KTÖS, hizmet içi kursların eğitime olumlu bir katkı getireceğini savundu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

KTÖS, hizmet içi kursların eğitime olumlu bir katkı getireceğini savundu

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın; 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda öğretmenlere yönelik 24 başlıkta gerçekleştireceği hizmet içi kursların eğitime olumlu bir katkı getireceğini kaydetti.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yazılı açıklamasında, hizmet içi kursların kapsamının sadece öğretmenlerle sınırlı kalmaması, öğretmen adaylarına, öğrencilere ve ailelere yönelik hizmet içi kurs, seminer ve atölye çalışmalarının da planlanmasının eğitim açısından daha anlamlı olacağını belirtti.

Maviş, hizmet içi kursların geliştirilmesi açısından dikkate alınmasının, eğitim-öğretim faaliyetleri açısından yararlı olacağını ifade etti;  bazı önerilerde bulundu.


Gerçekleştirilecek olan hizmet içi kursların sadece bir tanesinin Mağusa bölgesi için planlandığını, geri kalanının Lefkoşa bölgesinde olacağının açıklandığını kaydeden Maviş, kursların bölgelere taşınmasının, öğretmenin ulaşılabilirliği ve katılım açısından daha verimli olacağını belirtti.

Kursların kapsamı geniş öğretmen kitlelerini hedef aldığını  ve  birden fazla tarihte organize edilerek, daha küçük gruplara hitap etmesi gerektiğini ifade eden Maviş önerilerini söyle sürdürdü:

“Beden Eğitimi öğretmenleri için tasarlanan ‘Eğiticilerin Eğitimi’ isimli kurs 17-18 Eylül tarihlerinde okul açılış saatlerine denk geleceği için, öğretmen eksikliği yaşanan bu dönemde okullarda ders planlaması açısından sıkıntı yaratacaktır.

Bununla birlikte aşağıda belirttiğimiz hizmet içi kurs başlıklarının da hayata geçirilmesi eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi açısından yararlı olacaktır.

Demokratik ve Barışçıl Eğitim; Çocuk Hakları ve İnsan Hakları; Okullarda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği; Okul Öncesi Çocuklarda Güven Ortamı Yaratma; Şiddetsiz İletişim; Okullarda Akran Zorbalığı; Okullarda Barış Kültürü Eğitimi; Medya Okur Yazarlığı; Tüm Öğretmenlere Yönelik Özel Eğitimde Okuma Yazma Öğretimi; Engelli Çocuk Ailelerine Yönelik Çocuklarının Tacizden Korunma Eğitimi; Tüm Öğretmenlere Yönelik Uygulamalı Davranış Analizi; Çok Kültürlü ve Çok Dilli Eğitim Ortamları; Okulöncesi Eğitimde Alternatif Eğitim Yaklaşımları; Çocuk Gelişimi, Pozitif Disiplin ve Çatışma Çözüm Mekanizmaları; Demokratik Okul Örnekleri ve Demokratik Okullarda Karar Alma Mekanizmaları; Resim Etkinliğinde Atık Malzemelerin Kullanımı;  Orf Aletleri ile Müzik Eğitimi; Yabancı Çocuklara Yönelik Türkçe Öğretimi ve Oryantasyon; Ailelere Yönelik Rehberlik Hizmetleri; Ayrımcılık, Ötekileştirme, Farklılık, Nefret Söylemi ve Çocuklarda Barış Dili Oluşturma; Karar Vermede Çocuk Katılımının Geliştirilmesi; Okullarda Permakültür Uygulamaları; İki Toplumlu Ortak Sözcüklerin Eğitim Sürecine Katkısı; Oyun Temelli Öğrenme; Toplumsal Travmalar Sonrası Çocuklara Psikolojik Destek; Okulöncesinde Olumlu Davranış Geliştirme Yöntemleri;  Londra Türk Dili ve Kültürü Okullarında Eğitim ve Öğretim Tanımlaması; Okul Yöneticisi Aday Öğretmenlerine Yönelik ‘Eğitim Yönetimi Modülü’; Eğitim Hedefleri, Eğitim Programları ve Ders Kitapları ile İlgili Eğitim; Sınıfta Olumlu Davranış Oluşturma; Şiddet ve Stresle Başa Çıkma Yolları; İş Yeri Güvenliği; Sağlıklı Çalışma Ortamları ve Sendikalaşma; Eğitimde Özelleştirme ve Ticarileştirmeye Karşı Kamusal Okulların Önemi; Öğretmenler İçin ‘Doğa Atölyesi’ Modülü; Trafik Eğitimi; Kodlama Eğitimi; Müzeler ve Sanat Eğitimi; Çocuklara Yönelik Çevre Bilinci Oluşturma; Okul Dışı Öğrenme Ortamları”.

Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar