EkonomiMünhal

POL-YAK münhal duyurusu


KKTC Polis Yardımlaşma Kooperatifi Ltd. / Pol-Yak münhal duyurusu yayınladı.

KKTC Polis Yardımlaşma Kooperatifi Ltd’de  – Pol-Yak çalışmak üzere aşağıdaki niteliklere haiz bir personel istihdam edilecektir.ARANAN NİTELİKLER

1-KKTC yurttaşı olmak;

2-Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak;

3-İşe başlama tarihi olan 21 Temmuz 2020 tarihi itibarı 30 yaşını tamamlamamış olmak

4-Herhangi bir üniversitenin İşletme ve Muhasebe veya sadece Muhasebe Bölümünden mezun olmak;

5-Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsa dahil rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamış olmak;

6-Geçerli D sınıfı ehliyet sahibi olmak;

7-İyi derecede bilgisayar bilmek;

8-Atanacağı görevi sürekli olarak yapmasına engel teşkil edecek bedensel bir hastalık, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak.(Devlet Hastanesi sağlık kurulu raporu ibraz etmek)

9-İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavda başarılı olmak;

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

1-Kooperatifte Sekreter yardımcısı olarak görev yapmak;

2-Kooperatif Sekreterinin kooperatifle ilgili vereceği iç ve dış görevleri yapmak;

BAŞVURU EVRAKLARI

1-KKTC kimlik kartı fotokopisi;

2-Doğum kayıt belgesi(Asli);

3-Diploma Fotokobisi(İlgili bakanlıktan onaylı);

4-1 adet resim;(4 x 6 cm ebatında);

5-Ehliyet Fotokobisi;

6-Polis Genel Müdürlüğünden alınacak sabıka kayıt belgesi;

7-Askerliğini yaptığına dair belge(Erkek adaylar için);

İlgi duyan adayların 04-12 Haziran 2020 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) 8:30-14:00 saatleri arasında Polis Genel Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan KKTC Polis Yardımlaşma Kooperatifi Ltd’e bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. Sınav tarihi müracaatçılara bilahare bildirilecektir.

Daha fazla bilgi almak isteyen adaylar 22 71697 numaralı telefondan ulaşabilir.

KKTC POLİS YARDIMLAŞMA KOOPERATİF LTDBaşa dön tuşu