Kıbrıs

Hükümeti bu yanlıştan geri dönmeye çağıryoruz


Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), İngilizce Eğitim Merkezi’nin kapatılmasını protesto etmek üzere bugün saat 10:00’da Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bilindiği üzere Başbakanlığa bağlı olan Personel Dairesi’nin Kuruluş Görev ve Çalışma esasları yasasının 5. Md. 10. Fıkrasında Dairenin görevleri arasında kamu görevlilerinin yetiştirilmesi amacıyla İngilizce veya geçerli bir diğer yabancı dil öğrenmeleri için gerekli tedbirleri almak ve bu amaçla eğitim merkezleri kurmak şeklinde amir hükümle düzenlenmesine rağmen bu hükümet ilgili Dairenin yasasındaki görevlerini yerine getirmesini engelleyen girişimler başlatarak İngilizce Eğitim Merkezinin kapatılması yönünde çalışma başlatmıştır. Bu girişim hükümetin nasıl bir kamu yönetimi anlayışına sahip olduğunun göstergesidir.

32 yıl önce kurulan İngilizce Eğitim Merkezi bugüne kadar birçok kamu görevlisinin İngilizce dil eğitimi almasına katkı koymuştur. Ayrıca bugün birçok kadronun derece terfisinde İngilizce bilmek koşulu aranmakta ve Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğüne göre İngilizce belgesine sahip olanlara 15 artı puan verilmektedir. Bu da en yüksek performans puanına denk gelmektedir.

Kamu görevlilerine verilen her türlü eğitim kamuda verimliliğin artmasında büyük önem taşımakta, Kamudan alınan hizmetin kalitesinin artmasını sağlamaktadır. Günümüzde tüm dünyada dil eğitimine büyük önem verilirken ve bu konuda yatırımlar yapılırken bizim hükümetimizin İngilizce

Eğitim Merkezinin kapatılması yönünde girişimler başlatmasının hiçbir geçerli mazereti olamaz. Bizi 32 yıl önceki noktadan daha geri bir noktaya götürme girişimi asla kabul edilemez.

Kamuda reform yapılması gerektiğini dillerinden düşürmeyenlerin reformu önce kendi zihinlerinde yapmaları gerekir. Örneğin ülkemizde son yaşanan orman yangınları ile ortaya çıkan Orman Dairesine kurulan yangın erken uyarı sistemininin mouse kullanacak personel olmadığı gerekçesi ile devre dışı kalması. Bu yaşananlar ülkemizi yönetenlerin sahip olduğu çağdışı zihniyetin göstergesidir. Devletin gücü sahip olduğu kurumları ve yetişmiş elemanları ile ölçülür.

Sendikamız kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi açısından genel olarak her türlü her hizmet içi eğitimin, özel olarak da dil eğitiminin büyük önem taşıdığına inanmaktadır. Hükümeti bu yanlıştan geri dönmeye çağırır bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğimizi vurgularız.”


Etiketler

Benzer Haberler

Başa dön tuşu
Kapalı