Köşe Yazarları

ASGARİ ÜCRET VE SEÇİM YASAKLARI
Ev kirasından okul harçlarına birçok mal ve hizmetin döviz kuru üzerinden belirlendiği ülkemizde, Asgari Ücretin yürürlüğe girdiği 1 Eylül 2021 tarihinde vergi hariç 4,324 TL net asgari ücret 379 sterlin iken bugün itibari ile 239 sterlindir. Yani asgari ücret sterlin bazında %36,93 değer kaybetmiştir.
 Bunun yanında KKTC İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ve asgari ücretin belirlenmesinde dikkate alınması gereken hayat pahalılığı oranı an itibari ile %15,6’dır.

 

Yani TL bazında asgari ücret bugün 675 TL alım gücünü kaybetmiştir.

 

Buna karşın 01 Ocak 2022’de yürürlüğe girmesi gereken yeni asgari ücreti belirlemek üzere toplanması gereken Asgari Ücretler Saptama Komisyonu, UBP azınlık hükümeti tarafından toplantıya çağrılmamakta ve özel sektörde ücretli çalışanların hayat pahalılığı karşısında her geçen gün daha da fazla ezilmesine neden olmaktadır.

 

5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’na baktığımız zaman Asgari Ücretler Saptama Komisyonu’nun toplanmasına engel teşkil eden bir düzenleme olmadığı açıkça görülmektedir.

 

Eğer bu konuda bir tereddüt de var ise tüm soru işaretlerini ortadan kaldırmak adına komisyon üyesi olan taraflar, bu hususu, seçim yasaklarının yürütülmesinde tek yetkili olan YSK’ya sorar ve ona göre hareket edilir.

 

Bir taraftan Asgari Ücreti belirlemeyip hayat pahalılığı karşısında ezilmesine neden olanlar diğer taraftan özelde ve kamuda ücretli çalışanların ödediği vergiyi artıran yani maaşını düşürecek olan Gelir Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısını da Meclise sevk edip, seçim öncesi bunu yasalaştırmaya çalışıyor.

 

Eğer bu yasa tasarısı yürürlüğe girerse bugün yıllık vergiye tabii geliri 5,000 TL olup yıllık 500 TL Gelir Vergisi ödeyen özel ve kamu çalışanları artık yıllık 1,000 TL Gelir Vergisi ödeyecektir.

 

Yani hayat pahalılığı karşısında alım gücünü yitiren ücretli çalışanlar, devlete ödediği vergi miktarının artması nedeniyle alım güçlerini daha da yitireceklerdir.

 

Eğer siz ücretli çalışanların alım gücünü korumak adına hiper enflasyon dönemlerinde maaş artışı yapmazsanız, haklı olarak girdi maliyetleri arttığı için zam yapılan ürünleri alacak insan bulamazsınız ve hem satıcı, gelirlerinde hem de devlet, gelirlerinde kayba uğrar.

 

Bu sebeple bir an önce yeni asgari ücret belirlenmeli ve ücretli çalışanların alım gücü korunarak piyasa ilişkilerinin normal bir şekilde devam etmesi sağlanmalıdır dostlar.

Başa dön tuşu