Kıbrıs

ZEYKODA HALKIN MALINI YABANCI ŞİRKETE PEŞKEŞ ÇEKTİRMEYECEĞİZ!
“Hatırlanacağı gibi Girne İnisiyatifi, Yeşil Barış Hareketi ve Biyologlar Derneğinin desteklediği Karaoğlanoğlu halkı, 26 Haziran 2018 tarihinde, Karaoğlanoğlu/Ayorgi’de, Kaya Palazzo ile Merit Park otellerinin arasındaki 15 dönümlük “KAMU ARAZİSİNDE” bu arazinin otel yapılmak üzere Turizm Bakanlığı tarafından yabancı bir şirkete ihalesiz peşkeşini PROTESTO etmek için “FİDAN DİKME EYLEMİ” gerçekleştirmişti.
Eylemde, bahse konu “Kamu arazisinin” gerçek sahipleri olan halka yeşil alan, yürüyüş yolu ve rekreasyon maksadıyla bir PARK alanına dönüştürülmek üzere geri verilmesi talep edilmişti.Doğasına, kültürel mirasına ve haklarına sahip çıkmak isteyen Karaoğlanoğlu ve Zeyko bölgesi halkı, Girne İnisiyatifi, Yeşil Barış Hareketi ve Biyologlar Derneği’nin katılımı ile yapılan “BETON KUMARHANE DEĞİL YEŞİL ALAN” için bu “BETONA KARŞI FİDAN” eylemi, gerek basınımızda gerek sosyal medyada gerekse Girne’de büyük ilgi ve destek görmüştü.
Ancak, yapılan bu yasadışı arazi peşkeşine karşı kamuoyundaki ilginin aksine, bu kararı alan bakanlık ve bu bakanlığın yönetiminde bulunan üst düzey bürokratlar, halkın taleplerini ciddiye almayarak, Ayyorgide kalan son deniz kenarını da betona boğmak pahasına her türlü yola başvurmaya devam etmektedirler.

Tarafımıza ulaşan bir iddiaya göre bahse konu otel inşaatı için henüz olumlu rapor vermeyen Çevre Dairesi üzerinde, peşkeş için olumlu rapor vermesi için bakanlığın ve bürokratın baskısı sürmektedir. Bu iddia, yasalara ve çevreye saygılı memurlarımızın emekleri bir kez daha saygısızca çiğnenmesi, yok sayılması ve baskı ile değiştirilmek istenmesi anlamına gelmektedir. Bu da kabul edilemez bir durumdur ve tarafımızdan şiddetle protesto edilir.

Yeni çıkan İmar Planında artık beş yıldızlı otele doyduğu söylenen Girne’de, zorla, üstelik de kültür ve tarihi mirasların bulunduğu bir noktada, Ayyorgililerin denizle bağlantısının kesileceği 15 dönümlük bu arazinin yabancı bir şirkete peşkeş çekilmeye çalışılması hiçbir biçimde yurt sevgisi ile açıklanamaz. Bu olsa olsa, kültürel ve tarihsel mirasa, toprağa, yeşile, temiz denize karşı duyulan sevgisizlik, betona, kumarhanelere, sabahın 4’üne kadar gürültülü müziğe ve kendi halkının uyku hakkına ve temiz hava almasına zerre kadar saygı göstermeyen yöneticilerin müdahalesi olarak tanımlanabilir.

Halkın malı olan “KAMU ARAZİSİNİN” gerçek sahiplerine iade edilmesini, Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın aldığı bu yanlış kararından bir an önce geri dönmesini ısrarla talep ettiğimizi belirtir, konunun yakın takipçisi olmaya devam edeceğimizi ve her türlü yasal haklarımızı sonuna kadar kullanmakta kararlı olduğumuzu, baskıya karşı da sessiz kalmayacağımızı, gücümüzü de haklılığımızdan, yeşile ve çevreye olan saygımızdan, yurdumuza olan sevgimizden aldığımızı, tüm kamu oyu duysun ve bilsin isteriz.

GİRNE İNİSİYATİFİ

Başa dön tuşu