Kıbrıs

Sağlık yardımları hangi kriterlere göre yapılıyor?


Söz konusu yardımların hangi kriterler doğrultusunda yapıldığı hakkında Bakanlar Kurulu’ndan bilgi talep ettiğini açıklayan Toparlanıyoruz Hareketi, bunun kamu vicdanı için önem arz ettiğini vurguladı.

Toparlanıyoruz Hareketi, “Bakanlar Kurulu kararıyla 2015’in ilk 3 ayında yaklaşık 325 bin TL tutarında sağlık yardımı yapıldığını, bu yardımların yarısının bazı siyasetçilerin akraba ve/veya yakın çevrelerine yapıldığı görülmektedir” diyerek hükümetin yurttaşların tedavi için ihtiyaç duyduğu maddi desteği adil ve yeterli şekilde sağlayıp sağlamadığının sorgulanmasını istedi.

Toparlanıyoruz Hareketi’nden yapılan açıklamada, Bilgi Edinme Hakkı Yasası çerçevesinde Bakanlar Kurulu’na yönetilen bazı sorular olduğu belirtilerek, sorular şöyle sıraladı:

“1)  Bakanlar Kurulu kararları ile yapılan sağlık yardımları hangi yasal düzenlemeye istinaden yapılmaktadır?

2) Devletin sağlık yardımlarından yararlanmak isteyen kişiler hangi yolu izlemelidir?

3) Bir kişiye sağlık yardımı yapılabilmesi için o kişinin sağlaması gereken şartlar nedir?

4) Gerekli başvuruyu yapmasına rağmen olumlu bir netice elde edemeyen kişilerin itiraz edebilmesi için bir mercii var mıdır?

5) Tüm bu konularda, uygulamaya temel oluşturan bir mevzuat var mıdır? Var ise; bu mevzuatla ilgili detaylı bilgi ve belgelerin tarafımıza verilmesini talep ederiz.”Başa dön tuşu