Meclis'te gündem TAK - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 23, 2024
Kıbrıs

Meclis’te gündem TAK

[dropcap style=”circle” bgcolor=”#0065ad”]T[/dropcap]ürk Ajansı- Kıbrıs (TAK) 2016 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu’nda oyçokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurulu’da, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, siyasi kadro dışındaki Meclis çalışanları hakkında Meclis kürsüsünden bazen eleştiriler yapıldığına dikkat çekerek, bu personelin kürsüden veya basın aracılığıyla eleştirilere cevap veremediğini söyledi.


Meclis personelinin hiç birinin herhangi bir siyasi partiye yakın çalışmadığına dikkat çeken Siber, personelle yaşanan sıkıntıların şikayet yerinin Meclis Başkanlığı olduğunu kaydetti.

Siber, meclis çalışanlarının daha huzurlu olması için, personelle ilgili sıkıntılarını Meclis Başkanlığına bildirilmesini istedi.

Genel Kurul’unda daha sonra Meclis komitelerinde yapılan değişiklikler Genel Kurulun bilgisine getirildi.

Demokrat Parti’nin Sayıştay ile Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’ndeki üyesi Özdemir Berova’nın yerine Mustafa Arabacıoğlu’nun getirildiği bilgisi verildi.

Sayıştay Komitesi Başkanlığına CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Başkan Vekilliğine UBP milletvekili Ali Pilli’nin getirildiği, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanlığına Fazilet Özdenefe, Başkan Vekilliğine Ergün Serdaroğlu;, Dijitek ile ilgili araştırma komitesi başkanlığına Ersin Tatar, başkan vekilliğine Arif Albayrak; KTHY ile ilgili araştırma komitesi başkanlığına Zorlu Töre, başkan vekilliğine ise Fazilet Özdenefe; Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’nın parası taşınırken meydana gelen soygun olayı ile ilgili oluşturulan meclis araştırma komitesi Başkanlığına Zorlu Töre, başkan vekilliğine ise Özkan Yorgancıoğlu’nun seçildiği bilgisi verildi.

Genel Kurulda ilk olarak, Türk Ajansı- Kıbrıs (TAK) 2016 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşülmeye başlandı.

TATAR

UBP Milletvekili Ersin Tatar, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin konuya ilişkin raporunu okudu.

Tatar, yasa tasarısının meclise geç geldiğini söyleyerek, bunu eleştirdi.

TÖRE

Tasarı üzerine söz alan UBP Milletvekili Zorlu Töre, TAK’ın önemine değinerek, personel bakımından daha zengin olması gerektiğini ve bu sebeple haberleri verme konusunda bazı sıkıntılar yaşadığını belirtti.

TAK’a ve yapılan bazı haberlere eleştirilerde bulunan Töre, haberlerde zaman zaman her şeyin yazılmadığını, Meclis haberlerinde bazı milletvekillerinin konuştukları daha uzun, bazılarının da daha kısa verildiğini söyledi.

Töre, bu tür yerlerde çalışanların tarafsız ve objektif olması gerektiğini vurguladı.

Sadece TAK’ta değil, BRT’nin haberlerinde de sıkıntılar yaşanabildiğini ifade ederek, hem TAK, hem de BRT’nin ciddi şekilde elden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

SOYER

CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer de, TAK’ta çalışan personelin büyük özveriyle çalıştığına dikkat çekerek, bütçede önemli bir unsur olduğunu söyledi.

TAK’ın, ek mesailerinin oluşturduğu brüt ücret üzerinden ihtiyat sadığı ve sosyal sigorta yatırımlarının yapılmadığı tek kurum olduğunu vurgulayan Soyer, bazı personelin rotasyon çalıştığı halde, rotasyon ödeneği üzerinden İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta yatırımlarının da yapılmadığına dikkat çekti.

Soyer, bunun yetkisinin yönetim kuruluna verildiğini ifade ederek, Maliye Bakanı’nın konun takipçisi olmasını istedi.

TAK’a önemli eleştiriler yapıldığını, ancak TAK’ın önemli bir fonksiyonu olduğunu ifade eden Soyer, yerel basının TAK’ın imzasını kullanmamasını eleştirdi.

TAK’ın haberlerinin “beleşe” servis edilmesini doğru bulmuyorum” diyen Soyer, TAK’ın kendi iç organizasyonunu iyi yapması gerektiğini belirtti.

Haberlere yapılan eleştirileri “hava civa” diye niteleyen Soyer, TAK’ta esas olanın verimliliği arttırmak olduğunu söyledi.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, “ülkede haber almayı kolaylaştıracak mıyız, yoksa başka ülkelerdeki gibi zorlaştıracak mıyız” diyerek, haber alma kaynaklarının can çekiştiğini, hükümetin de seyrettiğini savundu.

Yasaya göre, TAK’ta 75 personel olması gerekirken, personel eksikliği olduğunu ifade eden Angolemli, haberleri sağlıklı alabilmek için personel sıkıntısının giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Yurt dışındaki temsilciliklere dikkat çeken Angolemli, TAK’ın yurt dışında temsilciliği olmadığını da söyledi.

TAK’ın bütçesine ret oyu vereceklerini ifade eden Angolemli, bu bütçeyle yeterli haberi alamayacaklarına inanç belirtti.

Çalışanların, mutlu olması, özlük haklarına kavuşmaları gerektiğini belirten Angolemli, Anayasa’da yer aldığı gibi haber alma hakkının yaşama geçirilmesi için TAK çalışanlarının huzur içinde olması gerektiğini kaydetti.

DİNÇYÜREK

Bağımsız Milletvekili Hakan Dinçyürek de, basının haber yönünden beslenmesinin önemli bir kısmını TAK’ın üstlendiğine işaret ederek, TAK’ın aksadığı her noktanın, vatandaşların süratli şekilde haber alması konusunda zafiyet yaşayacağı anlamına geldiğini kaydetti.

TAK’ta ciddi muhabir eksikliği olduğunun bilindiğine dikkat çeken Dinçyürek, bir kurumun yapabilirliğinin yeterli düzeyde olmasını beklemek için , öncelikle eksikliklerin giderilmesi gerektiğini kaydetti.

“Bu kadar muhabirle bu kadar haber olur” diyen Dinçyürek, kurumun insan kaynaklarının yetersizliğinden bahsederken, eksikliklerini eleştirmenin doğru olmadığını kaydetti.

Seçim sistemi değiştikten sonra, TAK’a düşen görev ve sorumluluğun da artacağını vurgulayan Dinçyürek, TAK’ın eksikliklerinin bir an önce giderilmesi gerektiğini kaydetti.

Dinçyürek, TAK’ın binası konusundaki sıkıntının da bir an önce çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, bütçesinin tüm bu gerekenlerin yapılması için yeterli olmadığını belirtti.

Dinçyürek, TAK’ın güçlenmesi için bu kurumun yıpratılmadan, kendilerinin üzerlerine düşenleri yapmaları gerektiğini belirtti.

TATAR

UBP Milletvekili Ersin Tatar da, TAK’ın haber değeri olan konuları izlemesi gerektiğini, tüm kurum ve bakanların, kişilerin kabullerinin izlenmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Özel medyanın TAK’tan “copy-paste” şeklinde haber almasını da doğru bulmadığını ifade eden Tatar, özel medyanın kendi haberlerini, kendilerinin yapması gerektiğini kaydetti.

Tatar, TAK’ın bütçesinin hayırlı olmasını dileyerek, TAK çalışanlarına, özverili çalışmalarında başarılar diledi.

Tatar, TAK’ın artık görüntülü haberciliğe geçmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

ÖZGÜR

CTP Milletvekili Birikim Özgür de, TAK’ın hizmetlerinin çeşitliliğini arttırmak gibi bir görevleri olduğunu ifade ederek, kamu yayımcılığı yapan kuruların güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Çalışanların performansı ile ilgili bir sıkıntı olmadığını, yönetimiyle ilgili bir ihmal olmadığını düşündüklerini söyleyen Özgür, sorunun TAK ve bilimum kurumların mali ihtiyaçları göz önünde bulundurulmadan, daha fazla iş istendiğini kaydetti.

Özgür, sosyal ve ekonomik planlama yapılarak, bu kurumun güçlendirilmesi; daha planlı işler yapılması ve verimliliğin arttırılması için, bütçenin arttırılması gerektiğini söyledi.

Yapısal reformları öngörecek şekilde reformların hayata geçirilmesi , bütçe açığı sorununun ortadan kaldırılması gibi temennilerinin olduğunu belirten Özgür, TAK’ın hizmetlerinin çeşitliliği gibi bir takım açılımların yapılması gerektiği düşüncesinde olduklarını kaydetti.

ŞAHALİ

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, çok ilginç bir iletişim döneminden geçildiğine dikkat çekerek, TAK’la ilgili görüşülmesi gerekenin, bütçesinin olanakları arttırılarak, hizmetlerinin ve teknolojisinin geliştirilmesi olduğunu söyledi.

TAK’ın yeni binasının bir an önce tamamlanması gerektiğine dikkat çeken Şahali, TAK’ta görüntülü yayıncılığa geçilmesi, bunun olabilmesi için de abonelerden maddi katkı alınmasının bir yol olabileceğini kaydetti.

Yayınların çok dilli bir şekilde yapılmasına ihtiyaç olduğunu da söyleyen Şahali, TAK’ın çok dilli haber takibi yapabilecek bir hale büründürülmesinin de önemine dikkat çekti.

“Bugünkü gibi idareten yürüyen işler için TAK bütçesinin arttırılmasının doğru olmadığını” belirten Şahali, ancak TAK’ın olanaklarının arttırılması söz konusu ise bugünkü bütçenin yeterli olmadığını söyledi.

ÇAKICI

TDP Milletvekili Mehmet Çakıcı da, TAK’ta çalışanların çabasını yakından takip ettiğine işaret ederek, çalışanların özverili çalışmalarının farkında olduğunu belirtti.

TAK’ta bir takım sorunlar bulunduğunu, personel eksikliğinden haberdar olduğunu ifade eden Çakıcı, sıkıntı bilinse de çözümlenmediğini kaydetti.

En azından ayrılanlar ve görevlendirilmelerin yerine personel alınması gerektiğini belirten Çakıcı, terfilerle ilgili yaşanan sıkıntıların da giderilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Meclis haberlerin kısa verilmesiyle ilgili eleştirilerde bulunan Çakıcı, bunun bazı önemli haberlerin gözden kaçırılması anlamına da gelebildiğini belirtti.

Çakıcı, bütçeye oylarının, terfilerin yapılmaması, personel eksikliği, hükümetin TAK ajansına yaklaşımından dolayı ret olacağını söyledi.

TAÇOY

Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy da, bütçeyi eleştirerek, bu rakamın personel alımı için mi, yoksa var olan personel için mi olduğunu sordu.

Bu rakamın personel alımı içinse, yatırım için geriye hiçbir şey kalmayacağını ifade eden Taçoy, TAK için mali imkanların yaratılmadığını söyledi.

Bütçede, kesin hesap raporlarının da bulunmamasını eleştiren Taçoy, kesin hesap raporlarının bir an önce gündeme gelmesini talep etti.

TAK’ın yeni binasının yarım kaldığına işaret eden Taçoy, binanın çürümeye mahkum bir şekilde kaldığını, bu binanın bütçenin içinde yer alıp almadığını sordu.

Güney’deki haberlerin TAK’da yeterli kadar yer alamadığını belirten Taçoy, söz konusu durumu eleştirdi.

TAK’ın bütçesinde gerekli planlamaların yapılması gerektiğini belirterek 2017 bütçesinde eksikliklerin giderilmesini istedi.

DENKTAŞ

Taçoy’dan sonra söz alan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş da, TAK bütçesine muhaleffetteyken ret oyu verdiklerini anımsattı.

Normalde yapılması gerekenin bunu geri çekmek olduğunu belirten Denktaş, bu bütçenin TAK’a yeterli olmadığının farkında olduklarını, ancak yılın yarısına gelindiği halde bütçenin hala geçmediğini söyledi.

TAK’ın hala geçen senenin bütçesi ile iş yapmaya çalıştığını ifade eden Denktaş, TAK çalışanlarının büyük bir özveriye işleri yerine getirdiğine değindi.

İşlerin sağlıklı yürümesi bakımından rotasyon ve ek mesai konusunda sıkıntı yaşanmaması gerektiğini söyleyen Denktaş, işlerin yürütülebilmesi için, bu bütçeyi geçirip, ardından ek bir bütçe ile bunun desteklenmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Denktaş, gelecek hafta içerisinde sağlık personelinin de rotasyon ve ek mesai sıkıntısını açmak için ilgili sendikayı da çağırarak sorunu aşmak için çalışacaklarını söyledi.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar