EkonomiKıbrıs

KTSO: II. Ekonomik Tedbir Paketi reel sektörü daha kucaklayıcı


Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, II. Ekonomik Tedbir Paketi’nin reel sektörü daha kucaklayıcı olduğunu söyledi

Avunduk: Paket temel sıkıntılara cevap değil ama…

Avunduk’un açıklaması şu şekilde:

 “COVİD-19 salgınıyla birlikte, ülke ekonomisi ve özelde sanayi sektörü düşen talepten kaynaklı olarak içeride ve dışarıda pazar bulmakta sıkıntılar yaşamakta, ithalatta haksız rekabete maruz kalmakta ve girdi maliyetlerindeki artışlardan olumsuz yönde etkilenmektedir.

Bununla birlikte işletmelerin sürdürülebilirliği ve istihdamın korunması yönelik açıklanan “II. Ekonomik Tedbir ve Destek paketinin” hükümetle yapılan istişarelerde yukarıda saydığımız temel sıkıntılara cevap olarak değil ancak salgın nedeniyle açılan yaraların sarılmasına yönelik tedbirler olarak görmekteyiz.

“Paket bazı önemli eksiklikler barındırıyor”

Bu paket bazı önemli konularda eksiklikler barındırsa da, üretim sektörlerini destekleyecek açılımlar içerdiğine tanık olunmaktadır.

Öncelikle uzun vadeli finansmana erişim konusunda mevcut kredi programlarında 15 ay olan vadenin 36 aya çıkarılması ve faiz desteğinin devam etmesi işletme giderlerini döndürmekte ve nakit sıkışıklığı yaşayan sektörümüzde olumlu yansımaları olacaktır.

“Haksız rekabete karşı iyi bir destek”

Elektrik teşviklerinin yıl sonuna kadar 10 kuruştan 25 kuruşa çıkarılması, elektrik girdi maliyetlerinin düşürülmesi açısından üreticinin nefes almasını sağlayacaktır. Bu uygulama, zor zamanlardan geçen ve özellikle elektrik yoğun tüketen üreticilerimizin maruz kaldığı haksız rekabete karşı iyi bir destek olacaktır.

İhracatta uzun zamandır ödenmeyen navlun destekleri, gümrük vergisi desteği gibi kamunun reel sektöre olan 385 milyon TL’lik ödemenin en geç bir ay içerisinde yapılacak olması, sağlık başta olmak üzere yol, okul gibi altyapı yatırımlarına 500 milyon TL kaynak aktarılması paket içerisinde reel sektörü ve piyasaya ciddi nakit akışı sağlayacaktır. Bununla birlikte altyapı yatırımlarında Organize Sanayi Bölgeleri’ne daha fazla kaynak ayırmak suretiyle, OSB’lerdeki eksik altyapıların tamamlanması ve sanayi yatırımlarının önünün açılmasını da beklemekteyiz.

“Yerli istihdamın özendirilmesi açısından önemli bir destek”

İstihdamın korunması açısından tüm çalışanlara yılsonuna kadar %75 oranında Sosyal Sigorta prim desteği verilmesi, yeni istihdamlarda sosyal sigorta ve maaş desteklerinin sağlanması, bu zor zamanlarda bin bir zorlukla bulunan kalifiyeli personelin işletmelerde tutulması ve yerli istihdamın özendirilmesi açısından önemli bir destektir.

Üretim sektörlerimizin, girdi maliyetlerinin düşürülmesi suretiyle rekabet edebilirliklerinin artırılması, bu yönde yapılan çalışmaların kalıcı olmasıyla mümkün olabilecektir. Bu kapsamda bir sonraki adımda sanayi sektörüne ayırılan yenilenebilir enerji kotasının artırılması ve elektrik teşviklerinin yüzdesel belirlenmesi ile düşen petrol fiyatları dikkate alındığında LPG ve diğer petrol ürünlerinin de üreticilerine satışında, bazı düzenlemelerin acilen yapılması gerekmektedir.

  1. Ekonomik Tedbir paketi üreticilerin bazı sıkıntılarına çözüm sağlama potansiyeli taşımakla birlikte, ileriye dönük hazırlanacak 3. ekonomik pakette ve 2021-2023 yıllarını kapsayacak Ekonomik programda, üretime dayalı ekonomik modelin oluşturulmasına yönelik somut açılımların yapılması gerekmektedir.

Ekonomik pakette her ne kadar ekonomik örgütlerle hükümet arasında koordinasyon sağlanması açısından bir ekonomik kurul oluşturulması ifade ediliyorsa da, mevcutta kurulmuş olan Reel Sektör Danışma Kurulu’nun bu amaçla kullanılması daha doğru yaklaşım olacaktır. KTSO olarak temennimiz, geçirdiğimiz süreç içerisinde, Sn. Ekonomi bakanı ve Sn. Başbakan ile oluşturulan istişare bağının, III. Paket kapsamındaki çalışmalar için de devam ettirilmesi, bunun yanında, hazırlanacak olan Orta Vadeli Stratejik Plan’da turizm ve yüksek öğretim sektörleri ile birlikte stratejik ürünler başta olmak üzere yerli üretimin de öncelikler arasına alınması yönündedir.

Her ne kadar sanayicimizin temel bazı sıkıntılarına cevap vermese de, II. Ekonomik Tedbir paketi, bazı alanlarda yetersiz olsa da, KKTC’de reel sektöre yönelik bugüne kadar yapılan en kapsamlı programdır. Umut ediyoruz ki, bu paketle birlikte, hükümetlerin bundan sonraki süreçlerde özellikle mal ve hizmet üretimine dayalı reel sektörün önemini daha fazla anlaması açısından bir dönüm noktası olur”

 Başa dön tuşu