Toplumsal İhtiyaçlar ve Siyasi Sonuçları - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Eylül 22, 2023
Köşe Yazarları

Toplumsal İhtiyaçlar ve Siyasi Sonuçları

Mahmut KanberMahmut Kanber

Tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de toplumsal ihtiyaçların yarattığı bazı siyasal sonuçlar olmuştur olmaya da devam edecektir.  Toplumların kazanımları toplumların toplumsal ihtiyaçları noktasındaki talepleri ile geliştiği de bir gerçektir.

Bu noktadan hareket ederek Kıbrıs Türk toplumunun kendi ihtiyaçlarını noktasındaki talepleri toplumsal fayda noktasından dejenere olmuş siyasetin yarattığı bireysellik tekçilik ve zümresel çıkarcılık  ülkenin 50 yıllık serüveninde mutlaka bir siyasi sonucu olacaktır.


Ülkemizde yaşanan ve bundan sonra da yaşanacak olan siyasal yapılarla toplumun çıkar gruplarının ortaya koydukları performans ülkedeki eşitlikçi ve adil düzeni engellemektedir.

Söylemlerin eyleme geçmediği yaşadığımız bu coğrafyada toplumun temsilcilerinin ülkedeki yaşanan toplum ve siyaset ilişkisinin sonuçlarından azımsanmayacak bir zümrenin bu statükodan  beslendiği ve bu konudan şikayetçi olmadığı gerçeği ile karşı karşıya olduğunu bilen birey, inanacak arkasından koşabileceği siyasal örgütlenmelere ihtiyacı olduğunu bilmesine rağmen, alışkanlıklarından vazgeçmeden gelenekçi yaklaşımlarına devam etmektedir.

Ülkenin 50 yıllık serüveninde doğal gelişiminde olan nüfusunun birkaç katı kadar Göçmen almıştır göç eden farklı kültürlerin ülkede kendilerini kabul ettirme noktasındaki çabaları bir takım çıkar ilişkileri ve siyasi ilişkileri doğurmuştur, Plansız nüfus gelişimi plansız yapılaşma plansız altyapı sorunları Sağlık Eğitim Güvenlik dış politika gibi sorunların Evrensel normlara uygun olmadan sosyal devlet anlayışının eksikliği ve sosyal politikaların ülkede uygulanmaması ekonomideki istikrarsızlık Türk Lirasının  değer kaybının yarattığı ekonomik ve sosyal sorunların ülkemizde 2023’ün son bölümüne girerken geçmişten bugüne her dönemden daha kötü olduğunu görülmektedir.

Bu sonuçların toplumun uluslararası normlarda demokrasisini ve özgürlüklerini geliştirmediği gibi zihinsel izolasyona boyun eğmesi için statükonun toplum üzerindeki Mühendislik çalışmaları en etkin şekilde devam etmektedir.

Tüm bunlar ülkemizde olurken ülkeyi yönetme sorumlu olan siyasilerin ülkede yaşananları görmezden gelerek popülist politikalarla toplumu, ellerinde bulunan yazılı ve görsel iletişim kanalları üzerinden Manipüle etmeye devam etmektedir.

Tüm bu koşullarda Kıbrıs Türk halkının farklılıklarının zenginlik olabilmesi için ortaklaşabileceği ortak kültür ile başlayarak toplumun parçası olduğuna inanan bireylerden oluşan bir toplum orta vadede dönüşümü sağlayacaktır.

Toplumsal ihtiyaçlar, bir toplumun refahı ve gelişimi için gerekli olan temel gereksinimlerdir. Bu ihtiyaçlar, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda çeşitlilik gösterebilir. Toplumsal ihtiyaçların karşılanmaması, toplumun sağlıklı bir şekilde işleyebilmesini engelleyecek ve çeşitli sorunlara yol açacaktır.

Tüm dünyada olduğu gibi Kıbrıs Türk toplumunda da toplumsal ihtiyaçların karşılanmaması, siyasi istikrarsızlık, siyasal kutuplaşma ve otoriterleşme gibi sorunlara yol açmıştır.

Kıbrıs Türk toplumunun temel ihtiyaçları arasında, ekonomik güvenlik, sosyal adalet ve siyasi eşitlik yer almaktadır. Bu ihtiyaçlar, toplumda yoksulluk, ayrımcılık ve siyasi baskı gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

Ekonomik  güvenlik, insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini ifade eder. Kıbrıs Türk toplumunda işsizlik, yoksulluk ve gelir eşitsizliği gibi sorunlar, ekonomik güvenliğin sağlanmasını engellemektedir. Bu durum, insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamamasına ve toplumsal huzurun bozulmasına neden olmaktadır.

Siyasi eşitlik, insanların siyasi süreçlere eşit katılımını ifade etmektedir. Kıbrıs Türk toplumunda, siyasi partiler arasında kutuplaşma ve siyasi katılımın az olması, siyasi eşitliğin sağlanmasını engellemektedir. Bu durum, siyasi istikrarsızlığa ve demokrasinin zayıflamasına neden olmaktadır.

Kıbrıs Türk toplumunun toplumsal ihtiyaçlarının karşılanması için, aşağıdaki önlemler alınabilir:

  • Ekonomik kalkınma: Ekonomik kalkınma, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacak ve toplumsal refahı artıracaktır.
  • Sosyal adalet: Sosyal adalet, toplumun tüm kesimlerinin eşit haklara sahip olmasını sağlayacak ve toplumsal huzuru artıracaktır.
  • Siyasi katılım: Siyasi katılım, toplumun tüm kesimlerinin siyasi süreçlere dahil olmasını sağlayacak ve toplumsal ihtiyaçların belirlenmesine ve karşılanmasına katkıda bulunacaktır.

Toplumsal ihtiyaçların karşılanması, toplumun refahı ve gelişimi için gerekli olan temel bir koşuldur. Bu nedenle, toplumsal ihtiyaçların karşılanması için gerekli önlemlerin alınması, toplumun geleceği için önemli bir yatırımdır.

Sonuç olarak, Kıbrıs Türk toplumunun toplumsal ihtiyaçlarının karşılanması, toplumun refahı ve gelişimi için gereklidir. Bu ihtiyaçların karşılanması için, ekonomik kalkınma, sosyal adalet ve siyasi katılım gibi önlemlerin alınması gerekmektedir.

Toplumsal ihtiyaçların karşılanmaması, otoriterleşmeye de yol açmaktadır. Bu durum, insanların temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına ve demokrasinin zayıflamasına neden olmaktadır.

Tutunmak, umut etmek, nitelikli yaşamak, sürdürülebilir kalkınma politikaları ve siyasi sonuçlar almak özgür ve özne bireyden oluşan toplumun elindedir…

 

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar