Köşe Yazarları

Şirketler yasası rehberi (2)


 1. Bir şirketin özel olduğu nasıl anlaşılır? (Md. 29)

-Şirketin tüzüğünde payların devretme hakkı kısıtlanmıştır.

-Üye sayısı en az iki en çok ellidir.

-Şirket paylarına veya tahvillerine iştirak için halka çağrı yapamaz.

 

 1. Limited şirketi özel şirket yapan şartlara uyulmazsa ne olur? (Md. 30)

Özel bir limited şirket, tüzüğünde mevcut olan (kendisini özel yapan)kurallara uymazsa;

Özel şirketlere tanınan imtiyazlara ( 32.madde,123.maddesnin 1.fıkrası ve

211(1)(a)(i)maddesi) hak sahibi olma durumu sona erer.

 

 

 

 

 1. Şirketin ‘özel’ olma durumu sona ererse ne yapılmalıdır? (Md.31)

Şirket, ana sözleşmesinde;  özel şirket olmasını gerektiren 29.madde’deki koşulları

içermeyecek şekilde değişiklik yaparsa; şirket ‘özel şirket ‘olmaktan çıkar. Bu değişikliği

on dört gün içerisinde mukayyide bir beyanname ile bildirir.

 

 1. Üye sayısının yasal asgarinin altına düşmesi halinde ne olur? (Md.32)

Özel bir şirket ikiden az, başka herhangi bir şirket yediden az üye ile altı aydan fazla bir

süre iş yapmaz. İş yapmaya devam ederse, altı aydan sonra iş yapmaya devam eden

üyeler ve üyelerin asgariden az olduğunu bilerek iş yapan herkes, şirketin o sürede yaptığı

tüm borçların ödenmesinden münferiden sorumlu olurlar ve münferiden dava

edilebilirler.

 

 1. Şirket nasıl sözleşme yapabilir?(Md.33)

Limited şirketler aşağıdaki biçimde sözleşme yapabilir.

 

 1. Özel şahıslarla yapılan yazılı ve mühürlü olması gereken sözleşme yazılı ve şirketin müşterek mührü ile mühürlenmiş olarak yapılabilir.
 2. Özel şahıslarla yazılı olarak yapılan ve yükümlülük altına girecek taraflarca imzalanması gereken sözleşmeler şirket adına (yazılı olarak) yetkili olan şahıslar yapabilir.
 3. Özel şahıslarla yapılan sözleşmeler de yetkili biri tarafından yapılmalıdır.

 

Bu şekilde yapılan sözleşmeler yasal açıdan bağlayıcıdırlar.

 

 1. Poliçe ve emre yazılı senetlerin düzenleme ve kabulleri nasıl olur?(Md.34)

Şirket tarafından yetkilendirilmiş biri tarafından şirket adına düzenlenen veya kabul veya

ciro edilen poliçe ve senetler şirket adına yapılmış, kabul veya ciro edilmiş olurlar.

 

 1. Şirket, dış ülkelerde senet yapabilir mi ?(35)

 

Şirket, dış ülkelerde şirket adına senet yapması için herhangi birine; yazılı, mühürlü bir

Belge ile yetki verebilir. Elinde yetki belgesi olan bir vekilin mühürleyip imzaladığı

senet, şirketi bağlayıcı olup şirket tarafından mühürlenmiş ve verilmiş gibi olur

 

 1. Şirket, yurt dışında kullanılması için resmi mühür sahibi olabilir mi? (Md.36)

Şirketin tüzüğünde dış ülkelerde iş yapması hususu mevcuda ise; şirket mührünün aynısı

olan ve kullanacağı ülkenin veya bölgenin adı eklenen resmi bir mühür sahibi olabilir.

Dış ülkelerde üzerine yabancı ülke adı eklenmiş  (dış ülkeler için olan) resmi mühür

kullanılır. Şirket, dış ülkelerde mührünü kullanacak kişiye yazılı ve mühürlü bir belge ile

yetki vermelidir. Yetki verilen kişiye verilen belgede, süre belirtilmemişse vekil ile iş

gören kişiye vekilin yetkisinin iptal edildiği veya sona erdirildiği bildirilene kadar vekilin

yetkisi devam eder ve imzaladığı mühürlediği senetler, belgeler şirketi bağlayıcı olurlar.

Böyle bir mührü basan kişi, mührün basıldığı senet ve ya evrak üzerine mührün basıldığı

tarihi ve yeri imzası ile yazılı olarak tasdik eder.

 

 1. Şirket belgelerinin doğruluğu nasıl kanıtlanır? (Md.37)

Şirket tarafından düzenlenen bir belge veya işlemin doğruluğunun tasdikinde; mühür

basılmaksızın şirket direktörü, sekreteri veya başka yetkili görevlisi tarafından

imzalanması yeterlidir.

 


Etiketler

Benzer Haberler

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı