Kayıp uçak: 300 farklı cisim tespit edildi

Kapalı