Tablo net değil

8 Ekim 2013 Salı | 10:11
Kıbrıs Town Houses

Tam bir “körler sağırlar” diyaloğu.

Büyük bir belirsizlik içerisinde, hükümetin ne yapıp- yapmayacağı merak konusu.
Hangi konuda?
Tabii ki programla ilgili.
2015 sonuna kadar atılacak adımlar belli.
Bu adımlar içerisinde en sakıncalı konu özelleştirme.
Özelleştirecek mi bu hükümet yoksa özerkleştirecek mi?
Özelleştirme Yasası oradadır.
Yürürlüktedir.
Hükümet aksini söylemedikçe…
Özerkleştirme ile ilgili adım atmadıkça…
Özelleştirme önceliklidir.
Telekomünikasyon alanında da…
Enerji alanında da…
Protokol da oradadır…
Özelleştirme Yasası da…
Açıklamalara bakıldığı zaman, “Özerkleştirme…”
Eyleme bakınca, “Özelleştirme…”
Eylem başka…
Söylem başka…
Hükümet protokolün diğer tarafından…
Yani Türkiye’den…
“Tarihlerde öteleme” istedi…
O kadar…
Ne kadar ötelenirse ötelensin…
Protokol 2015 Aralık ayında son buluyor.
Tablo net değil…
Hükümet bir taraftan protokole bağlı…
Diğer taraftan da sendikalara…
“Ekonomik akıl” ya da “ortak akıl” devrede değil…
Devrede olan ne biliyor musunuz?
“Hükümet iki cami arasında beynamaz…”
Yani programı var ama cesareti yok.
Örneğin Kıb-Tek…
CTP- DP hükümeti ne vadetti bu alanda?
İşte hükümet programının tozlu sayfalarında yer alan ifadeler:
– Kıb-Tek ve Telekomünikasyon İdaresi gibi stratejik kurumlar özerkleştirilerek verimlilik, hesap verilebilirlik, şeffaflık ve etkinlik ilkeleri çerçevesinde kamu yararına çalışmaları sağlanacaktır. (Sayfa 17, Kamu maliyesi alanında)
– Enerji maliyetlerinin düşürülmesi, arz güvenliği ve enerji verimliliğinin sağlanması hedeflerine bağlı olarak Kıb-Tek’in özerkleştirilerek yeniden yapılandırılmasını sağlayacak yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir. (Sayfa 21 ekonomi ve sosyal kalkınmayla ilgili politikalar)
– Ülkedeki en önemli kamu elektrik üretim işletmesi olan KIB-TEK, özerklik, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde, AB normları ve tavsiyeleri göz önüne alınarak enerji arz güvenliğini, sürdürülebilirliğini, verimli ve makul fiyatlarla ülkeye elektrik sağlayacak şekilde yeniden yapılandırılacaktır.
– – Kıb-Tek’ten elektrik alıp tüketen ve bedellerini henüz ödemeyen tüketicilerden tahsilâtların yapılması için gerekenler yapılacaktır.
– Yenilenebilir enerji alanlarında ülke koşulları, ilgili mevzuat ve AB kuralları incelenerek yenilenebilir enerji sektörünün geliştirilebilmesi için teşvik sistemi oluşturulacak konutlara güneş enerjisi ile elektrik üretimi sistemleri kurulması özendirilecektir. (Sayfa 31 – 32 Kıb-Tek’in bağlı olduğu gıda, tarım ve enerji bakanlığı politikalar)
İşte vaat edilenler…
Türkiye kanadına aktarılan ise, “Programa bağlı kalınacağı…”
Tablo net değil.
Neden?
Çünkü siyaset de dediğim gibi “sendikacı ve Türkiye arasında” sıkışmış durumdadır.
Kıbrıs Türkü için en iyisi ne?
Bakalım seçilmişler karar verebilecek mi?

***
Seyrüsefer kazığı…

Yılda bir kez en az…
Herkes bu konuda öfkelenir…
Küfür de eder…
İsyan da eder…
Nedir o?
Hani birçok şey vardır elbet öfkelendiren, isyan ettiren, küfrettiren de…
Bu seyrüsefer ruhsatları ile ilgili.
Eskiden aracın yılına göre belirlenirdi seyrüsefer ücretleri.
Daha adildi kendi içinde.
Eskidikçe aracınız…
Ödediğiniz seyrüsefer ücreti de düşerdi.
Aracı yeni olan…
Yani yeni araç almaya parası olan, seyrüseferini de ona göre öderdi.
Daha adildi yani…
Şimdi öyle mi?
Aracınız kaç yaşında isterse olsun.
Ağırlığına göre ödüyorsunuz seyrüsefer harcını.
Üstelik yıldan yıla artıyor ödediğiniz seyrüsefer.
Zira devlet her Aralık ayında açıklıyor bir sonraki yılla ilgili zammı.
En az yüzde 10 artışla… Akıp gidiyor hayat…
Kardeşim sordu akşam:
– Gardaş bütün yolların yapım parasını kim öder?
Ani bir refleksle cevap verdim:
– Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Dairesi…
Hiddetlendi:
– Beni mi kandırın. Her yolun başında yazar, bu yolun kaynağı TC Devleti tarafından karşılanmıştır diye…
Bu kez ben hiddetlendim:
– Ne ama beni denen? Nedir söyleyeceğin çabuk söyle…
Ağzındaki baklayı çıkardı:
– Seyrüsefer harcı neden alınır? Araçlar yoldadır, yollar yapılsın diye. Bizim yollarımızı Türkiye yapar. Biz seyrüsefer harcı öderik. Ama devlet bu parayı alır, yollara bakmaz. Ancak da maaş öder…
Farklı bir bakış açısı olsa da…
Hakikatten bu seyrüsefer ücretleri dibelik can yakıyor…
Öyle ki…
Bugün birçok kişi seyrüsefer harcını ödemeden… Yol izni çıkarmadan kullanıyor aracını…
Yazdık ya…
Ne olacak?
Hiç…
Fahiş fiyattan devlete haraç vermeye devam edecek herkes…