Köşe Yazarları

Üniversitelerde öğrenci artışı devam ediyor


KKTC üniversitelerinde öğrenci artışı bu yıl da devam ediyor. Geçtiğimiz öğretim yılında (2013-2014) ÖSYM (TC Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi) üzerinden yaklaşık 7 bin kişi yeni kayıt yaparken bu yıl bu rakam 9 bin 200 civarlarına yükseldi. Bu rakamlar 2009’da yaklaşık 4 bin 300, 2010’da 3 bin 950, 2011’de 5 bin, 2012’de 5 bin 800, 2013’de 7 bin kişi idi. Bu rakamlara 3. ülkelerden gelecek öğrenci sayıları ve dikey geçişler de eklenince toplam öğrenci rakamların daha da yukarılara çıkacağı aşikardır.
2013-2014 öğretim yılında toplam 8 üniversitede öğrenim gören öğrenci sayısı yaklaşık 63 bin kişiydi. 2012-2013 yılındaki toplam öğrenci sayısı da yaklaşık 55 bin kişi idi. 2014-2015 öğretim yılında ise Eğitim Bakanlığı’ndan aldığımız bilgiye göre, KKTC üniversitelerinde toplam öğrenci sayısı henüz tam olarak netleşmese de 70 bini geçmiştir. Bunun yaklaşık 36 bin 148’i TC’li, 18 bin 646’sı 3. ülke vatandaşları ve 15 bin 210’u KKTC’li öğrencilerdir. Hem TC’li hem 3. ülke vatandaşları hem de KKTC’li öğrenci sayılarında geçen yıllara göre artış vardır. Ayrıca, KKTC’deki üniversite sayısı da yeni açılanlarla 11’e ulaşmıştır.

4 yıl öncesinde toplam öğrenci sayısı 43 binlerde iken bugünlerde % 65 civarında bir artışla 70 bini geçmiştir… Yıllık bu artış trendi devam ettiği takdirde 10 yıl içinde öğrenci sayısının 100 bini bulması sürpriz olmayacaktır. Yaklaşık 300 bin nüfusu olan KKTC’de, 100 bin öğrenci gerçekten muhteşem bir hadise olacaktır. Dünyada böyle bir orana sahip başka ülke yoktur. Bu yüzden, üniversitelerimizin gelişimini etkileyecek her türlü olumsuzluktan kaçınılması gerekmektedir. Üniversitelerimizin imajını sarsacak olaylardan uzak durmak çok önemlidir. Bununla birlikte, günden güne artan öğrencilerin yaşayacağı altyapıyı planlamak ve oluşturmak hepimizin görevidir.

Türkiye’de özel, vakıf ve devlet üniversitelerinin çoğalması doğal olarak KKTC’ye gelen öğrenci sayılarını azaltabilecektir. Türkiye’de şu anda 180 tane üniversite bulunmaktadır. Bu konuda, şu ana kadar, alınan tedbirler sayesinde KKTC ye gelen öğrenci sayısında pek sıkıntı yaşanmamıştır.

Bu bağlamda, öğrenci sayılarının artmasında izlenen doğru politikaların rolü çok büyüktür. Türkiye’de talep gören sağlık bölümleri, inovatif bölümler, hukuk, eğitim ve mühendislik fakültesine bağlı yeni bölümlerin KKTC üniversitelerinde açılması son derece isabetli adımlar olmuştur. Böylece, Türkiye pazarından gelecek öğrenci sayılarında artışlar sağlanmıştır. Öğrenci talep ve ilgisine göre yeni bölümlerin açılmasına devam edilmelidir. Ayrıca, eğitim kalitesini artırmak, güvenilir olmak ve iyi tanıtım yapmak da olmazsa olmaz bir koşuldur.
Öğrenci sayıları artarken, öğrencilerin her türlü ihtiyacı ile yakından ilgilenmeli ve onlara sadece gelir kapısı olarak bakılmamalıdır. Öğrencilerin barınma, beslenme, sağlık ve güvenlik sorunları yakından takip edilmelidir. Öğrencilerin ekonomik ve sosyal hayata katılmaları özendirilmelidir.
KKTC’ye yurt dışından gelecek olan öğrencilerin getirebilecekleri veya burada yakalanabilecekleri bulaşıcı hastalıklar konusunda azami dikkat gösterilmeli gerekli tedbirler alınmalıdır. Ayrıca, öğrencilerin yasadışı yollara yönelmeleri halinde ve öncesinde güvenlik güçleri gerekli tedbirleri almalıdır. Bu bağlamda, öğrencilerin ülkeye girişte öğrenci belgeleri ve diplomaları titizlikle incelenmeli, bazı soru ve testlerden geçirilmeli ve gerçekten eğitim amacıyla gelenler tespit edilerek ülkeye kabul edilmelidirler.
Bu konuda, güvenlik güçlerimizin çok titiz çalışmalar yaptığını biliyor ve destekliyoruz. Ülkeye eğitim dışında başka amaçlarla gelenler, mutlaka geri çevrilmelidir. Öğrenci sayısı artarken, ülkemizde doğabilecek sağlık ve güvenlik sorunlarını önlemek ve ülkedeki huzuru sürdürmek özelde bu sektör, genelde de tüm KKTC için olmazsa olmazdır. Çünkü, bu konuda en ufak bir sıkıntı, ülke ve üniversite imajımıza darbe indirecektir.
Son tahlilde, çok önemli bir hususa vurgu yapmak istiyorum. Bütün üniversiteler aynı geminin içindedir. Birbirlerini rakip görmeden iş birliği ve ahenk içinde bir paydaş olarak hareket etmeli ve KKTC’de bir üniversite markası yaratılması için var güçleriyle çalışmalıdırlar. Temel amaç, öğrenci memnuniyeti ve eğitim kalitesinin artırılması olmalıdır. Bu olursa, öğrenci sayısı günden güne artacak ve üniversitelerin ekonomik ve mali yapıları güçlenecek ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulacaktır.

Üniversitelerin güçlenmesi, ülke ekonomisinin büyümesi demektir. Çünkü, üniversiteler, özellikle milli gelire ve istihdama çok büyük katkı yapmakta, ülke ekonomisine can vermektedir. Üniversitelere gözümüz gibi bakmalıyız.
Başa dön tuşu