2023 FALIMIZ    - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Aralık 8, 2022
Köşe Yazarları

2023 FALIMIZ   

Mahmut Sezinler

World Economıc Outlook October 2022 raporu yayınlandı. Yılda iki kez yayınlanan bu rapor gelecek yılla ilgili tahminlere yer veriyor. Bu gün ki yazımda bu rapordaki verilere dayanarak 2023 yılında dünyanın ve tabi ki bizim nasıl bir ekonomik görünüm içinde olacağımızı beklediğimi ele alacağım.

Dünya Göstergeleri        2021         2022       2023


Ticaret Hacmi%                                 10,1                     4,3                     2,5

Büyüme%                                          5,8                     2,9                      2,1

Enflasyon%                                                6,4                      9,1                      5,1

GSYH(Milyar Dolar)                      92,076              103,496             108,581

Tablodan da görüleceği gibi 2023 önünüzdeki yıl ticaret hacmi artışının ciddi bir şekilde hız keseceği ortalama büyümenin daha da düşeceğini ve buna paralel olarak enflasyonun da gerileyeceğini gösteriyor.
Aynı raporda gelişmiş ekonomilerin %14 nüfusa sahip oldukları halde dünyada ki toplam gelirin %42sini aldıklarını toplam ihracatın da %62sini yaptıklarını gösteriyor. Diğer taraftan büyük bir nüfusa sahip olan(%86) gelişmemiş veya diğer anlatımla gelişmekte olan ekonomilerin aldığı gelir payı %58’de kalıyor. Yani diğer bir anlatımla toplam 100 birimlik gelirin gelişmiş ekonomilerde fert başına 3 dolar gelişmemiş ekonomilerde ise 0,67 dolar düşüyor.
Dünyayı eğer gelişmiş ve gelişmemiş diye ikiye ayırırsak gelişmiş olan taraf gelir dağılımı bakımından gelişmemiş olan tarafa 3,5 kat fark atıyor. Aslında bu 1999 yılında 6 kat idi. Buda şu demektir. Dünyada gelir dağılımı açısından düzelmekte olan bir durum olduğudur. Dünya da durum böyleyken maalesef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde de gelir dağılımının git gide daha da bozulmakta olduğudur. Yani biz dünyanın dışında kalmaya devam ediyoruz.

World Economic Outlook aynı zamanda bir tablo daha yayınlıyor ve bu tabloda da makro ekonomik göstergelere yer veriyor.
Göstergelere göre önünüzde ki yıl gelişmiş ekonomilerin büyüme kaybı yaşayacaklarını ve Euro bölgesi ile İngiltere’nin resesyon yaşayacaklarını ve gelişmiş ülkelerin ortalama %1,1’lik bir büyüme düzeyine gerileyeceğini göstermektedir. 2023’te gelişmiş ekonomilerin faiz artırımıyla enflasyonu bu günkü durumdan daha iyi bir duruma getirecekleri anlaşılıyor.
Bizimde içinde bulunduğumuz gelişmekte olan ülkeler makro ekonomik gösterge tahminlerine baktığımızda ise Hindistan dışındaki gelişmekte olan ekonomilerin 2023 yılında büyüme sıkıntısı içinde olacağını Rusya’nın resesyon yaşayacağı tahminler arasında.

Bizimde finansal ve ekonomik olarak bağlı bulunduğumuz Türkiye tahminlerine bakalım.

2021                    2022                    2023

GSYH (Milyar TL)                 7,249                   14,291                           22,283

GSYH (Milyar USD)              817,5                            853,5                   941,6

USD/TL (Ortalama)               8,86                     17,74                   24,86

Kişi başı gelir (USD)              9,654                    9,961                            10,863

Büyüme (%)                           11,4                     5,0                       3,0

Enflasyon (%)                        36,1                     73,5                     56,9

 

Bu tahmini makro ekonomik göstergelerden şunu anlıyoruz. Türkiye’nin her yıl artan 1 milyon kişi nüfusuna göre 2023 yılında kişi başı milli gelir de yaklaşık 1000 dolar bir artış olacağı büyümenin düşeceği ve buna paralel de enflasyonun kısmen aşağı geleceği anlaşılmaktadır.
KKTC’nin de 2023 yılında Türkiye’de ki gelişmelere paralel olarak gerek kullanılan para biriminin aynı olmasından gerek ticaret hacminin %75’e yakın kısmının Türkiye ile olmasından gerekse uygulanan ekonomi politikalarının benzerliğinden dolayı Türkiye’de ki görünümden pek farklı olmayacağını yani 2022 yılından çok farklı bir yıl olmayacağını yani benzer görünümde bir ekonomik yıl geçireceğimizi söyleyebiliriz.

Sonuç itibariyle 2023 yılının 2022 yılından daha iyi bir yıl olmayacağı ekonomilerin enflasyon ve büyüme ile uğraşacakları bir yıl olacak gibi görünüyor.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar