleştirilecek
– Yenilenebilir enerji kaynakları artırılacak
– Enerji Verimliliği Eylem Planı çıkarılacak