KıbrısManşet

Atakan: Teknolojik devrim için bu yatırımlar yapılmalı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, teknolojik değişimde yer almak için yatırımların yapılması gerektiğini söyledi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı da, daha ileri hizmet verebilmek için yatırımın gerekli olduğunu, haberleşme şirketlerine eşit hizmet verebilmek için altyapının işletmesinin devlette olması gerektiğini vurguladı.Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Bağzıbağlı bugün Lefkoşa’da Eziç Restoran’da Telekomünikasyon Dairesi’nin Yeniden Yapılandırılması hakkında sunum yaptı. Sunuma, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük ile Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz da katıldı.

Bağzıbağlı, içinde bulunulan 4’üncü sanayi devrimin hayatın her alanına yansıyacak bir dijital devrim olduğunu, bugün 7.5 milyar cihazın birbirine bağlı olduğunu, 2025’te 25 milyar cihazın birbirine bağlı olmasının öngörüldüğünü kaydetti.

“Gelinen noktada nesnelerin hayatımıza girmesinin arifesinde olduğumuzu söyleyebiliriz” diyen Bağzıbağlı, 4’üncü sanayi devriminin kaçırılması halinde teknolojiyi yakalamanın zor olacağını söyledi.

Hedeflerinin 2020 yılı ortasında 2 bin 500 kilometrelik fiberoptik kablo olduğunu ifade eden Bağzıbağlı, teknoloji alanında yatırımcıyı teşvik açsından gerekli olan iki yasanın da hayata geçirilmiş olmasının önemli olduğunu ifade etti.

Telekomünikasyon Dairesi’nin “satılacağı, peşkeş çekileceği” ifadelerinin gerçekleri yansıtmadığını kaydeden Bağzıbağlı, Bakanlar Kurulu’nun 23 Şubat 2017’de Telekomünikasyon Dairesi’ni özelleştirme kapsamına alan bir karar aldığını, ancak 19 Mart 2019’da bu kararın iptal edilip, altyapının daire tarafından işletilmesi, üstyapının da devlet – özel işbirliğinde işletilmesi kararının alındığını söyledi.

Dairenin varlıklarının satılmayacağını, bunun 2019’da altyapı için 22.8 milyon TL kaynak ayrılmasından da görülebileceğini belirten Bağzıbağlı, yatırım projelerinde transmisyon ve santral projelerinin öne çıktığını ifade etti.

Dairenin 123 bin aktif ses ve data abonesi bulunduğunu belirten Bağzıbağlı, dairenin 2018’de 52 milyon TL geliri olduğunu, bunun 2017’ye göre yüzde üçlük bir artış olduğunu kaydetti.

Dairenin neden yapılandırılması konusunda ise Bağzıbağlı, uzun yıllardır altyapıya ciddi yatırım yapılmaması, yüksek hızların bakır kablolar üzerinden verilememesi, mühendis kadrosunda sıkıntı yaşanması, haberleşmede (arızaların giderilmesini içeren) hizmet seviyelerinin düşük olmasından dolayı yapılandırmanın zorunlu olduğu kanaatine varıldığını anlattı.

Özel haberleşme işletmelerinin fiber kablo taleplerinin de yapılandırmanın diğer bir gerekçesi olduğunu ifade eden Bağzıbağlı, yapılanmayla bu taleplerin aşılacağına inandığını belirtti.

Bağzıbağlı, haberleşme işletmelerine eşit şartlarda hizmet verilebilmesi için altyapının devletin kontrolünde olacağını söyledi.

Altyapıda personelin devlet güvencesinde olmasının politikalarının bir parçası olduğunu ifade eden Bağzıbağlı, altyapının da devlet tekelinde olmasının politikalarının temelini oluşturduğunu kaydetti.

Bağzıbağlı, yeni binalarda altyapının zorunlu olması için çalışmaların sürdürüldüğünü de belirtti.

46.5 MİLYON DOLAR YATIRIM…

Ses ve data hizmetlerinin verilmesini kapsayan üstyapıda devlet – özel işbirliği yapılacağını kaydeden Bağzıbağlı, altyapı için 9,5 milyon Dolar, üstyapıda ise 37 milyon Dolar olmak üzere toplamda 46.5 milyon Dolar yatırım gerektiğini, dairenin döşenmiş bulunan bakır kablosunun değerinin 5 milyon civarında olduğunu, bunun da gerekli yatırım maliyetinden düşüleceğini söyledi.

Hedeflerinin; 2020 ortalarına kadar 2 bin 500 km fiber hat olduğuna işaret eden Bağlıbağlı, 2019 yaz aylarında arzu edilen hedefe ulaşmak için eksik olan 770 kilometrelik bakır hattın fiber ile değiştirilmesi için, kamu – özel işbirliği kapsamında ihaleye çıkılacağını belirtti.

Bağzıbağlı, bir yıl sürmesi beklenen bakır hatların fiber ile değiştirilmesi çalışmalarının ardından 2020’nin ilk yarısının sonunda bağımsız frekans (5 G) için ihaleye çıkmayı planladıklarını söyledi.

Bağzıbağlı sunumunda ayrıca, dairenin 52 milyon geliri ve yaklaşık o kadar da gideri olduğunu vurguladı.

ATAKAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise konuşmasında, çalışmayı Bakanlar Kurulu’na sunduklarını, herhangi bir siyasi irade eksikliği olmadığını, yasal çalışmaların tamamlanması için 5 haftalık bir süre öngördüklerini kaydetti.

Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası’nın karşı duruşu ile ilgili olarak Atakan, değerlerin devredilmeyeceği, çalışanların da işlerini kaybetmeyeceği dikkate alındığında kimsenin karşı çıkacağına inanmadığını söyledi.

“Teknolojik devrimde yer almak isteniyorsa bu yatırımların yapılması gerekir” diyen Atakan, KKTC gibi ekonomik kaynakları kısıtlı olan ülkelerde kamu – özel işbirliğine yönelmek gerektiğini kaydetti.

Zaman zaman iletişimde yaşanan gecikmelerin bu teknolojik yatırımla ortadan kalkacağını da ifade eden Atakan, yeni yatırımlarla kamu yönetiminde evraksız çalışmalar, trafikte akıcılığı sağlamak adına dahi sistemler geliştirmenin mümkün olacağını anlattı.

ELAGÖZ: “İŞTEN ÇIKARMA DEĞİL İSTİHDAM YAPMAK ZORUNDA KALACAĞIZ”

Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz ise konuşmasında, yeniden yapılandırmadan kimsenin işini kaybetmeyeceğini, kamu – özel işbirliği kapsamında bulunan ses ve ADLS hizmetlerinde çalışanların 50 kişi olduğunu, ancak çalışanların yaş ortalamasının yüksek olduğunu, iki yıl içerisinde emekliye çıkacak olanlar da dikkate alındığında, işten çıkarma değil mühendis ve teknisyen de dahil istihdam yapmak zorunda kalacaklarını söyledi.

Başa dön tuşu