Kıbrıs

KTTO yeni asgari ücreti değerlendirdi


Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), ülke gerçekleri dikkate alınmadan ve asgari ücretin belirlenmesi belli yasal kriterlere bağlanmadan yapılan saptamalar ve her yıl yenilenen tartışmaların,  iş ortamının sağlıksız etkilenmesine ve iş barışının bozulmasına neden olduğunu belirterek, ivedilikle  asgari ücret yasasının  hazırlanması gerektiğini kaydetti.
KTTO’dan asgari ücretin brüt 3 bin 150 TL olarak belirlenmesine ilişkin yapılan değerlendirmede, asgari ücretin bir gösterge olduğu, iş yerlerinde asgari ücreti aşan seviyelerde ücretler uygulandığı, yenilenmiş asgari ücretin bütün maaş ve ücretlerde genel bir yükselişe neden olarak mal ve hizmetlerin fiyatlarının yükselmesine yol açacağı kaydedildi.Değerlendirmede, fiyatlarda sağlanacak yükselişlerin, refah artışına neden olmamakla birlikte ülkenin rekabet gücünü düşüreceği, rakamların büyüyeceği ancak alım gücünün düşeceği, rekabet gücünün azalacağı, turizm ve yüksek öğretim sektörünün zarar göreceği öngörüldü.

Alım gücünün yükselmesinin piyasanın  canlanmasına ve genel olarak iş dünyasının verimliğinin artmasına neden olabileceğine işaret edilen değerlendirmede,  “Ancak ürettiğimiz mal ve hizmetlerin miktarını ve kalitesini artırmadan sağlanacak maaş ve fiyat artışlarının böyle bir sonuç vermesi beklenemez” denildi.

Hükümetin, asgari ücret başta olmak üzere maaş ve ücretlerde sağlanacak nominal artışların sadece genel fiyat dengesinin yükselmesine ve hatta çoğu zaman bu dengenin çalışanlar aleyhine olacak şekilde yeniden kurulmasına neden olacağını bilerek, mal ve hizmet üretimi artışının ve kalitenin yükseltilmesine yoğunlaşması gerektiği ifade edildi

KTTO’nun Asgari Ücret Saptama Komisyonunda temsil edilmiyor olmasının sorunlar yarattığı öne sürülerek, yapılacak yasal değişiklerle asgari ücret saptanmasının kriterlere bağlanması ve en fazla üyeye sahip iş örgütü durumundaki KTTO’nun Komisyonda temsil edilmesi talep edildi.

 

Başa dön tuşu