Mecliste sağlık ve turizmdeki sorunlar konuşuldu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Aralık 7, 2023
Kıbrıs

Mecliste sağlık ve turizmdeki sorunlar konuşuldu

Meclis

Meclis Genel Kurulu’nda CTP Milletvekili Salih İzbul “Sağlıkta Son Gelişmeler” başlıklı güncel konuşma yaptı.

Konuşmasına Tıp Bayramı’nı kutlayarak başlayan CTP Milletvekili Salih İzbul, göç yasası olarak tabir edilen yasanın ardından maaşlar konusunda yaşanan karmaşayı dile getirerek, bu sürecin sonucunda hastanelerde hizmet verecek sağlıkçı bulunmasının gittikçe zorlaşacağına işaret etti.

Kamu görevlileriyle, sağlık çalışanları yasalarının çeşitli düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden İzbul, doktorlarım hekimlik haricinde başka bir görev üstlenmediği sürece yapılana ikinci iş demenin doğru olmadığını kaydetti.


Kamu ve özel hekim ayrımı yapılması için zamana ihtiyaç olduğunu ve bunu sağlayacak düzenlemeler yapılabileceğini söyleyen İzbul, bakanlığı döneminde bu konuda yaptığı çalışmaları anlattı.

İzbul, hastanedeki hekimlerin çoğunun istifaya hazırlandığını dile getirerek, sağlık sisteminde yeni düzenlemeler yapılmadan bu konunun çözümlenmesinin mümkün olamayacağını belirtti.

Sağlıkta konuşulması gereken çok konu olduğunu ancak hepsine değinmesinin mümkün olamayacağını söyleyen İzbul, YDÜ hastanesine yapılması gereken ödemelerle ilgili bilgi verdi.

İzbul, YDÜ hastanesine ödenen paranın 2012’de başlayan bir süreç olduğunu hatırlatarak, ilk başta borçların denetimlerin ardından düzenli ödendiğini, sonrasında ise sevklerin sadece uçamayan hastalara uygulandığını anlatarak, bu tür hastaların faturasının da 20 milyon olduğunun ortaya çıktığını belirtti.

Özel hastaneler tüzüğü dikkate alındığında KKTC’deki özel hastanelerin 1-2 tanesi hariç hepsinin kapatılmasının gerektiğini ifade eden İzbul, mevcut özel hastanelerin bu tüzükler hazırlanırken dikkate alınmadığını, nasıl bu şartlara uyabilirler konusunda çalışma yapılması gerektiğini kaydetti ve tüzüğün yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini anlattı.

İzbul, özel hastanelere getirilen şartların çok ağır olduğunu da kaydetti.

BEROVA

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova da söz alarak, sağlık ve sağlık sistemiyle ilgili sorunların eskiye dayandığını belirtti, özel-kamu hekimliği konusundaki mahkeme süreci ve ortaya çıkan kararın kamu sağlık çalışanları yasası konusunda dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Yasanın CTP’nin iktidarda olduğu bir zamanda onaylandığını ve süreç içerisinde bu yasaya konulan ikinci iş kısmının kamu hekimlerinin başına dert olacağını söylediklerini belirten Berova, 2008’te yasanın hazırlanmasıyla birlikte başlayan sürecin bugün bu aşamaya geldiğini belirtti.

Berova, 1976 yılından sonra gelen süreç içerisinde hükümetin yıllarca tabiplerin arzuladığı hekim hakim maaşı eşitlemesi konusunda çok önemli bir adım attığını kaydederek, yıllardır hekimlerin arzuladığı eşitlemenin bu hükümet döneminde olacağını aktardı.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı  Serdar Denktaş ise söz alarak, Hakim-hekim maaşı eşitlenmesiyle ilgili yapılan çalışmanın meclise sevk edilmek üzere olduğunu açıklayarak, özel kamu hekimliğiyle ilgili yıllardır yaşanan süreci anlatarak, “Ortada bir sorun varsa bunun çözülmesi için çalışmamız gerekiyor” dedi.

Atılacak adımlardan sonra kamudan istifalar değil yönelimler beklediklerini ifade eden Denktaş, özel hekimlerin de kamu kaynaklarından yararlanmasının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Denktaş, 10 aylık sürede TC’ye 2015 sonuna kadar olan hasta ve ilaç borcunun ödendiğini, 2016 yılı borçlarının da yıl sonuna kadar ödenmiş olacağını söyledi.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de “Turizm” başlıklı konuşmasında, hükümetin eski eserlerle ilgili yanlışlarını örtmek için Cumhurbaşkanı’nı vizyonsuzlukla suçladığını savunarak, fiyat istikrar fonunda toplanan paraların yıllardır hükümetin çıkarları için kullanıldığını iddia etti.

Hazırlanan eski eserler yasasıyla hükümetin, Anıtlar Yüksek Kurulu’na sadece hükümetin üye atayacağı bir değişiklik getirdiğini anlatan Angolemli, “Bu yasanın ne Bakanlar Kurulu’ndan ne de meclisten geçmesi gerekir” dedi. Angolemli, bu konuda gerekirse sokağa çıkılacağını söyledi.

Rehberlik uygulamalarıyla ilgili eleştirileri de dile getiren Angolemli, rehberlik mesleğinin KKTC’de pasifleştirildiğiyle ilgili örnekler verdi.

Angolemli, turizm sektöründeki uygulamaları da eleştirerek, bugünkü uygulamalarla, gelen turistin ülkeye hiçbir ekonomik katkı ve fayda sağlamadığını söyledi.

Gelen turist ve öğrencilerin güvenliğini sağlamanın devletin görevi olduğunu belirten Angolemli, hergün basında uyuşturucu haberleri yer aldığını, devletin görevini yapmadığını savundu.

Turizmde beklenenin olmayacağını iddia eden Angolemli, rehberlik yasasına harfiyen uyulması gerektiğini, yurt dışından rehberlere izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Turizm örgütü kurulmasının şart olduğunu da belirten Angolemli, rehberlerle ilgili şahit olduğu olumsuz olayları anlattı.

ÖZGÜR

CTP Milletvekili Birikim Özgür ise, eski eserlerle ilgili iki tasarının Meclis Genel Kurulu’na geldiğini birinin bir madde ekleyerek meclisten geçtiğini ancak sanki gelirlerine el konuyor gibi bir izlenim yaratıldığını ve bunun doğru olmadığını belirtti.

Dünyada fon uygulaması kalmadığını ve bu fonlarla ilgili söylemlerin maliyeden anlayanlar için komik bulunan açıklamalar olduğunu ifade eden Özgür,  düzenlemenin muhalefet dahil her kesime denetleme imkanı verdiğini de söyledi.

Üyelerin düzenlenmesine yönelik 42. Madde değişikliğine kendilerinin de olumlu bakmadıklarını ifade eden Özgür, fon konusunda yapılan değişikliğe yapılan eleştirileri ise doğru bulmadığını kaydetti.

Fonlarla ilgili düzenlemenin “yapılması gereken bir iş” olduğunu ve vizyon sahibi olan herkesin bunu desteklemesi gerektiğini kaydeden Özgür, fonun bütçeye aktarıldığı noktada popülizme başvurulduğunu kaydetti.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Denktaş ise, rehberlerle ilgili yapılan yasanın rehberlere verdiği hakları rehberlerin kullanmadığını, birçoğunun sessiz rehber alarak ödenek almayı seçtiğini söyledi.

Rehberlik kurslarının çok uzun yıllardır Türkçe verildiğini ve çok çok az sayıda yabancı dil kullanan rehber bulunduğunu anlatan Denktaş, en büyük eksikliğin gerekli lisanlarda rehberlik eğitimi verilmesi olduğunu kaydetti.

Denktaş, turizm örgütü yasa tasarısının tamamlanma noktasında olduğunu dile getirdi.

Anıtlar Yüksek kurulu üyeliğinin toplantılara katılınmaması halinde düşmesi gerekirken, katılım sağlamayan üyenin temsil ettiği örgüt tarafından yeniden üye olarak gönderildiğini savunan Denktaş, bu tür yanlışlıkları düzeltmek için yeni bir yasa tasarısı hazırladıklarını söyledi.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Angolemli ise, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun yasasında da aynı üye yeniden gönderilemez diye bir madde bulunmadığını belirtti.

Angolemli, eski eserler fonundaki paranın da sadece amacıyla uygulanmasının yasada düzenlenmesinin zorunlu olduğunu kaydetti.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar