Rekabet Edebilirlik Raporunun Değerlendirilmesi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mayıs 24, 2024
Köşe Yazarları

Rekabet Edebilirlik Raporunun Değerlendirilmesi

İlki 2009 yılında yayınlanan Rekabet Edebilirlik Raporu, KKTC ‘de mevcut potansiyeli en etkin şekilde kullanma ve kaynakları  en verimli alanlara yönlendirme amacının hayatın her aşamasında en temel kıstas olması gerektiğini hedeflemiştir.

Rekabet edebilirlik, ülkemizin gündemine o günden itibaren girmiş ve toplumun büyük kesimlerinin kullandığı bir ifade haline gelmiştir.


Bu yıl 4.’sü hazırlanan rapor, Dünya Ekonomik Formu’nun her yıl geleneksel olarak hazırladığı Küresel Ekonomik Endeksi metedolojisine bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Yıllık olarak ortalama 140 ülkenin ekonomilerini ve bunların 12 ayrı yapıtaşlarını kıyaslayan bahse konu Endeks iş  yaşamına, akademisyenlere, karar vericilere yönelik bir yol haritası oluşturmaktadır.

2009 yılında yayınlanan rapora göre Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik sıralamasında 117’nci  sırada,  2010 yılında 99’ncu sırada, 2011 yılında 117’nci sırada ve 2012 yılında yayınlanan son rapora göre de 140 ülke arasında 118’nci sırada bulunmaktadır.

Geçen yılki raporun ana teması ekonomi yönetişimi olmuştur. Tüm kurumların, yönetimin farklı noktalarında olanların ve ilgili tüm kesimlerin ortak bir amaç doğrultusunda kurgulanmasını, ekonomi biliminin ortak stratejide etkin kullanılmasını ve ilgili bütün tarafların katılımıyle günlük kararların uzun vadeli vizyonla ayni paralelde ilerlemesini anlatır. Sürecin her aşamasında verimlilik ve koordinasyon esastır.

Bu yılki raporun ana teması “Değişimlere ayak uydurabilen esnek ekonomi” olmuştur.Rekabet edebilirliğin sürdürlebilir olabilmesi için ekonomimizin  değişimlere ayak uydurabilme  kapasitesine vurgu yapılmaktadır. Bir ekonominin değişimlere ayak uydurabilmesi,  kendini dönüştürebilmesi ,o ekonomideki aktörlerin işbirliğine bağlıdır. Eğitim kalitesi ve düzeyi, piyasa etkinliği, teknolojik kabiliyet, iyi yönetişimi, nüfus ve iş güvenliğinin yapısı, toplumsal diyaloğun etkin olması en önemli faktörleridir.

Küçük ekonomilerin en büyük avantajı, esnek olabilmeleridir. Rapora göre; dışa açıklığınız ne kadar yüksekse,değişiminiz,dönüşümünüz,dinamikleriniz o kadar  iyi çalışır. KKTC’nin dışa açıklığı ada ekonomilerinde olması gereken %55’in altında, %37 düzeyindedir.  Annan Planı dönemlerinde %48 düzeylerine ulaşmıştır. O dönemdeki ekonomideki gelişme önemli bir etkendi. Kamusal  mevzuat ve altyapı sorunları,  izalasyonlar, diğer ekonomilere erişim-entegrasyon sorunu,  sosyo-politik kültür,  iş dünyası, sivillerin kapasitesi ve Kıbrıs Sorunu belirsizlikleri gibi birçok unsur dışa açık olmamanın sebepleri arasında gösterilmektedir.

Rekabet Edebilirliğin hesaplanmasında kullanılan 12 başlığın ancak 5 tanesinde geçen yıla göre ilerleme sağlanmıştır. Bunlar, finans piyasasının gelişmişliği, altyapı ve sağlık, ilköğretim ve teknolojik hazırlık başlıklarıdır. Bunlar dışındaki başlıklarda gerileme yaşanmıştır. En çok gerileme işletme gelişmişliğinde görülmüştür. Bunun yanında piyasa sığlığı, ürün piyasasının etkin olmayışı, işgücü piyasasındaki etkinliğin düşük olması KKTC’nin gelişimini olumsuz şekilde etkilemektedir.

Kuzey Kıbrıs’ın verimliliğini artırmak ve rekabetçi olabilmek, mal piyasasının etkinliği ve büyüklüğü, iş gücü piyasasının etkinliği, yüksek öğrenim ve eğitim gibi etkinlik artırıcı başlıklara önem verilmeli ve bunların iyileştirilmesine yönelik adımlar atılmalıdır.

KKTC ,  daha esnek ve hızlı hareket etmek suretiyle, değişimlere ayak uydurabilen bir ekonomik yapıya dönüşme yolunda çalışmalarına hız vermelidir.

Ayak uydurabilen, rekabet edebilirliği artmış olan, dış pazarlara daha fazla açık, üretim kapasitesi yüksek, esnek bir ekonomik yapı, refah düzeyi artmış bir ekonomiyi oluşturabilecektir.

İş yaşamından, sendikal yaşama, basın dünyasından, yargıya, politik yaşama kadar toplumun tüm kurum ve kuruluşları kendilerini yenilemek, dünyayla yarışır hale gelmek zorundadırlar. Rekabet edebilir olmanın ana vizyonu budur.

Raporun hazırlanmasında emeği geçen başta Ticaret Odası ve 3 değerli akademisyeni kutlar, ülke ekonomisinin  kullanımına sundukları bu değerli rapor için tebriklerimi sunarım.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar